23948sdkhjf

Kraftig økning i sykefraværet

Sykefraværet i første kvartal økte med 8,1 prosent sammenlignet med første periode i fjor. Innenfor bygg og anlegg økte den med hele 21,5 prosent.

Sykefraværet i 1. kvartal 2020 var på 6,4 prosent, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en økning på 8,1 prosent fra forrige kvartal og er det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009.

Ser vi bort i fra omfanget av influensa- og koronadiagnoser, holdt sykefraværet seg stabilt på 6 prosent. Dette viser tall fra sykefraværsstistikken. Sesongjustert egenmeldt og legemeldt sykefravær var på henholdsvis 0,9 og 5,5 prosent (totalt 6,4 prosent) i 1. kvartal 2020, som var en økning på henholdsvis 7,2 og 8,3 prosent fra forrige kvartal. Disse tallene er kun justert for sesongvariasjoner, og ikke for omfanget av influensa- eller koronadiagnoser.

Justert for både influensa, korona og sesongvariasjoner var sykefraværet nokså stabilt fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Tidligere ble sykefraværet justert for sesongvariasjoner og for omfanget av influensadiagnoser. Som følge av koronaepidemien blir koronadiagnoser nå inkludert sammen med influensadiagnoser. SSB opplyser at de med denne metoden korrigerer for den direkte effekten av legemeldinger med koronadiagnoser, men sannsynligvis ikke for all koronaeffekt. De sesong-, influensa- og koronajusterte tallene bør derfor tolkes med varsomhet, særlig det egenmeldte sykefraværet.

Sesongjustert sykefraværsprosent etter kjønn Kilde: Sykefravær, Statistisk sentralbyrå og NAV.

 

Bygg og anlegg økte mest

Ujusterte tall viser at det samlede egen- og legemeldte sykefraværet økte i nesten alle næringshovedområder fra 1. kvartal 2019 til samme kvartal i 2020. Bygg- og anleggsvirksomhet hadde hele 21,5 prosent økning i det ujusterte sykefraværet sammenlignet med året før. Andre næringer med stor økning inkluderte varehandel og forretningsmessig tjenesteyting, begge med om lag 16 prosent. Sistnevnte næring inkluderer blant annet arbeidskrafttjenester, rengjøring og andre tjenester knyttet til eiendomsdrift.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078