23948sdkhjf
>

Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier

Entreprenører skal tidligere inn i Statens vegvesen sine prosjekter.

- Regjeringen jobber for å få mer veg igjen for pengene. En av suksessene har vært forretningsmodellen til selskapet Nye Veier. Nå ønsker vi å gi Statens vegvesen den samme muligheten til å involvere entreprenører tidlig i prosessen. Statens vegvesen får nå i oppdrag å foreslå prosjekt som kan være aktuelle for tidliginvolvering, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I dag er det slik at Statens vegvesen ikke kan involvere en entreprenør til å bygge et veiprosjekt før prosjektet er godkjent av Stortinget. Stortingets behandling skjer dessuten først etter at reguleringsplanleggingen er ferdig og siste eksterne kvalitetssikring (KS2) er gjennomført.

Les også: I gang med E18 Vestkorridoren

Dagens modell gir dermed ikke Statens vegvesen åpning for å involvere entreprenører på et tidlig tidspunkt i planleggingen, slik Nye Veier kan gjøre.

- Vi foreslår nå to modeller for tidlig involvering av entreprenører som Statens vegvesen kan teste ut. Målet er å finne mest mulig effektive løsninger for gjennomføring av veiprosjekt som kan bidra til redusert utbyggingskostnader, økt nytte og kortere byggetid. Vi skal ikke sløse bort pengene til folk, derfor er det viktig at vi ser på gjentatte modeller, sier samferdselsministeren.

To modeller

Modell I innebærer at Stortinget gir klarsignal til prosjektet med nødvendige forbehold om endringer i prosjektet, før det det er vedtatt reguleringsplan i prosjektet. Deretter kan Statens vegvesen involvere entreprenører i en tidlig fase i reguleringsplanarbeidet for å være med å utvikle prosjektet i samarbeid med Statens vegvesen. Dette vil skje etter at den eksterne kvalitetssikringen (KS2) er gjennomført, men KS2 vil da være basert på mer uavklart plangrunnlag enn i dag.

Dersom prosjektering og prosjektutvikling skjer innenfor rammene fra KS2 skal prosjektet gjennomføres i tråd med Stortinget sitt vedtak. Dersom det ikke er innenfor rammene, skal prosjektet tilbake til Stortinget. Kontraktene vil inneholde mekanismer for å avslutte kontrakten om veivesenet og entreprenøren ikke blir forlikt om kontraktsummen.

Model II er basert på at kontraktstrategien blir kvalitetssikra tidlig i forprosjektfasen. Kvalitetssikringen av kontraktstrategien skjer da separat fra de andre temaene i den eksterne kvalitetssikringen (KS2). Kvalitetssikringen skal da først og fremst se på om det er grunnlag for om entreprenører bør involveres i en tidlig fase.

Dersom det blir inngått en kontrakt om tidlig involvering skall denne ta forbehold om at Stortinget senere skal ta stilling til prosjektet. Når planleggingen er ferdig skal hele prosjektet gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2) som vanlig.

- Vi har nå bedt Statens vegvesen om å finne aktuelle prosjekt hvor vi kan teste disse modellene. Det vil være viktig å dokumentere hvilke besparelser vi oppnår ved de ulike modellene. På den måten kan vi høste erfaringer og velge den beste løsningen for fremtiden, sier Dale

Kilde: Pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Redaksjonen anbefaler

Send til en kollega

0.219