23948sdkhjf

600 korona-millioner til vei

100 millioner til ekstra asfalt og 500 til andre viktige vedlikeholdsprosjekter. Statens vegvesen ruller nå 600 korona-millioner ut i den kriserammede bygg- og anleggssektoren over hele landet.

Et av bevilgningsvedtakene i «Krisepakke 3» var 600 millioner kroner ekstra til drift og vedlikehold av riksveiene. Nå har Statens vegvesen fordelt midlene og på ulike tiltak over hele landet.

Les også: Økte naturreservat med 50 dekar

– Hovedhensikten er å hjelpe den kriserammede bygg- og anleggssektoren over hele landet, men dette bidrar selvsagt også til å ta vare på veinettet vårt og bidra til økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen har valgt prosjekter som kan komme raskt i gang og som passer godt for små og mellomstore bedrifter. Tiltakene skal gi økt framkommelighet og trafikksikkerhet.

100 millioner kroner går til ekstra asfalt og 500 millioner kroner til andre vedlikeholds- og trafikksikkerhetstiltak. I dette ligger:

 • utbedringer av bru, rekkverk og tunneler etter tilstandsvurderinger
 • trafikksikkerhetstiltak av sideterreng, fjellsikringer, skogrydding og rekkverk
 • etterslepsoppgaver som drenering, støyskjerming, elektro, belysning og rasteplasser

 

Mest til Region Øst og Nord

Region Øst får mest av pengene (187 millioner kroner), etterfulgt av Region Nord (132), Region Vest (130), Region Sør (78) og Region Midt (73 millioner kroner). Her er listen over konkrete tiltak fordelt på de fem regionene i Statens vegvesen:

Øst (Oslo, Viken og innlandet)

 • 25 millioner ekstra til asfalt og vegmerking i Viken
 • 8 millioner ekstra til asfalt og vegmerking i Innlandet
 • Nytt radaranlegg Knutstugugrove i Lom
 • Rehabilitering av rekkverk i Viken, Oslo og Innlandet
 • Rehabilitering av støyskjermer i Oslo og Viken
 • Utbedring av skader på E16 Hønefoss-Nes
 • Utbedring av Rv 2 ved Grue kirke
 • Forsterkning av Rv 3 nord for Atna
 • Rehabilitering av støyskjermer i Innlandet
 • Rassikring E6 Gudbrandsdalen
 • Rehabilitering/etablering av driftsbommer i Oslo og omheng.
 • Flomsikring på Rv 7 i Flå
 • Utbedring av stikkrenne på Rv 22
 • Utbedring av stikkrenne på Rv 35 i Åmot
 • Forsterkning av eksisterende veg E& Selsverket
 • Forsterkning av eksisterende veg E136 Lesja
 • Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen
 • Oppgradering toalettanlegg på Rv 7 Haugastøl
 • Vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo/Akershus/Østfold
 • Rehabilitering av støyskjermer på E134 Kongsberg
 • Rehabilitering av støyskjermer på Rv 35 Åmot
 • Rehabilitering av viltgjerde på E16 Roa-Gardermoen

Sør (Agder og Vestfold og Telemark)

 • 10 millioner til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark
 • 1 million til vegoppmerking etter asfaltering
 • Forarbeid før dekkelegging Rv 9 Valle- Bykle
 • Fjellsikring etter inspeksjoner i Agder og Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden
 • Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark Rv 9, Rv 41, E134 og Rv 36
 • Skiltstyring, pumper, veglys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark
 • Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og Rv Setesdalen, med mest fokus på Agder
 • Kantforsterkning på E134 Tyrveli-Vågsli

Vest (Rogaland og Vestland)

 • 22 millioner til ekstra asfalt.
 • Rv 15 Oppljostunnelen på Strynefjellet får oppgradering av elektrisk anlegg og lys.
 • Tiltak på tunneler på Rv 13 og E134 som er kortere enn 500 meter
 • Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen

Midt (Møre og Romsdal og Trøndelag)

 • 10 millioner til ekstra asfalt
 • Oppgradere tunnelbelysning til LED i Grillstadtunnelen på E6 i Trondheim
 • Utskifting av veglysarmaturer til LED på E39 og E6 på Sunnmøre og i Trøndelag
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av riks- og europavegene i regionen
 • Utskifting av stikkrenner m.m. flere steder på E14, E39 og E6 i Trøndelag og Møre og Romsdal
 • Utbedringstiltak i flere riksvegtunneler på Sunnmøre
 • Trafikksikkerhetstiltak på E39 i Møre og Romsdal
 • Utvidet dekkelegging og forsterkning på riks- og europaveger i begge fylker
 • Oppretting av setningsskader på fire E6-ramper i Steinkjer
 • Utbedring av signalanlegg i Kristiansund og Molde

Nord (Nordland og Troms og Finnmark)

 • 23 millioner til utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet
 • Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet
 • Tunnelutbedring E10 Lofoten
 • Utskiftning av tunnelbelysning på Rv 94 og E69 i Finnmark
 • Plastring ved E10 Hamnøy
 • Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden
 • Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet
 • Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene
 • Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksvegnettet
 • Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.203