23948sdkhjf

Tilskudd til fredete bygg i 2020

I 2020 fordeler Riksantikvaren 152 millioner kroner til istandsetting av fredete bygg. Mest tilskudd fikk Viken med 25,5 mill.kr. og 23,5 mill.kr.

Les også: Regjeringen: - Hva kan byggebransjen gjøre for å redusere klimautslippene?

I Norge er det rundt 3400 fredete hus som er i privat eie. Nær halvparten av disse bygningene er i god stand, mens de øvrige trenger moderat eller omfattende istandsetting i følge Riksantikvaren.

Dette kan være alt fra herregårder til husmannsplasser.

− Bygningsarven vår er viktig. Den fredede bygningsarven er en verdifull samfunns- og klimaressurs. Eierne gjør en stor og viktig innsats for å ta vare på våre felles kulturminner. Derfor støtter regjeringen det viktige arbeidet med å bevare den nære historien vår, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for fredete bygninger i privat eie kan eierne få støtte til konkrete istandsettingsprosjekter og sikringstiltak etter søknad. Tilskudd til istandsetting og skjøtsel sees i sammenheng med andre virkemidler og innsats.

Les også: Regjeringens økonomiske krisetiltak

− Fredete bygg er verdifulle i seg selv, men kan også være en ressurs i lokalsamfunnet. Vi håper at fylkeskommunene støtter opp om dette arbeidet også med egne tilskuddsmidler. Det finnes mange spennende muligheter for verdiskaping knyttet til kulturminner, sier riksantikvar Hanna Geiran i meldingen.

Lokale eiere

Årets tilskuddsfordeling fra Riksantikvaren er nå klar. Midlene går til fylkeskommunene, som deler ut tilskudd til lokale eiere. Tilskudd til istandsetting skal gå til private eiere av fredete bygninger, anlegg, kulturmiljø og andre særlig verdifulle kulturmiljø og landskap.

Kulturminner tilknyttet kystkultur som har nasjonal verdi og høy regional verdi kan også tildeles tilskudd selv om kulturminner/kulturmiljøet ikke er fredet.

Budsjettfordeling

I år er det Viken, Innlandet og Vestland som får de største summene. Viken får 25,5 millioner, Innlandet får 22,5 millioner og Vestland fylke får 23,5 millioner kroner til ulike istandsettingsprosjekter.

Midlene deles ut med en oppfordring om at også fylkeskommunene gir tilskudd til sine fredete bygninger.

Fylkesvis oversikt:

Tilskuddsmottakere

Tildeling 2020

Viken

25 500 000

Oslo, Byantikvaren

  2 000 000

Innlandet

22 500 000

Vestfold og Telemark

18 500 000

Agder

  8 500 000

Rogaland

  3 500 000

Vestland

23 500 000

Møre og Romsdal

  5 000 000

Trøndelag

14 000 000

Nordland

10 500 000

Troms og Finnmark

11 500 000

Sametinget

  7 000 000

   

Sum fylkene

152 000 000

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.313