23948sdkhjf

Trøndelag: Tester asfalt tilsatt fiber

Forskere tror asfalten kan få lenger levetid hvis den tilsettes polymerfiber.

Dette skal Statens vegvesen, veieier Trøndelag fylkeskommune, SINTEF og Veidekke Industri AS nå teste ut. Denne fiberarmerte asfaltblandingen har tidligere blitt testet i laboratorium med positive resultater, og nå skal den testes ute på veien.

Les også: La Norges første miljøasfalt

Det er ingen andre plasser i verden vi har så tøff belastning på asfalterte veger som her i Norden. Her har vi vintre med mye frysing og tining, og stor slitasjepåkjenning ved bruk av piggdekk, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det er ingen veieiere som setter så strenge krav til ingrediensene i asfalt som vi gjør i våre håndbøker, spesielt på høytrafikkert vegnett. Vi må være helt i forkant i materialutvikling, sier Joralf Aurstad i Drift og vedlikehold Statens vegvesen.

3 strekninger á 400 meter

Trøndelag fylkeskommune har valgt ut tre strekninger av fv. 30. Hver strekning er ca. 400 meter.

Her tester de tre varianter av asfaltblandinger, to med polymer og en uten for å bruke til sammenligning:

Les også: Skal kutte kostnadar og optimalisere prosjekta

  • Asfaltbetong (Ab 11) med fiber av polyacrylonitrile (fiberarmert asfalt)
  • Asfaltbetong (Ab 11) med polymermodifisert bindemiddel (godt testa ut tidligere, brukes på høytrafikkerte veier)
  • Asfaltbetong (Ab 11) med standard bindemiddel bitumen 70/100 (referanse)

Skal gjøre tilstandsmålinger de neste årene

– Med en nyetablert vegavdeling fra 1. januar i år er det faglig viktig og spennende for oss å være med som bidragsytere i et utviklingsprosjekt som dette, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Entreprenøren Veidekke Industri AS gjennomførte asfalteringen torsdag 18. juni. Nå skal tilstanden på strekningene med den fiberforsterkede asfalten følges opp de neste årene.

– Tilstandsoppfølgingen innebærer prøveuttak for å se på om asfalten sprekker opp like lett, og om den har slitasjemotstand mot piggdekkbruk m.m. Det vil avdekke hvilke positive egenskaper fiberen bidrar til, og om dette harmonerer med resultater vi har fått i liten skala i laboratorium, sier Aurstad.

Laboratorieforsøkene innbefatter også andre fibertyper enn denne ene som prøves ut i fullskala. Prosjektet vil forhåpentligvis avdekke om de valgte fibertypene gir den forventede kvalitetsøkningen, om dette er kostnadsbesparende og om det framkommer spesielle praktiske eller andre hensyn knyttet til produksjon og utlegging for asfaltentreprenøren. Det legges opp til en videre oppfølging i felt for å se på langtidsegenskaper og dekkelevetider, hvor man sammenligner den fiberforsterkede asfalten med andre asfaltblandinger.

– Dersom vi slipper å reasfaltere like ofte, sparer man mye kostnad og klimaavtrykk, sier Aurstad.

Felles forskning i Europa

Dette forsøket er en del av det europeiske samarbeidsprosjektet «Fostering the implementation of fibre-reinforced asphalt» (FIBRA) som går ut på å prøve ut nye fibertyper for innblanding i asfalt, med mål å få økt dekkelevetid. Dette prosjektetet er i sin tur en del av et større forskningsprogram blant veieiere i Europa (CEDR), kalt «New Materials». Det har som formål å komme fram til løsninger som gir gevinster både med hensyn til lengre levetid på vegdekker og reduserte klimaavtrykk.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.25