23948sdkhjf

Vegvesenet om Nye Veier-planene

| Av Redaksjon | Tips redaksjonen om en historie

- Prosjektene som gir mest positiv nytte for trafikantene.

- Prosjektene som gir mest positiv nytte for trafikantene.

Les også: Krevende kostnadssprekker i historisk jernbanesatsing

Departementet har bedt Vegvesenet om å rangere nye, store prosjekter for 2022 - 2027 etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Dette skal synliggjøre hvilke prosjekter som gir de mest positive virkningene for trafikantene og samfunnet som helhet.

I andre del av transportplanperioden, 2028-2033, skal midlene fordeles mellom de åtte korridorene som veinettet er delt inn i uten å fordele på konkrete prosjekter.

- Prosjektene skal ha høy nytte for samfunnet. Statens vegvesen skal bidra til økt mobilitet, som bidrar til samfunnets produktivitet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Les også: Til motmæle mot feilaktig NTP-kritikk

Dokumentene er publisert på Samferdselsdepartementets temaside om Nasjonal transportplan 2022 - 2033.

Prosjektene skal ha høy nytte for samfunnet
Når vi skal sette i gang nye prosjekter eller utbedringer langs eksisterende strekninger, er vi svært opptatt av å redusere kostnadene i prosjektene og øke nytten for trafikantene.

Vi setter oss nye mål for å bedre trafikksikkerhet og reduksjon av klimagassutslippene. Dette er grunnleggende for prosjektgjennomføring og drift av veinettet, sier vegdirektøren.

Bevilgningsnivå
Vegvesenet har laget to sett med prioriteringer. Det ene alternativet tar utgangpunkt videreføring av bevilgningsnivået i 2020. Det andre alternativet legger til grunn en gjennomsnittlig årlig økning på 20 prosent.

Vegvesenet foreslår 154 mrd. kr i investeringer på riksveiene med videreføring av dagens bevilgningsnivå (lav ramme). Av dette vil 44 mrd. kr gå til nye, store veiprosjekter. I høy ramme foreslås 242 mrd. i investeringer, hvorav 104 mrd. kr til nye, store prosjekt.

Den vedlagte fila viser de prioriterte prosjektene i første periode, fra 2022 - 2027.

Reduserer kostnadene med 134 mrd. kr

Vegvesenet ser nøye på hvordan vi får mer trafikksikkerhet og økt mobilitet for pengene. Vi har gjennomgått 108 prosjekter som ligger i våre utredninger. Disse har et utgangsestimat på 534 mrd. kr. Vi har etter prosjektgjennomgang redusert kostnadene med 134 mrd. kr.

- Dette vil gi bedre og mer trafikksikker vei i NTP-perioden, sier vegdirektøren.

Trafikksikkerhet, klima og teknologi

Prioriteringsdokumentet omhandler hele horisonten av Vegvesenets viktigste oppgaver: Opprusting av eksisterende veier, digitalisering av transporten, forsterke visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken og transportsektorens bidrag til Norges klima- og miljømål.

Vegvesenet vil legge stor vekt på å ruste opp de veiene vi har. Vi legger opp til å fjerne flaskehalser og ulykkespunkter over lange strekninger.

Stor satsning på utbedringsstrekninger og skredsikring

Med økte bevilgninger foreslår vi 30 mrd. kr. til utbedringsstrekninger. Med videreføring av dagens nivå, legger Vegvesenet til grunn 12 mrd. kr.

Det foreslås opptil 30 prosent økning i innsatsen mot skred langs riksveinettet - med mellom 13 - 16 milliarder kroner i NTP-perioden avhengig av nivået på kommende budsjetter.

Kilde: Pressemelding
Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Statnett opprettholder aktivitet i utbyggingsprosjektene

Krevende kostnadssprekker i historisk jernbanesatsing

Statsbygg fremskynder utbetalinger til leverandører

Ukens konkurser

Vinner storkontrakt i Bangladesh

Til motmæle mot feilaktig NTP-kritikk

Nyhetsbrev

Videre i E16-planene

Bygger storbilsenter i Østfold

Holder produksjonen i gang i krevende tider

- Koronakrisen stopper ikke Ocean Space Centre

E39-prosjekt: 200 av 600 arbeidere ute av spill grunnet korona

Byggeprosjekt i Dyreparken stoppet

Tilpasser kontrakter av hensyn til korona

Statsbygg med landsomfattende rammeavtaler

Nordnorsk samarbeid skal løfte Altaskiferen

Regjeringen: - Hva kan byggebransjen gjøre for å redusere klimautslippene?

Bygger Lillehammer-prosjekt

Positive tall for stålproduksjonen

Tiltak for å hjelpe små og mellomstore bedrifter

- Viktig å få på plass tiltak for å holde hjulene i gang

Bygger 187 leiligheter for 630 millioner

Anleggsdrift i alle Sporveiens prosjekter

Arbeidsulykke: Gravemaskin gikk rundt

BNL: – Kommunene bør følge FHIs råd!

Ukens konkurser

Ukens vits: Nyheten

Ukens konkurser

Tilskudd til fredete bygg i 2020

Ukens vits: Biltur

Ukens konkurser

Leverer heldigitalt damprosjekt

Byggevareindustrien positive til klimakrav

Ukens konkurser

Bollestad: Vi må satse mer på tre

Ukens konkurser

Satser i Drammen og Tønsberg

Se alle Bedriftenes egne nyheter

LAMILUX CI-System Glasstak PR60energysave

Ny katalog

Vi har flyttet!!

Beskyttelsesskjermer i plast

LAMILUX CI-system Glasstak PR60

Firesafe og koronasituasjonen

NRC Group tar compliance på alvor

LAMILUX CI-System Takinngang med komfort og enkeltdør

P. Meidell oppfordrer til samfunnsansvar!  

Fremtidens ladeanlegg for elbil på Toppenhaugen i Bærum

Seneca S401 Modbus Display

Nytt hjem på Ringdalskogen 101

Trenger du boltingutstyr og personell med ekspertise ?

Sammen om kompetanseheving

Sentralsmøring gir et betydelig «return of investment»

Pretec med nytt alternativ for snø- og erosjonssikring!

Er du kjent med opplæringskravene til bruk av arbeidsutstyr?

Månedens referanse – Februar 2020

Sticky TORX ® bits fra Bahco med fargekoder

Har du husket årlig kontroll av ditt arbeidsutstyr?

Introduksjonstilbud på borevogn fra Xcalibre

Hydroscand tilbyr Prevost, som nå er EX-godkjent.

Ny maskinlevering til NYMO AS

Ny brosjyre for vaskeutstyr

Førstehjelpskoffert fra Firesafe

Send til en kollega

0.187