23948sdkhjf

Lyser ut konkurranse om Statens hus i Vadsø

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser Statsbygg ut en totalentreprise som omfatter full rehabilitering og endring av planløsning i bygg B ved Statens hus i Vadsø.

Det ble vedtatt en ny struktur for Fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019 der Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark ble slått sammen til ett embete med delt lokalisering. Hovedsetet for det nye embetet ble besluttet lagt til Vadsø. Dette medfører at lokalene i Statens hus Vadsø må tilpasses ny organisasjon. Bygningen som nå skal rehabiliteres er et godt bevart monumentalanlegg i etterkrigsmodernisme. Bygningen er fredet og omfattes av Statsbyggs verneplan.

Full rehabilitering og nye arbeidsplasser

Det skal gjennomføres full rehabilitering og endring av planløsning for de tre første etasjene i bygg B, samt arbeid knyttet til kjeller, fjerde etasje og loft. I tillegg er det behov for etablering av ny heis og installasjon av balansert ventilasjon.

Statsbygg har i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Finnmark utarbeidet et skisseprosjekt som forutsetter et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept. Bygget skal ha innbydende møteplasser og sosiale soner, og sammen med en åpenhet balansere behovet for ro og konsentrasjon. Det skal tilrettelegges for tverrfaglig samarbeid mellom avdelinger, med vektlegging på nærhet og få barrierer som hindrer kontakt og interaksjon.

Prosjektet benytter seg av VR-teknologi. Det er spesielt nyttig i bruker- og prosjekteringsmøter der teknologien gir en langt mer fullstendig og nøyaktig visuell opplevelse enn tradisjonelle 2D tegninger. Bruk av VR teknologi bidrar også til besparelser i reisekostnader og miljøutslipp.

Et digitalt informasjonsmøte om konkurransen avholdes den 15. mai kl. 09.00. Innleveringsfrist er den 8. juni kl. 12.00.

Se utlysningen her.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.14