23948sdkhjf

VVS Produsentene med «krise-brev» til politikerne

«Som landets største byggherre, ber vi om at staten umiddelbart instruerer sine byggherreorganisasjoner om å akseptere økte priser som følge av valutasvingningene».

Det skriver VVS Produsentene, som sammen med Norsk Stålforbund og Ventilasjons- og Blikkenslagernes Landsforbund har sendt et brev til regjeringen og Stortinget der de forklarer den vanskelige situasjonen som bransjene har havnet i som følge av korona-tiltakene.

Les også: - Full drift og nok å gjøre

I brevet videre heter det at «dersom det ikke oppstår slike aksepter som nevnt ovenfor, er det høy risiko for stans og forsinkelser av bygge- og anleggsprosjekter. Konsekvensene blir dermed at en allerede vanskelig situasjon forverres ytterligere».

Sammen med brevet til landets øverste politikere ligger også en juridisk vurdering som forbundene har foretatt for å understreke bekymringene og ønsket om at staten spiller en mye mer aktiv rolle i å sørge for at bransjenes medlemmer ikke går dukken som følge av korona-tiltakene.

I brevet nevnes også endringene i valutakurser som også har oppstått som følge av pandemien. Disse endringene kunne ingen forutse, men like fullt fikk valutaendringene konsekvenser for bransjene umiddelbart. Men valutaendringene kom som en følge av de strenge tiltakene, og derfor mener forbundene at det er urimelig at de skal leverandørbransjen som forbundene representerer skal bære disse kostnadene.

"Samtidig er det slik at de ofte selger til mindre aktører i bransjen, som igjen har sine kontraktsparter som er sluttbrukerne. Det er derfor ikke tilstrekkelig for leverandørbransjen å kreve betalt av sine kunder, det er behov for en avklaring gjennom kontraktskjeden», heter det videre i brevet.

Les også: Kansellerer forslaget til utbytte

Forbundene skriver også at det derfor ikke er tilstrekkelig for leverandørbransjen å kreve betalt av sine kunder, det er behov for en avklaring gjennom kontraktskjeden.

«For leverandørene har det ikke inntrådt force majeure-lignende forhold enda, siden det fortsatt er mulig å få tak i materialer. Det er bare svært mye dyrere, og forrykker alle kalkylene, og gjør det vesentlig mer byrdefullt å levere. Det samme inntrykket får man av offentlige etaters tilnærming til utfordringene som har oppstått. Flere aktører har allerede sendt et samlet brev til staten, gjennom et brev forfattet av NHO. I dette brevet er valutasituasjonen tatt opp flere steder.

VVS Produsentene og de to andre forbundene skriver at korona-utbruddet har medført store omveltninger i samfunnet, og har fått store økonomiske konsekvenser. En av konsekvensene har vært en voldsom reduksjon av kronas verdi mot utenlandsk valuta. «Dette har rammet importørbransjen hardt og uforutsett. Importørene inngår gjerne avtaler basert på fastpris. Leverandørstandarden åpner ikke for bruk av indeksregulering, og det er ikke vanlig å ha andre reguleringer av dette i avtalene. Det er heller ikke vanlig for importørene å sikre seg mot valutasvingninger», skriver forbundene.

«Som følge av den juridiske vurderingen som er foretatt, er det grunnlag for å kreve revisjon av prisene som følge av den vesentlige endringen som følge av valutasvingningene. En mer eller mindre samlet leverandørindustri ser ut til å nå være i gang med å kreve revisjon av avtalte priser. Ettersom det offentlige er en stor innkjøper, ønsker vi å oppfordre til at man tar et klart standpunkt om at man aksepterer revisjon av prisene», heter det også i brevet.

 

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109