23948sdkhjf
>

Enige om kryssløsninger for E18 Lanner-Kjørholt

Enige om kryssløsninger for E18 Lanner-Kjørholt

 

Les også: I gang med E18 Vestkorridoren

 

Vegdirektoratet har godkjent fravikssøknadene fra Nye Veier om avslutning av påkjøringsrampe i tunnel og løsning med kryss i tunnel. Dermed kan arbeidet med utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn komme videre.

-Vi er tilfreds med at fravikene er godkjente og at vi kan komme videre i arbeidet med utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn. Vi legger ikke skjul på at det har vært en krevende prosess, men vi opplever at det har vært veldig god dialog med Vegvesenet og at begge parter har vært løsningsorienterte. Dette var en gladmelding før jul, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E18-utbyggingsområdet fra Langangen til Grimstad.

-Fra Vegvesenets side har det vært viktig å sikre kryssløsninger som ivaretar framkommelighet og trafikksikkerhet og gir god kopling til ny og fremtidig Rv 36. I tillegg gir den omforente løsningen et mye enklere kjøremønster for trafikken som skal til og fra Grenland og resten av Telemark. Når både påkjøringsramper i tunnel og kryss i tunnel nå er godkjent og den omforente løsningen legges til grunn for en ny reguleringsprosess, vil vi ikke ha innsigelse til en slik plan. Vi er enige med Nye Veier om prinsippløsningene og det er bra at vi har lagt bak oss uenighetene, sier Tore Kaurin, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Les også: Skanska får bygge Nydalsbrua

Den omforente løsningen med Statens Vegvesen omfatter følgende hovedelementer:

  • Halvt kryss med nordvendte av- og påkjøringsramper i Skjelsvikdalen og som avsluttes i tunnel
  • Halvt kryss med sørvendte ramper sør for Steinbrekkatunnelen
  • Ny parallell lokalvei langs ny E18 mellom Skjelsvikdalen og Kjørholt

Detaljert utforming av prinsippløsningene vil bli gjort i forbindelse med ny reguleringsprosess for å sikre god trafikkavvikling både på ny E18 og Rv36. Tidligere forutsetninger med bl.a. lukket løsning for ny E18 i Skjelsvikdalen og egen av- og påkjøring fra industriområdet i Lundedalen gjelder fortsatt.

-Det er bra at Nye Veier og Statens vegvesen som to statlige veiutbyggingsaktører har løst saken gjennom tett dialog og godt samarbeid. Vi vil også berømme fagfolkene på begge sider som har jobbet fram løsningsforslagene, avslutter Ramlo og Kaurin.

Den videre prosess skal nå avklares med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og det er forventet at endelig vedtak i saken vil foreligge om kort tid.

 

Kilde: Pressemelding fra Nye Veier

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Redaksjonen anbefaler

Send til en kollega

0.094