23948sdkhjf

Bygger skredsikringstunnel til Geiranger

Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut skredsikringsprosjektet fv. 63 Korsmyra-Indreeide. Prosjektet er anslått til å ha en verdi på 840 millioner kroner.

Kontrakten er en totalentreprise som inneholder prosjektering og bygging av:

  • 4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportaler
  • Komplett elektroarbeid for prosjektet
  • 400 meter vei i dagen med tilkopling på eksisterende veinett
  • En 25 meter lang bru
  • En 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide

 

Sikrer 13 skredpunkter

Fv. 63 er eneste tilkomstvei for Geiranger om vinteren. Når prosjektet er ferdig blir det tryggere for trafikantene og færre stenginger av veien på grunn av skred eller fare for skred. Skredsikringsprosjektet sikrer 13 registrerte skredpunkt. Årsdøgntrafikken er i 630 kjøretøy i gjennomsnitt, men varierer fra 1.500 kjøretøy i døgnet i sommersesongen til 200 kjøretøy i døgnet om vinteren.

Har tatt korona inn i kontrakten

Koronasituasjonen har kommet under arbeidet med kontrakten og har ført til at det har vært nødvendig å gjøre endringer i konkurransegrunnlaget.

– Korona skapar usikkerheit både for entreprenørane som skal gi tilbod på jobben og for oss som byggherre. Det gjeld både for tilgang på råvarer, store svingingar i valuta og prisar og tilgang på arbeidskraft. Vi har tilpassa kontrakten den nye situasjonen så langt det lar seg gjere, sier prosjektleder Arne Ola Stavseng i Møre og Romsdal fylkeskommune.

 Ferdig i 2023

Prosjektet er anslått til å ha en verdi på 840 millioner kroner, og kontrakten blir ifølge fylkeskommunen tildelt den entreprenøren som leverer tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet. Kvaliteten blir vurdert ut fra gjennomføringsplanen, entreprenørens organisering og nøkkelpersonell. Entreprenører har frist til 8. juli med å levere tilbud.

Byggestarten er planlagt til høsten og prosjektet skal etter planen åpne for trafikk høsten 2023.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078