23948sdkhjf

Nytt samarbeid skal gjøre byggeplasser avfallsfrie

Avfallet fra byggeplasser må reduseres, både av hensyn til miljøet og for å skape økt ressurseffektivitet og lønnsomhet. Nå ønsker Skanska, forskere fra SINTEF og utvalgte samarbeidspartnere å gjøre avfallsfrie byggeplasser til virkelighet.

Sammen med forskere fra SINTEF ønsker Skanska Norge, med datterselskapet Skanska Husfabrikken, Optimera og Norsk Gjenvinning å utvikle kompetansen som trengs for å skape avfallsfrie byggeplasser i fremtiden.

Les også: Milepæl for Nidarvoll

Dette skal skje gjennom utvikling av prosessverktøy som kan støtte fagpersonene i de ulike fasene av byggeprosessen.

– Et slikt verktøy kan bidra til god planlegging før materialer bestilles og effektiv montering i framtidens byggeprosjekter, sier SINTEF-forsker Selamawit Fufa.

 Høy energibruk, høyt utslipp og store avfallsmengder

Byggenæringen er i dag en av verdens største forbrukere av naturressurser, og stod for rundt 36 prosent av den globale energibruken og 39 prosent av utslippene i 2018.

Tall fra SSB viser at Norge alene genererte ca. 1,82 millioner tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving i 2018. Avfall fra nybygg stod for ca. 35 prosent av de totale avfallsmengdene.

I dag produserer de fleste byggeplasser ca. 40 til 60 kilo avfall per kvadratmeter. For Skanskas byggeplasser er tallet rundt 30 kilo/kvm. Skanska har høye miljø- og klimaambisjoner og ønsker å redusere klimafotavtrykket ytterligere. Likevel påpeker selskapet at arbeidet for å redusere avfallsmengden krever mye tid og ressurser.

 Manglende kommunikasjon

– Bedre samarbeid blant aktørene i verdikjeden kan minimere avfall på byggeplassene. I dag preges arbeidet av fragmentert informasjon, hvor produsenter og leverandører ofte involveres sent, får for lite detaljert informasjon og det i liten grad er automatiserte bestillinger, sier seniorrådgiver Pablo Gonzalez i Skanska.

Han påpeker at det mangler kommunikasjon mellom byggeplasser og leverandører av produkter og avfallstjenester om hvordan man kan minimere avfallsmengden.

Les også: Åpnet 30 kilometer ny E6 i Nordland

Avfallsfrie byggeplasser er lite forsket på. I forskningsprosjektet ConZerW (Construction site Zero Waste) skal det utvikles metoder og modeller som kan analysere materialstrømmer og verdikjeder på en fleksibel måte.

– Dagens praksis er at material- og konstruksjonsvalg tas på basis av enkle kostnadskalkyler, gammel vane og magefølelse, og det tas for stort hensyn til risikoen for forsinkelser, sier Gonzalez.

 

Skanska har høye miljø- og klimaambisjoner og ønsker å redusere klimafotavtrykket ytterligere. Likevel påpeker selskapet at arbeidet for å redusere avfallsmengden krever mye tid og ressurser. Foto: Skanska

11 toneangivende aktører

Den store utfordringen med avfall er adressert av næringen gjennom «program for innovative anskaffelser» ledet av NHO, i et prosjekt kalt «Avfallsfrie byggeplasser». 11 toneangivende aktører har samlet seg og gått i dialog med markedet om utfordringer og muligheter, og planlegger å stille nye krav til avfallsfrie byggeplasser innen 2022.

Skanska, SINTEF, Optimera, Skanska Husfabrikken og Norsk Gjenvinning, svarer på oppfordringen fra fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser med prosjektet ConZerW for å utvikle løsninger som kan møte de forventede kravene i 2022. Prosjektet fokuserer i første omgang på avfall fra nybygg, spesielt gips og trevirke.

– Dette avfallet er krevende å redusere, siden dagens praksis preges av at materialene er billige å kjøpe og enkle å kaste. Det skal utvikles nye, effektive arbeidsmetoder som skal vise at «bruk-og-kast»-mentaliteten ikke er lønnsom, sier Gonzalez.

 Skal gjøre det enklere å finne fakta

– Forskning knyttet til utslipps- og avfallsfrie byggeplasser er i rask utvikling. Industripartnerne påpeker at selv om det trolig allerede eksisterer nye og ressurseffektive løsninger sammenlignet med dagens praksis, blir ikke disse implementert – siden det er vanskelig å måle reduksjonen i klimagassutslipp og kostnader, sier Fufa, som legger til at de skal gjøre det enklere å finne fakta om miljøgevinster og kostnadsbesparelser som kan oppnås ved valg av ulike tiltak og konstruksjonsløsninger. I tillegg skal det demonstreres en fullskalaløsning i et pilotprosjekt. Resultatene skal kommuniseres til byggherrer, entreprenører, leverandører, politikere og media.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet ConZerW - Construction site Zero Waste er et av 156 prosjekter, blant 352 prosjektsøknader, som får støtte fra Forskningsrådet innenfor BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena programmert i 2019. ConZerW har Skanska Norge som prosjekteier, SINTEF Community som prosjektleder og SINTEF Digital, Optimera, Skanska Husfabrikken og Norsk Gjenvinning som partnere. Prosjektet går over fire år fra 2020 til 2024.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.079