23948sdkhjf

151 nye utlysninger

| Av Christer Davanger | Tips redaksjonen om en historie

Nye muligheter. Hver torsdag samler vi opp nye anbudskonkurranser for bygg- og anleggsindustriene.

På grunn av røde dager i mai, utgikk spalten forrige uke.

Her er derfor de nye utlysningene for hele perioden (23.05-05.06), sortert etter sted og med frister i parentes:

Akershus: Maling- tapetsering og gulvleggertjenester (05.07)

Akershus: Sprinkleranlegg Slattum skole (14.06)

Akershus: Lokale støytiltak-Fv.152 Vevelstadveien - Smedsrudveien (01.07)

Akershus: Brevikmyra - Rehabilitering VA (25.06)

Akershus: 1000088 Nesveien bro (25.06)

Akershus: Eplehagen barnehage - totalentreprise (02.09)

Akershus: Prosjektering og bygging av nytt slammottak (14.06)

Akershus: 1000645 Skytterdalen, oppgradering uteareal - totalentreprise NS 8407 (18.06)

Akershus: Avløpsledning Sundbyvegen - Eidsvoll kommune (28.06)

Akershus: 2019/2225 Rammeavtale Ventilasjonsservice og filterskift Østfold og Follo (28.06)

Akershus: Anskaffelse av entreprenør til bygging av sykkelhotell (totalentreprise) (24.06)

Akershus: Ravinen (01.08)

Buskerud: Geithus bru med tilhørende anlegg (16.08)

Buskerud: Lafteråsen Høydebasseng E02, Høydebasseng inkludert ventilkammer (09.08)

Buskerud: Lafteråsen Høydebasseng E01, Grunn, Veg- og VA arbeider (09.08)

Buskerud: UU turveg fra Stasjonsbrua til Bråta, Ål (28.06)

Buskerud: Skavanger 1:7 skole - totalentreprisekontrakt med samspill (01.07)

Buskerud: Vedlikeholdsarbeider diverse kommunale broer (19.06)

Buskerud: Anskaffelse av kunstgressbane (19.06)

Buskerud: Eiker vgs. - nytt automatikkanlegg og rehabilitering av VVS anlegg (14.06)

Buskerud: Sykkelstig Trettestølane - Oppheimsstølane - Arkivsak 18/00786 (01.07)

Buskerud: Hole renseanlegg - Ny forbehandling (26.06)

Finnmark: Asfaltering av kommunale veier 2019 i Alta kommune (11.06)

Finnmark: Ventilasjon - utskifting av anlegg (22.07)

Finnmark: HRO Vadsø dagsenter - Totalentreprise (12.08)

Finnmark: VA Øvergata (08.07)

Finnmark: Utvidelse av Alta havnekontor (28.06)

Finnmark: Renovering av tak Sørvær skole Havneveien 14 9595 Sørvær (14.06)

Hedmark: OS-19-04 Vintervedlikehold (06.27)

Hedmark: Veganlegg utbyggingsområde Vold og Lund søndre (27.06)

Hedmark: Tilkomstveg Tangenvika bru (01.08)

Hedmark: REØS Asfaltering FLO Løten (28.06)

Hedmark: 2019/2354 Anskaffelse av SD-anlegg for Stange Rådhus og Ottestad helse og omsorgssenter (02.08)

Hedmark: Utbedrings og vedlikeholdstiltak Sør 1 Hedmark 2019-2020 (21.06)

Hedmark: 2019/2297 Anskaffelse av ventilasjonsaggregat, ny varmesentral, ny gjenvinner og oppgradering av eksisterende SD-anlegg ved Stange helse og omsorgssenter (02.08)

Hedmark: HA-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur (16.09)

Hedmark: RE-19-03 Entreprise Rendalen Sykehjem (24.06)

Hordaland: EØS 002-2019 Drift og vedlikehold av veilys (02.09)

Hordaland: Helautomatisk foldevegg (08.07)

Hordaland: Rassikring 2019-2021 - diverse fylkesvegar, Hordaland (25.06)

Hordaland: Ombygging av Liljevatnet skule til barnehage (28.06)

Hordaland: Fv. 213 Skiftesvik-Marikoven - entreprise (28.06)

Hordaland: NOR 024-2019 Konkurranse, TS-prosjekt Skansemyrsveien fortau (20.06)

Hordaland: Rammeavtale installasjonsarbeid elektro (28.06)

Hordaland: Totalentreprise, Prosjektkontoret; "Siporex Bygget" Rivning, Helse Bergen HF (19.06)

Hordaland: Totalentreprise felles lagerbygg (24.06)

Hordaland: Parallelle rammeavtaler for bygningsmessige arbeider i Bergen og omegn (28.06)

Møre og Romsdal: Tingvoll asylmottak - Nytt ventilasjonsanlegg i personalavdelingen (05.07)

Møre og Romsdal: Totalentreprise for oppgradering kommunale vegar 2019 (16.08)

Møre og Romsdal: Fv. 659 Nordøyvegen, K6 Elektro og automasjonsanlegg (10.09)

Møre og Romsdal: Rehabilitering av Smisetfoss bru, Sunndal (21.06)

Møre og Romsdal: KK - Entreprise - Barmannhaugen-Utskifting av trapperomsdører og seksjoneringvegg i korridor. (19.06)

Møre og Romsdal: TILBYGG BRANNSTASJON (27.06)

Møre og Romsdal: Skodje Barnehage - Oppgradering uteområdet (21.06)

Møre og Romsdal: Generalentreprise for utskifting av kunstgrasbane (07.06)

Nordland: Vintervedlikehold Fauske sentrum (05.07)

Nordland: Utskifting av vinduer, B-fløy Narvik videregående skole, Oscarsborg (21.06)

Nordland: Oppgradering av ventilasjonsanlegg - kommunale bygg i Vefsn (21.06)

Nordland: Fv. 713 Fjelldal kantstopp (24.06)

Nordland: Junkerveien - Fortau mellom Keisern til Thalleveien (24.06)

Nordland: 2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg- ny utlysning (20.06)

Nordland: Asfaltering - Harstad og Ramsund (28.06)

Nordland: Vågan kommune skal renovere en sti til Djevelporten og Fløya i Vågan kommune ved hjelp av stibyggere. (28.06)

Nordland: Bygging av Mosjøen renseanlegg (05.07)

Nordland: Hunstadveien og Hunstadringen, Bodø. Nytt fortau, oppgradering av gang- og sykkelveier m.m. (21.06)

Nordland: C01464 - Evenes - Prekvalifisering - Rehabilitering av 2.etg bygg, delkontrakter (bygg, VVS og elektro) (03.07)

Nord-Trøndelag: Forvalterassistanse (28.06)

Nord-Trøndelag: Uteområde Staup barnehage (25.06)

Nord-Trøndelag: Maling av kommunale bygg 2019 - Inderøy kommune (20.06)

Nord-Trøndelag: Totalentreprise tilbygg/garasje ved Røra skole (19.06)

Nord-Trøndelag: Uteområde Breidablikktunet omsorgsboliger (08.07)

Nord-Trøndelag: 2019 Innkjøp ny taktekking over to høydebasseng Ryggahøgda (25.06)

Nord-Trøndelag: Ny videregående skole i Indre Fosen kommune (Vanvikan), totalentreprise (24.06)

Nord-Trøndelag: Forvalterassistanse (26.06)

Oppland: Samlekontrakt vegbygging Østre Toten: Fv. 33 breddeutvidelse fortau Skreia, kryssutbedring fv. 86 x fv. 88 Grimstad og fv. 85 x fv. 88 Sogstad (28.06)

Oppland: 219627 Nytt tribuneanlegg Gjøvik stadion - K1-totalentreprise bygg (21.06)

Oppland: Fv. 220 Reinlivegen nedre del (18.06)

Oppland: 219628 - Nytt kuldeanlegg for kunstisbane på Gjøvik stadion - Totalentreprise K2 (21.06)

Oppland: P623 Kapasitetsutvidelse Harestua skole (05.07)

Oppland: Prosjekt 1172601 Gjøvik fengsel - Vindusrehabilitering Entreprise K 101 (17.06)

Rogaland: Rammeavtale - Rørinspeksjon, suge-/spylebil, Quick Lock og vakumgraving (21.06)

Rogaland: SUS2023 - K6203 Sengelagerheis (02.07)

Rogaland: SUS2023 - K6201 Varelagerheis (02.07)

Rogaland: Opparbeiding av ny gravplass på Kleppe (01.07)

Rogaland: Bogafjell skole - utomhusanlegg (24.06)

Rogaland: Stokkaveien 33 - totalentreprise (23.08)

Rogaland: Rv.13 Ferjekaiene Hjelmeland og Nesvik (02.07)

Rogaland: 18/968 Indretrevegen Kloakksanering og veibygging (24.06)

Rogaland: SUS2023 - K4101 Pasientkanaler (25.06)

Rogaland: SUS2023 - K5401 Brannalarm anlegg (28.06)

Rogaland: 18/5537 Nytt administrasjonsbygg for sektor samferdsel og utemiljø - Åkrehamn (18.06)

Rogaland: Prosjekt 1169401 UIS KKH Nytt ventilasjonsanlegg Entreprise K301 Generalentreprise (17.06)

Rogaland: Soma skole, E06 Elektroarbeider (12.06)

Rogaland: Rehabilitering av Lura kunstgressbane (06.06)

Rogaland: Domkirken 2025 - murarbeider (22.07)

Sogn og Fjordane: Oppgradering fv.664 Fossebakken - Heggjabygda (25.06)

Sogn og Fjordane: Fv.53 Ljoteli - skredsikring (05.08)

Sogn og Fjordane: Skredsikring Ofta Aust bustadfelt (15.07)

Sogn og Fjordane: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Legionella spyling (23.08)

Sogn og Fjordane: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Varmeløysing- Totalentreprise (23.08)

Sogn og Fjordane: Tilbod personal-, garderobe- og lagerfunksjon Bergo (19.06)

Sogn og Fjordane: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Hovudentreprise Tekniske fag (23.08)

Sogn og Fjordane: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Hovudentreprise byginingsmessige arbeider (23.08)

Sogn og Fjordane: Anskaffelse av totalentreprenør til utbygging av ny vidaregåande skule i Førde (02.08)

Sør-Trøndelag: Malerarbeider Lenavegen 5-31 (14.06)

Sør-Trøndelag: VA - Væretrøa Park Offentlige ledninger (25.06)

Sør-Trøndelag: Forvalterassistanse (28.06)

Sør-Trøndelag: Vannforsyning Skjøtskiftet (21.06)

Sør-Trøndelag: Heggstad Søndre-infrastruktur (01.07)

Sør-Trøndelag: Fornying bruer TRFK sør - 2019 (24.06)

Sør-Trøndelag: Entreprise - 420130 Ledningsanlegg Spongdal - Leirfallet, Entreprise 2 (19.06)

Sør-Trøndelag: Entreprise - Dakotaparken inkl. G/S- veg (21.06)

Sør-Trøndelag: Asfaltering Klæbu kommune (13.06)

Sør-Trøndelag: Forvalterassistanse (26.06)

Telemark: VA Ingolfsrudmoen, Notodden (28.06)

Telemark: Vintervedlikehold - kommunale veier (23.08)

Telemark: Ombygging av Bø vgs (18.06)

Troms: Asfalteringsarbeid i Lavangen kommune 2019 (27.06)

Troms: Veivedlikehold Lenvik kommune (20.06)

Troms: Prosjekt: Brunummer 19-2977 Seterelv bru (27.06)

Troms: Ventilasjonsanlegg snekkerverksted- Setermoen (20.06)

Troms: Normalhall Storelva - Delt entreprise (08.07)

Troms: Brannbilgarasje Tranøy (03.07)

Troms: Rammeavtale maskinentreprenørtjenester Dyrøy kommune (28.06)

Troms: Dyrøy kommune - rivearbeider (18.06)

Troms: Hekkingen fyrstasjon - Restaurering av bolig og fyrlykt (25.06)

Troms: Asfaltering (28.06)

Troms: Ny avløpspumpestasjon Olderhamna (07.08)

Troms: Veiarbeider for oppgradering kommunale veier i Lyngen kommune 2019 (28.06)

Troms: 710180 - Miljøopprydding Åsegarden - Entreprise (17.06)

Troms: Asfaltering - Harstad og Ramsund (28.06)

Vestfold: Mudring, deponering og tildekking, Horten Ren Indre Havn (20.08)

Vestfold: Jarlsø nærmiljøanlegg (24.06)

Vestfold: 04731 Tjodalyng barneskole - C-bygget - Sak.19/5483 (25.06)

Vestfold: 04665 Tjodalynd barneskole - B-bygget - Sak.19/5480 (25.06)

Vestfold: 04665 Tjodalyng barneskole - D-bygget - Sak.19/5481 (25.06)

Vestfold: 19/16102 Breidablikk ungdomsskole - Utvidelse av modulpaviljong (27.06)

Vestfold: 01542 - Stavern Torg - Rådhusgaten VA (21.06)

Vestfold: Nytt kunstgress Borre Idrettspark (17.06)

Vestfold: REVI - rehabilitering av kaserne - Stavern (25.06)

Østfold: Utvidelse av administrasjonsbygg, Moss Brannstasjon (05.07)

Østfold: VVA-anlegg Os allè (07.08)

Østfold: Ringledning Vannverket-Evjebekkveien (05.07)

Østfold: Kornsjø RA - Ombygging med ny biologisk rensetrinn (15.08)

Østfold: 2019/2225 Rammeavtale Ventilasjonsservice og filterskift Østfold og Follo (28.06)

Øst-Agder: Rehabilitering Fjellgardane barnehage (05.07)

Øst-Agder: Fv 420 Blødekjær, sykkel/gange (20.06)

Øst-Agder: E18 Kollektivterminal Øygarsdalen (21.06)

Øst-Agder: Totalentreprise Voss gate 14-16 (17.06)

Øst-Agder: Fv. 418 og Fv.76 Sunde, trygg skoleveg - Totalentreprise (28.06)

 PS: Det finnes fortsatt gode muligheter blant de forrige utlysningene

Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Lager ny standard for anleggsindustrien - vil høre din stemme

Vil gi Nye Veier større ansvar for Norges veibygging

Bygger Tønsberg-prosjekt for nesten 200 millioner

Dette er de nye divisjonene i Statens vegvesen

Nye Veier og AF arrangerte folkefest for 7000

Historisk samarbeid om arbeidsavtale

Nyhetsbrev

Sweco vant rammeavtale til 50 millioner

Stemte ned forslag om økt støtte til trebygg

Entreprenør gikk fra 0 til 1 milliard på 5 år

Hadde skjegg, ble sagt opp

Consto bygger for Felleskjøpet på Steinkjer

Ukas vits: Dystre utsikter

Stangeland feirer 60-årsjubileum – hyller de ansatte

Forlik mellom Multiconsult og Stortinget

Bygger for 230 millioner i Bergen

Signerte ny kontrakt for gigantisk sykehusprosjekt

Kortreiste rør til ikonisk Trondheim-prosjekt

Han er ny administrerende direktør i Omsorgsbygg

Historisk bevilgning til Vestfoldbanen

Ukens konkurser

Bygger 4000 tonns stålkompositt-høybro i Møre og Romsdal

Signerer kontrakt på 1,5 milliard

Varmer Bjørvika-leiligheter med innovativ løsning

Han blir ny byggherredirektør i Statsbygg

Sorterer alt avfall på byggeplass

Ukens vits: Kollegaen

Hun blir ny sjef for Plan- og Bygningsetaten

Ukens konkurser

Nye brannveiledere fra TreFokus

66 nye utlysninger

Oslo-bedrift tildeles millionkontrakter for E39-utbygging

Fortsetter som Statsbyggsjef i seks år til

Ukens konkurser

151 nye utlysninger

Reduserte forventninger hos de rådgivende ingeniørene

Hun blir ny styreleder i Kebony

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Standarden for bærekraftig innkjøp er nå tilgjengelig på norsk

Nytt ansikt hos iTec

Norsecraft Tec AS - Sentralsmøring i lys av FNs bærekrafts mål.

Strekkstag og trykkstag fra Pretec AS

Bladt skal bygge en 4000 tonn stålkompositt høy bro

Boltegrupper og hylsegrupper fra Pretec AS

SKF Lincoln Sentralsmøring for Offshore & ATEX områder fra Norsecraft Tec AS

Norsk Stål på Johan Sverdrup i Nordsjøen!

iTec etablerer seg i Bergen

Eluttak, USB- og mobillader innfelt i kontorpulten - smart og pent

Ny teknisk selger i NOHA

Norsecraft TEC AS har installert SKF Lincoln skinnesmøring på Gråkallbanen i Trondheim.

Pumpe og Dosering av materialer. Norsecraft TEC AS er leverandør for HuK / Dopag

Rotovapor og Penetrometer

Finske SKANVEIR - spesialister på platehåndtering

SKF Lincoln Sentralsmøring for VEI & ANLEGG fra Norsecraft Tec AS

Hydroscand stiller ut på Nor-Shipping

Ny innkjøper hos NOHA

Vi digitaliserer byggenæringen

KAESER KOMPRESSORER på Nor-Shipping 4.-7. juni 2019

Bahcos sortiment av tilbehør for elektrisk verktøy er nå komplett

iTec med nytt agentur - svenske YASKAWA/Motoman

Stafa Industrier / Stansefabrikken utvider i Fredrikstad

Ny salgsingeniør hos NOHA

Vellykket kompetanseheving hos iTec

Send til en kollega

0.128