23948sdkhjf

Vegvesenet om Nye Veier-planene

- Prosjektene som gir mest positiv nytte for trafikantene.

- Prosjektene som gir mest positiv nytte for trafikantene.

Les også: Hordfast: Nå starter arbeidet med reguleringsplan

Departementet har bedt Vegvesenet om å rangere nye, store prosjekter for 2022 - 2027 etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Dette skal synliggjøre hvilke prosjekter som gir de mest positive virkningene for trafikantene og samfunnet som helhet.

I andre del av transportplanperioden, 2028-2033, skal midlene fordeles mellom de åtte korridorene som veinettet er delt inn i uten å fordele på konkrete prosjekter.

- Prosjektene skal ha høy nytte for samfunnet. Statens vegvesen skal bidra til økt mobilitet, som bidrar til samfunnets produktivitet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Les også: Peab bygger ny bru i Harran

Dokumentene er publisert på Samferdselsdepartementets temaside om Nasjonal transportplan 2022 - 2033.

Prosjektene skal ha høy nytte for samfunnet
Når vi skal sette i gang nye prosjekter eller utbedringer langs eksisterende strekninger, er vi svært opptatt av å redusere kostnadene i prosjektene og øke nytten for trafikantene.

Vi setter oss nye mål for å bedre trafikksikkerhet og reduksjon av klimagassutslippene. Dette er grunnleggende for prosjektgjennomføring og drift av veinettet, sier vegdirektøren.

Bevilgningsnivå
Vegvesenet har laget to sett med prioriteringer. Det ene alternativet tar utgangpunkt videreføring av bevilgningsnivået i 2020. Det andre alternativet legger til grunn en gjennomsnittlig årlig økning på 20 prosent.

Vegvesenet foreslår 154 mrd. kr i investeringer på riksveiene med videreføring av dagens bevilgningsnivå (lav ramme). Av dette vil 44 mrd. kr gå til nye, store veiprosjekter. I høy ramme foreslås 242 mrd. i investeringer, hvorav 104 mrd. kr til nye, store prosjekt.

Den vedlagte fila viser de prioriterte prosjektene i første periode, fra 2022 - 2027.

Reduserer kostnadene med 134 mrd. kr

Vegvesenet ser nøye på hvordan vi får mer trafikksikkerhet og økt mobilitet for pengene. Vi har gjennomgått 108 prosjekter som ligger i våre utredninger. Disse har et utgangsestimat på 534 mrd. kr. Vi har etter prosjektgjennomgang redusert kostnadene med 134 mrd. kr.

- Dette vil gi bedre og mer trafikksikker vei i NTP-perioden, sier vegdirektøren.

Trafikksikkerhet, klima og teknologi

Prioriteringsdokumentet omhandler hele horisonten av Vegvesenets viktigste oppgaver: Opprusting av eksisterende veier, digitalisering av transporten, forsterke visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken og transportsektorens bidrag til Norges klima- og miljømål.

Vegvesenet vil legge stor vekt på å ruste opp de veiene vi har. Vi legger opp til å fjerne flaskehalser og ulykkespunkter over lange strekninger.

Stor satsning på utbedringsstrekninger og skredsikring

Med økte bevilgninger foreslår vi 30 mrd. kr. til utbedringsstrekninger. Med videreføring av dagens nivå, legger Vegvesenet til grunn 12 mrd. kr.

Det foreslås opptil 30 prosent økning i innsatsen mot skred langs riksveinettet - med mellom 13 - 16 milliarder kroner i NTP-perioden avhengig av nivået på kommende budsjetter.

Kilde: Pressemelding

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125