23948sdkhjf

Voldsom økning i byggskader etter styrtregn og ekstremvær

De siste åtte årene er det betalt ut over 10 milliarder kroner for skader etter styrtregn, viser tall fra forsikringsselskapet If.

Antallet slike forsikringsskader har økt med hele 800 prosent i perioden fra 1990-2000 til 2010-2018, i årlig gjennomsnitt.

Analysen fra If viser at antall skader etter vanninntrenging i bygg utenfra, som i all hovedsak er skader etter styrtregn, øker enda mer enn vi har sett tidligere. I tillegg kommer en kraftig økning i antall og kostnader for andre naturskadetr.

Les også: Hvordan skape et samfunn som tåler både klimaendringer og fortetting?

- Det er en dramatisk utvikling vi nå ser. Dette betyr blant annet at norske kommuner i langt større grad må ta ansvar for å sikre innbyggere og virksomheter mot ekstremvær. Det blir høyst sannsynlig enda mer av dette i tiden fremover, sier konserndirektør Ivar Martinsen i forsikringsselskapet If.

Sammen med CICERO Senter for klimaforskning har If gitt ut rapporten «Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer». Her er det undersøkt hvor langt norske kommuner har kommet i sitt klimatilpasningsarbeid. Tilbakemeldingene viser at mye fremdeles er ugjort i møtet med et villere klima.

Her kan du laste ned og lese rapporten i kortversjon. Her kan du laste ned og lese rapporten i langversjon.

Syv av ti kommuner har opplevd ekstremvær

Les også: Retningslinjer for smittevern ved bygningsskader

- Syv av ti kommuner har opplevd ekstreme værhendelser de siste ti årene og de fleste kommuner forventer at de blir ytterligere rammet fremover. Likevel har spesielt de mindre kommunene en lang vei å gå før de er skikkelig i gang med klimatilpasningsarbeidet, sier seniorforsker i CICERO, Marit Klemetsen.

- I tillegg til å trygge innbyggerne mot ekstremvær, mener vi at tilpasningstiltak også er god økonomi. Kostnaden for å forberede seg er gjennomgående langt lavere enn summene kommunen og samfunnet må ut med når skaden først har skjedd, sier Ivar Martinsen.

800 prosent økning i skader etter styrtregn

Mens det i 10 års-perioden 1990 til 2000 var 19.543 skader, var det i 2000-2010 67.009 skader på bygninger etter vanninntrenging utenfra. De siste ni årene har det vært hele 158.298 slike skader. Denne økningen er vesentlig større enn antall vannskader generelt.

Les også: Regjeringen: - Hva kan byggebransjen gjøre for å redusere klimautslippene?

Forsikringskostnadene etter styrtregn og andre skader hvor vann som kommer inn utenfra er årsaken, har i perioden økt med 422 prosent - fra 1,92 milliarder kroner i perioden 1990-1999 til 10,01 milliarder kroner i perioden 2010-2018.

- Vi har blant annet et kraftig vedlikeholdsetterslep på avløpsanleggene i kommunen. Disse er helt avgjørende for å ta unna de stadig hyppigere tilfellene av styrtregn. Det er også viktig å påpeke at ekstremvær ikke bare handler om veier som raser sammen eller butikker som får vannskader. Det handler om den enkelte innbyggers trygghet, påpeker Ivar Martinsen hos If.

Flere «vanlige» naturskader

I statistikken skiller forsikringsselskapene på skader etter styrtregn og naturskader som følge av blant annet skred, storm, flom og stormflo. If har også gått gjennom disse naturskadetallene fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Les også: Innovativ løsning skal gjøre byggeplasser grønne

Statistikken viser at det årlige gjennomsnittlige erstatningsbeløpet for disse skadene i de tre tiårs-periodene mellom 1980 og 2009 var 262 millioner kroner. Dette har økt til hele 962 millioner kroner, en økning på mer enn 266 prosent, for perioden 2010-2018.

Eksempler på tidligere ekstremnedbør

  • September 2016: Kraftig nedbør rammet Sørlandet og deler av Østlandet over flere dager, og ga hundrevis av skader, hovedsakelig vann inn i kjellere.
  • 6. august 2016: Kraftig regnvær i timevis rammet Asker, Bærum og deler av Oslo Vest hardt. Regnet gjorde ødeleggelser for over 500 millioner kroner, og over 2000 bygninger fikk vannskader, hovedsakelig vann inn i kjeller, denne dagen.
  • 2. september 2015: Styrtregn over Oslo og en del andre steder på Østlandet ga i overkant av 3000 bygningsskader med erstatningsbeløp på rundt 400 millioner kroner. Over 100 biler ble skadet, noe som kommer i tillegg.
  • 21. juli 2013: Ekstremværet «Geir» ga store nedbørmengder i Agder, Telemark, Buskerud og Oppland. Det ble skader for flere titalls millioner kroner.
  • 6. august 2012: Det særdeles kraftige regnværet «Frida» rammet særlig hardt i kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. Forsikringsselskapene fikk inn 1500 skademeldinger herfra, og regnet gjorde skade for mer enn 150 millioner kroner.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Redaksjonen anbefaler

Send til en kollega

0.079