23948sdkhjf

Veien videre for interkommunalt samarbeid om E18-prosjekt

| Av Redaksjon | Tips redaksjonen om en historie

De berørte kommunene og Nye Veier har lagt grunnlaget for videre interkommunalt plansamarbeid om E18-utbyggingen. Styret i Nye Veier vedtok i desember 2019 at strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand er prioritert for utbygging. En viktig oppgave er å få på plass bompengefinansieringen.

Det interkommunale plansamarbeidet videreføres

I begynnelsen av januar var kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad, fylkeskommunene i Agder og Vestfold og Telemark og Nye Veier samlet til møte.

Les også: Foreslår fire korridorer videre

Tema var det videre samarbeidet for å sikre bompengefinansiering av E18-utbyggingen og organiseringen av arbeidet med reguleringsplaner. Alle kommunene har sluttet seg til at det interkommunale plansamarbeidet som ble etablert for utarbeidelse av kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad, skal videreføres.

- For oss i kommunene er det uten tvil fornuftig å videreføre det interkommunale plansamarbeidet. Det er ressursbesparende og vi kan avveie hensyn og interesser på tvers av kommunegrensene som jo er nødvendig når man skal bygge vei. Vi trykker på for å komme raskt videre til reguleringsplanlegging og endelig beslutning om hvor veien skal gå. Vi er fornøyde med at styret i Nye Veier har prioritert strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand. Vi hadde gjerne sett at også E18 Arendal-Grimstad ble prioritert nå, men er innforstått med at Nye Veier mener at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ikke er god nok ennå, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør, som er gjenvalgt som leder for det videre interkommunale plansamarbeidet. 

- For Nye Veier sin del er det positivt og viktig at det interkommunale plansamarbeidet fortsetter. Da har vi med oss historikken i arbeidet med kommunedelplanen og sikrer kontinuitet framover. Styret i Nye Veier har prioritert E18 Dørdal-Tvedestrand for utbygging som er en viktig milepæl for Nye Veier og kommunene. Vi rigger nå vår egen organisasjon for dette arbeidet. I løpet av våren sender vi ut konkurransegrunnlaget for å skaffe entreprenør som både skal gjennomføre arbeidet med reguleringsplan og bygge ut strekningene E18 Dørdal til Agder fylkesgrense og E18 Pinesund-Tvedestrand, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18-utbyggingsområdet i Nye Veier.

Forslag til bompengeopplegg til Samferdselsdepartementet før sommeren

På møtet presenterte Nye Veier de faglige vurderingene for bompengeopplegget basert på trafikkgrunnlaget på E18 Dørdal-Tvedestrand. De foreløpige analysene viser at det vil bli liten trafikklekkasje til sideveinettet fra nye E18 Dørdal-Tvedestrand.

- De fleste som bruker dagens E18 i dag vil altså fortsette å bruke nye E18. Dette er viktig med tanke på å kunne få en lavest mulig bompengeandel. Nye Veier utarbeider grunnlaget for en bompengeproposisjon som oversendes Samferdselsdepartementet med sikte på å få vedtak i Stortinget allerede til høsten. Noe av det mest sentrale i det interkommunale plansamarbeidet er å bidra til lokalpolitisk forankring av opplegget for bompengefinansiering og at fylkeskommunene fatter vedtak om å garantere for låneopptak. Uten at dette er på plass får vi ikke bygget veien, sier Ramlo.

Les også: Vil bygge 2575 nye studentboliger

-Vi legger opp til at kommunene i det interkommunale plansamarbeidet skal anbefale bompengevedtak i kommunene. Det er de enkelte kommunene som formelt fatter bompengevedtak. Det er en politisk utfordring å få på plass bompengevedtakene i kommunene, men vi innser at det må til for å få til utbyggingen i det raske tempoet vi ønsker. Blir det politisk debatt om dette så kommer det ikke som noen stor overraskelse, men jeg og kommunene er klar på at bompengefinansiering må til, sier Lunden. 

Overordnet planfaglig arbeid

I og med at kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad er vedtatt er korridoren for framtidig E18 bestemt. Den endelige veitraséen skal imidlertid fastsettes nå i det videre reguleringsplanarbeidet.

En kommunedelplan båndlegger et avgrenset geografisk område som innebærer bygge- og deleforbud. I arbeidet med kommunedelplanen ble det avtalt at man skal fortsette et overordnet planfaglig arbeid i Gjerstad, Grimstad og Arendal kommuner.

Nye Veier og disse kommunene ser at det kan være behov for å snevre inn det båndlagte området noe og har igangsatt et arbeid om det.

-Nye Veier får henvendelser og er klar over at berørte ønsker svar på hva som skjer med sine eiendommer. Vi legger opp til en grunnervervprosess med tiltredelse til nødvendig grunn til riktig tid. Reguleringsplanleggingen for strekningen E18 Dørdal i Bamble til Agder fylkesgrense og E18 Pinesund-Tvedestrand starter opp høsten 2020 og alle berørte blir kontaktet. Nye Veier har ikke prioritert E18 Arendal-Grimstad for utbygging i denne omgang. I disse kommunene vil reguleringsplanlegging først starte opp om et par års tid. Vi har forståelse for at dette kan oppleves vanskelig for enkelte, men vil sørge for informasjon i god tid, sier Ramlo.

Les også: Signerte 850-millionerskontrakt med Nye veier

På nyeveier.no/grunnerverv er det utførlig beskrevet hvordan Nye Veier gjennomfører grunnerverv for den som er eller kan bli involvert i Nye Veiers grunnervervprosess.

Skal avklare egnet samarbeidsform

Det blir jevnlige møter framover mellom de åtte kommunene og Nye Veier i form av et interkommunalt samarbeidsforum.

Utpå vårparten skal det avklares hvilke fullmakter som i henhold til plan- og bygningsloven eventuelt bør delegeres fra kommunestyrene til dette interkommunale plansamarbeidet.

Det er dessuten aktuelt å organisere kommunesamarbeid mellom kommuner på delstrekninger.

Kilde: Pressemelding fra Nye Veier,
Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Snart byggestart for ny fotballhall i Drammen

- 30.000 sprinkleranlegg har aldri blitt kontrollert

Betonmast gjør endringer i konsernledelsen

Blir totalrådgiver for nytt skolebygg på Tysnes

Bygger helsepark på Stord

Får kraftig kritikk etter kranvelt

Nyhetsbrev

Kjøper opp dansk bedrift og fabrikk

Inntar det danske markedet igjen etter 95 år.

- Tøffere tider i bygg og anlegg

Fant brudd på arbeidsmiljøven – stanset bruk av truck på dagen

Inviterer til møte om Utøya-entreprise

Foreslår fire korridorer videre

Han blir ny regionsdirektør

Nest beste trucksalg på mange år

Arbeider omkom etter fallulykke – prosjekt innstilt

Ansetter flere og oppretter ny røykventilasjon-avdeling

Vil bygge 2575 nye studentboliger

Redder jobber etter konkurs

Ukas vits: Fridag

Inviterer til infomøte om nytt Sotrasamband

Én kvinne vil bli divisjonsdirektør

Kjøper Veidekke-eid entreprenør

Mann død etter arbeidsulykke

Rekordomsetning for kompressorer

SE VIDEO: Mislykket brusprengning

Ukens konkurser

Infobric kjøper opp i Sverige

Ukens vits: Hevn

Ukens konkurser

Solgte boliger for 6,3 milliarder i 2019

Disse bedriftene gikk konkurs i ferien

Åpnet E6 gjennom Skarpsnotunnelen

Ny forskningsmilliard til norske bedrifter

95 millioner til utslippsfrie løsninger

Ukens vits: Julegaven

BaneNOR-sjef blir styreleder i Conceptor Bolig

Ukens konkurser

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Blikk og fasade 2020

Reservedeler til stempelakkumulatorer

Lagersalg hos Alf I. Larsen

ForusMessen 2020

Prøveutstyr for testing av asfalt

Alf I. Lasen er blitt forhandler av Metabo

M-BUS-enheter til et LAN-nettverk?

Har du brannsikret sårbart utstyr på arbeidsplassen?

Åpen og gratis plattform for kompetanseutveksling

Ny fremtidsrettet løsning for romkontroll- basert på IoT

Månedens referanse – Desember 2019

CBI Norge har ansatt ny teknisk selger

God Jul

Ekspressruller

KEMPER kampanje hos iTec

Schneider Electric inviterer til Innovation Day

Hydroscand flytter til nytt hovedkontor

Din leverandør for sveise- og skjæreprosesser

Prøveutstyr - tilslag

Hydroscand åpner ny avdeling

Reduser brannrisiko med helautomatisk slokkesystem for truck

Snøkanonslange

Hydroscand åpner ny avdeling

MicroStep MS Loop erstatter tradisjonelt platelager

Servi blæreakkumulator, SHBS

Send til en kollega

0.339