23948sdkhjf

Trikken tilbake på Grefsen og Kjelsås

Etter halvannet år med avvikstrafikk med buss er trikken tilbake ovenfor Storokrysset i Oslo.

Sporveien leder gjennomføringen av Trikkeprogrammet i Oslo og er blant annet byggherre for arbeidene i Grefsenveien på strekningene Platåveien - Kjelsåsalléen holdeplass og Storo - Disen. Førstnevnte strekning har fått en omfattende oppgradering med blant annet nye trikkeskinner, nystøpt fundamentplate under trikkeskinnene, nye føringsveier, moderne koblingskummer i betong, samt oppgraderte holdeplasser. Det samme er gjort på strekningen mellom Storo og Disen, i tillegg til at det er utført omfattende og krevende vann- og avløpsarbeider med utskifting av en nesten 100 år gammel vannledning og etablering av et overvannsanlegg på Gransjordet.

Les også: Anleggsdrift i alle Sporveiens prosjekter

 

Kartet viser med blå markering hvor i Grefsenveien det har pågått byggearbeider. Illustrasjon: Sporveien

Fokus på samarbeid

Sporveien har som byggherre samarbeidet tett med Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten om gjennomføringen av oppgraderingsarbeidene. Trikkeprogrammet er Oslo kommunes kollektivsatsing på trikk og innebærer at kommunale aktører samhandler tett om gjennomføringen av de ulike prosjektene.

– Grefsenveien er et godt eksempel på hvordan flere kommunale virksomheter har jobbet tett og godt sammen. Det å samarbeide med andre kommunale aktører og samkjøre oppgaver er både praktisk og kostnadseffektivt, og noe som sparer områdets innbyggere for ekstra anleggsarbeid. Resultatet av denne koordineringen er blant annet at begge oppgraderingsprosjektene i Grefsenveien er gjennomført i henhold til planlagt fremdrift, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Selv om trikken nå er tilbake i Grefsenveien ovenfor Storokrysset, har både Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten flere prosjekter som vil pågå i Grefsen-området i tiden fremover. Mye skjer og vil skje i kommunal regi, også etter at trikketraseen i Grefsenveien er endelig ferdigstilt.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093