23948sdkhjf

Stort engasjement for Fjordbyen Lier og Drammen

Engasjementet for Fjordbyen Lier og Drammen er stort. – Vi er utrolig glade for alle forslagene, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos om over 3.000 forslag og innspill til reguleringsarbeidet.

Eidos Eiendomsutvikling AS skal realisere ny fjordby på Brakerøya i Drammen og Lierstranda i Lier. I mars gjennomførte selskapet første del av medvirkning i arbeidet med utvikling av områderegulering. Mange møter måtte avlyses som resultat av koronaviruset, men Eidos satset også digitalt. De tok fram et digitalt verktøy for medvirkning. Der har 2.500 gitt innspill. I tillegg er det kommet over 600 innspill og forslag i et digitalt kart og tekstfelt på hjemmesiden for Fjordbyen Lier og Drammen.

Les også: Gjelsten inn på eiersiden i Eidos

 

– Alle innspillene til planarbeidet gir utviklingen av reguleringsplanen et bredere og sterkere grunnlag, sier Torgeir Finnerud. Foto: Eidos

Vil skape gode bomiljøer

Eidos fortsetter arbeidet med områderegulering for Lierstranda. Forslaget skal til politisk behandling innen ett år.

– Da skal vi bestemme rammene for det som blir den nye Fjordbyen og som åpner et fantastisk område for hele bygda med moderne og gode boliger, et trygt og urbant bomiljø som knytter den blå fjorden sammen med den grønne Lierdalen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier.

– Her vil vi at det skal bli godt å bo, leve og jobbe og godt å være på besøk. Så må vi sikre at vi bygger på naturens og framtidas premisser, at vi får en nullutslippsby som også er et bidrag til et bedre miljø og klima for alle, fortsetter Ringdal.

 

Innen ett år skal Lier kommune bestemme rammene for det som blir den nye Fjordbyen. – Den åpner et fantastisk område for hele bygda med moderne og gode boliger, et trygt og urbant bomiljø som knytter den blå fjorden sammen med den grønne Lierdalen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal. Foto: Lier kommune

Analyserer alle innspillene

De mange innspillene viser hva folk flest mener er viktigst. De aller fleste er veldig positive. Mange ønsker å flytte dit. Andre peker på viktigheten av miljø, trygge skoleveier, bærekraft og ulike boligtyper for folk flest.

Folk vil ha trygg skolevei, gode sykkelstier, grønne lunger, helårs badeanlegg, men også anlegg for idrett, kultur og opplevelser.

– Vi er godt i gang med å analysere alle innspillene. Mye av det som kom inn, ligger i våre planer. Andre ting styrker oss i vår vurdering av hva vi skal legge mest vekt på, sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen i Eidos.

 

Eidos fikk et mylder av forslag til utvikling av Fjordbyen sin digitale portal for medvirkning. Tegning: Marianne Karlsen

Alle innbyggerne fikk SMS

Den digitale portalen lå åpen for alle i mars. Lier kommune satte fart på innspillene da den sendte SMS til innbyggerne med oppfordring om å delta.

Finnerud takker Lier kommune for rekordmange innspill.

– Kommunens SMS til innbyggerne med oppfordring om å delta har betydd mye. Alle innspillene til planarbeidet gir utviklingen av reguleringsplanen et bredere og sterkere grunnlag, sier Finnerud.

Ordfører Ringdal tilføyer at de mange innspillene styrker planarbeidet og gjør det bedre.

– Det gir større trygghet for at vi planlegger og utvikler grønne Lier i tråd med innbyggernes ønsker, sier hun.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.064