23948sdkhjf

Til motmæle mot feilaktig NTP-kritikk

Vegvesenet har fått blandet mottakelse av sitt siste innspill til Nasjonal transportplan. Men nå tar vegdirektøren til motmæle.

Les også: Hordfast: Nå starter arbeidet med reguleringsplan

– Dette blir som å skyte på pianisten fordi man ikke liker musikken. Jeg forstår reaksjonene om man leser vårt delsvar som et tradisjonelt samlet NTP-innspill til prioritering av veiprosjekter, rassikring og korridorsatsing for de 12 neste årene. Men det er det jo ikke, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding nylig.

Det var onsdag 18. mars Vegvesenet oversendte sitt svar på oppdrag 9 i det som er en lang rekke av NTP-oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

- Dette er en delbesvarelse på et konkret oppdrag hvor Samferdselsdepartementet har lagt rammer for hva som skal vurderes og løftes frem. Dette er ikke en komplett oversikt over Vegvesenets planene for den kommende 12 års perioden. Derfor oppleves det meste av kritikken som gitt å være på feil grunnlag.

Men vegdirektøren gleder seg over at samferdsel er viktig for folk og stort engasjementet.

Helt nytt opplegg
I Samferdselsdepartementets nye opplegg for innspill til Nasjonal transportplan for 2022-2033 svarer Vegvesenet og de ulike transportvirksomhetene på en rekke selvstendige oppdrag.

Oppdrag 9, som ble svart nylig, var:

Les også: Peab bygger ny bru i Harran

Vurdere nye store veiprosjekter de seks første årene (2022-2027) utelukkende etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
I de seks siste årene (2028-2033) fordele midler mellom korridorer ut fra samfunnsøkonomi og hvilke korridorer som har størst utfordringer.
- Vi har nå hatt et annet mandat enn for tidligere NTP-er. Vi har disiplinert svart på denne deloppgaven og forholdt oss til den korte tidshorisonten hvor det skal oppgis konkrete prosjekter. Det gir en kort liste over konkrete prosjekter, sier Hovland.

For de siste seks årene i planperioden har Vegvesenet en strategi for videre utvikling av veinettet som vil bli gjennomført som portefølgestyring av en sammensatt portofølge av store, nye anlegg og mindre tiltak. Her vil prosjektene bli optimalisert for å øke nytten og redusere kostnadene langs lange veistrekninger for å gi en helhetlig utbygging, skriver Vegvesenet.

Regjeringen skal legge fram sitt forslag til NTP våren 2021. Det kommer til å bli mange innspill og forhold som vil bli vurdert. Transportvirksomhetenes svar er nå ute på høring fram til 1. juli.

Har store ambisjoner
Vegdirektøren er tydelig på at Statens vegvesen har ønsker og planer om å gjøre langt mer på veinettet de neste 12 årene enn det som kommer fram i denne delbesvarelsen for de neste seks årene.

- Vi kan innfri flere forventeringer når vi får mer ut av pengene. Statens vegvesen har det siste tiåret bygd mer enn 600 km ny riksvei. I 2020 kommer vi til å sette trafikk på ytterligere om lag 100 km nybygd riksvei.

Det blir mange flere prosjekter som kommer hele landet til gode.

Enda mer vei for pengene
Vegvesenet har regnet på samfunnsnytte i prosjekter i 40 år. Regjeringen har signalisert at samfunnsnytte skal være et sentralt kriterium. Vegvesenet mener det er viktig å være bevisst på om et prosjekt har en rimelig kostnad i forhold til nytten veien har for trafikanten, for næringslivet, for bo- og markedsregionen og hver enkelt trafikant.

- Vi hadde et anslag på 534 milliarder kroner for den store porteføljen på 108 prosjekt. Vegvesenet har hatt en omfattende prosjektgjennomgang. Vi har identifisert muligheter for å redusere kostnadene med 134 milliarder. For å si det enkelt: Vi kan lykkes med å få 100 meter ny vei der vi før kostnadsbesparelsene vil ha fått 75 meter.

Vegdirektøren ser fortsatt store muligheter for flere innsparinger og grep.

- Gjennom å legge til rette for tidliginvolvering av bransje og industri blir det bedre muligheter for forenkling og robuste løsninger fremover. Det gjør at Vegvesenet kan legge opp til store investeringer i riksveiene i årene framover, større enn dagens leveranse til samfunnet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Kilde: Pressemelding

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.141