23948sdkhjf

151 nye utlysninger

| Av Christer Davanger | Tips redaksjonen om en historie

Nye muligheter. Hver torsdag samler vi opp nye anbudskonkurranser for bygg- og anleggsindustriene.

På grunn av røde dager i mai, utgikk spalten forrige uke.

Her er derfor de nye utlysningene for hele perioden (23.05-05.06), sortert etter sted og med frister i parentes:

Akershus: Maling- tapetsering og gulvleggertjenester (05.07)

Akershus: Sprinkleranlegg Slattum skole (14.06)

Akershus: Lokale støytiltak-Fv.152 Vevelstadveien - Smedsrudveien (01.07)

Akershus: Brevikmyra - Rehabilitering VA (25.06)

Akershus: 1000088 Nesveien bro (25.06)

Akershus: Eplehagen barnehage - totalentreprise (02.09)

Akershus: Prosjektering og bygging av nytt slammottak (14.06)

Akershus: 1000645 Skytterdalen, oppgradering uteareal - totalentreprise NS 8407 (18.06)

Akershus: Avløpsledning Sundbyvegen - Eidsvoll kommune (28.06)

Akershus: 2019/2225 Rammeavtale Ventilasjonsservice og filterskift Østfold og Follo (28.06)

Akershus: Anskaffelse av entreprenør til bygging av sykkelhotell (totalentreprise) (24.06)

Akershus: Ravinen (01.08)

Buskerud: Geithus bru med tilhørende anlegg (16.08)

Buskerud: Lafteråsen Høydebasseng E02, Høydebasseng inkludert ventilkammer (09.08)

Buskerud: Lafteråsen Høydebasseng E01, Grunn, Veg- og VA arbeider (09.08)

Buskerud: UU turveg fra Stasjonsbrua til Bråta, Ål (28.06)

Buskerud: Skavanger 1:7 skole - totalentreprisekontrakt med samspill (01.07)

Buskerud: Vedlikeholdsarbeider diverse kommunale broer (19.06)

Buskerud: Anskaffelse av kunstgressbane (19.06)

Buskerud: Eiker vgs. - nytt automatikkanlegg og rehabilitering av VVS anlegg (14.06)

Buskerud: Sykkelstig Trettestølane - Oppheimsstølane - Arkivsak 18/00786 (01.07)

Buskerud: Hole renseanlegg - Ny forbehandling (26.06)

Finnmark: Asfaltering av kommunale veier 2019 i Alta kommune (11.06)

Finnmark: Ventilasjon - utskifting av anlegg (22.07)

Finnmark: HRO Vadsø dagsenter - Totalentreprise (12.08)

Finnmark: VA Øvergata (08.07)

Finnmark: Utvidelse av Alta havnekontor (28.06)

Finnmark: Renovering av tak Sørvær skole Havneveien 14 9595 Sørvær (14.06)

Hedmark: OS-19-04 Vintervedlikehold (06.27)

Hedmark: Veganlegg utbyggingsområde Vold og Lund søndre (27.06)

Hedmark: Tilkomstveg Tangenvika bru (01.08)

Hedmark: REØS Asfaltering FLO Løten (28.06)

Hedmark: 2019/2354 Anskaffelse av SD-anlegg for Stange Rådhus og Ottestad helse og omsorgssenter (02.08)

Hedmark: Utbedrings og vedlikeholdstiltak Sør 1 Hedmark 2019-2020 (21.06)

Hedmark: 2019/2297 Anskaffelse av ventilasjonsaggregat, ny varmesentral, ny gjenvinner og oppgradering av eksisterende SD-anlegg ved Stange helse og omsorgssenter (02.08)

Hedmark: HA-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur (16.09)

Hedmark: RE-19-03 Entreprise Rendalen Sykehjem (24.06)

Hordaland: EØS 002-2019 Drift og vedlikehold av veilys (02.09)

Hordaland: Helautomatisk foldevegg (08.07)

Hordaland: Rassikring 2019-2021 - diverse fylkesvegar, Hordaland (25.06)

Hordaland: Ombygging av Liljevatnet skule til barnehage (28.06)

Hordaland: Fv. 213 Skiftesvik-Marikoven - entreprise (28.06)

Hordaland: NOR 024-2019 Konkurranse, TS-prosjekt Skansemyrsveien fortau (20.06)

Hordaland: Rammeavtale installasjonsarbeid elektro (28.06)

Hordaland: Totalentreprise, Prosjektkontoret; "Siporex Bygget" Rivning, Helse Bergen HF (19.06)

Hordaland: Totalentreprise felles lagerbygg (24.06)

Hordaland: Parallelle rammeavtaler for bygningsmessige arbeider i Bergen og omegn (28.06)

Møre og Romsdal: Tingvoll asylmottak - Nytt ventilasjonsanlegg i personalavdelingen (05.07)

Møre og Romsdal: Totalentreprise for oppgradering kommunale vegar 2019 (16.08)

Møre og Romsdal: Fv. 659 Nordøyvegen, K6 Elektro og automasjonsanlegg (10.09)

Møre og Romsdal: Rehabilitering av Smisetfoss bru, Sunndal (21.06)

Møre og Romsdal: KK - Entreprise - Barmannhaugen-Utskifting av trapperomsdører og seksjoneringvegg i korridor. (19.06)

Møre og Romsdal: TILBYGG BRANNSTASJON (27.06)

Møre og Romsdal: Skodje Barnehage - Oppgradering uteområdet (21.06)

Møre og Romsdal: Generalentreprise for utskifting av kunstgrasbane (07.06)

Nordland: Vintervedlikehold Fauske sentrum (05.07)

Nordland: Utskifting av vinduer, B-fløy Narvik videregående skole, Oscarsborg (21.06)

Nordland: Oppgradering av ventilasjonsanlegg - kommunale bygg i Vefsn (21.06)

Nordland: Fv. 713 Fjelldal kantstopp (24.06)

Nordland: Junkerveien - Fortau mellom Keisern til Thalleveien (24.06)

Nordland: 2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg- ny utlysning (20.06)

Nordland: Asfaltering - Harstad og Ramsund (28.06)

Nordland: Vågan kommune skal renovere en sti til Djevelporten og Fløya i Vågan kommune ved hjelp av stibyggere. (28.06)

Nordland: Bygging av Mosjøen renseanlegg (05.07)

Nordland: Hunstadveien og Hunstadringen, Bodø. Nytt fortau, oppgradering av gang- og sykkelveier m.m. (21.06)

Nordland: C01464 - Evenes - Prekvalifisering - Rehabilitering av 2.etg bygg, delkontrakter (bygg, VVS og elektro) (03.07)

Nord-Trøndelag: Forvalterassistanse (28.06)

Nord-Trøndelag: Uteområde Staup barnehage (25.06)

Nord-Trøndelag: Maling av kommunale bygg 2019 - Inderøy kommune (20.06)

Nord-Trøndelag: Totalentreprise tilbygg/garasje ved Røra skole (19.06)

Nord-Trøndelag: Uteområde Breidablikktunet omsorgsboliger (08.07)

Nord-Trøndelag: 2019 Innkjøp ny taktekking over to høydebasseng Ryggahøgda (25.06)

Nord-Trøndelag: Ny videregående skole i Indre Fosen kommune (Vanvikan), totalentreprise (24.06)

Nord-Trøndelag: Forvalterassistanse (26.06)

Oppland: Samlekontrakt vegbygging Østre Toten: Fv. 33 breddeutvidelse fortau Skreia, kryssutbedring fv. 86 x fv. 88 Grimstad og fv. 85 x fv. 88 Sogstad (28.06)

Oppland: 219627 Nytt tribuneanlegg Gjøvik stadion - K1-totalentreprise bygg (21.06)

Oppland: Fv. 220 Reinlivegen nedre del (18.06)

Oppland: 219628 - Nytt kuldeanlegg for kunstisbane på Gjøvik stadion - Totalentreprise K2 (21.06)

Oppland: P623 Kapasitetsutvidelse Harestua skole (05.07)

Oppland: Prosjekt 1172601 Gjøvik fengsel - Vindusrehabilitering Entreprise K 101 (17.06)

Rogaland: Rammeavtale - Rørinspeksjon, suge-/spylebil, Quick Lock og vakumgraving (21.06)

Rogaland: SUS2023 - K6203 Sengelagerheis (02.07)

Rogaland: SUS2023 - K6201 Varelagerheis (02.07)

Rogaland: Opparbeiding av ny gravplass på Kleppe (01.07)

Rogaland: Bogafjell skole - utomhusanlegg (24.06)

Rogaland: Stokkaveien 33 - totalentreprise (23.08)

Rogaland: Rv.13 Ferjekaiene Hjelmeland og Nesvik (02.07)

Rogaland: 18/968 Indretrevegen Kloakksanering og veibygging (24.06)

Rogaland: SUS2023 - K4101 Pasientkanaler (25.06)

Rogaland: SUS2023 - K5401 Brannalarm anlegg (28.06)

Rogaland: 18/5537 Nytt administrasjonsbygg for sektor samferdsel og utemiljø - Åkrehamn (18.06)

Rogaland: Prosjekt 1169401 UIS KKH Nytt ventilasjonsanlegg Entreprise K301 Generalentreprise (17.06)

Rogaland: Soma skole, E06 Elektroarbeider (12.06)

Rogaland: Rehabilitering av Lura kunstgressbane (06.06)

Rogaland: Domkirken 2025 - murarbeider (22.07)

Sogn og Fjordane: Oppgradering fv.664 Fossebakken - Heggjabygda (25.06)

Sogn og Fjordane: Fv.53 Ljoteli - skredsikring (05.08)

Sogn og Fjordane: Skredsikring Ofta Aust bustadfelt (15.07)

Sogn og Fjordane: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Legionella spyling (23.08)

Sogn og Fjordane: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Varmeløysing- Totalentreprise (23.08)

Sogn og Fjordane: Tilbod personal-, garderobe- og lagerfunksjon Bergo (19.06)

Sogn og Fjordane: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Hovudentreprise Tekniske fag (23.08)

Sogn og Fjordane: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Hovudentreprise byginingsmessige arbeider (23.08)

Sogn og Fjordane: Anskaffelse av totalentreprenør til utbygging av ny vidaregåande skule i Førde (02.08)

Sør-Trøndelag: Malerarbeider Lenavegen 5-31 (14.06)

Sør-Trøndelag: VA - Væretrøa Park Offentlige ledninger (25.06)

Sør-Trøndelag: Forvalterassistanse (28.06)

Sør-Trøndelag: Vannforsyning Skjøtskiftet (21.06)

Sør-Trøndelag: Heggstad Søndre-infrastruktur (01.07)

Sør-Trøndelag: Fornying bruer TRFK sør - 2019 (24.06)

Sør-Trøndelag: Entreprise - 420130 Ledningsanlegg Spongdal - Leirfallet, Entreprise 2 (19.06)

Sør-Trøndelag: Entreprise - Dakotaparken inkl. G/S- veg (21.06)

Sør-Trøndelag: Asfaltering Klæbu kommune (13.06)

Sør-Trøndelag: Forvalterassistanse (26.06)

Telemark: VA Ingolfsrudmoen, Notodden (28.06)

Telemark: Vintervedlikehold - kommunale veier (23.08)

Telemark: Ombygging av Bø vgs (18.06)

Troms: Asfalteringsarbeid i Lavangen kommune 2019 (27.06)

Troms: Veivedlikehold Lenvik kommune (20.06)

Troms: Prosjekt: Brunummer 19-2977 Seterelv bru (27.06)

Troms: Ventilasjonsanlegg snekkerverksted- Setermoen (20.06)

Troms: Normalhall Storelva - Delt entreprise (08.07)

Troms: Brannbilgarasje Tranøy (03.07)

Troms: Rammeavtale maskinentreprenørtjenester Dyrøy kommune (28.06)

Troms: Dyrøy kommune - rivearbeider (18.06)

Troms: Hekkingen fyrstasjon - Restaurering av bolig og fyrlykt (25.06)

Troms: Asfaltering (28.06)

Troms: Ny avløpspumpestasjon Olderhamna (07.08)

Troms: Veiarbeider for oppgradering kommunale veier i Lyngen kommune 2019 (28.06)

Troms: 710180 - Miljøopprydding Åsegarden - Entreprise (17.06)

Troms: Asfaltering - Harstad og Ramsund (28.06)

Vestfold: Mudring, deponering og tildekking, Horten Ren Indre Havn (20.08)

Vestfold: Jarlsø nærmiljøanlegg (24.06)

Vestfold: 04731 Tjodalyng barneskole - C-bygget - Sak.19/5483 (25.06)

Vestfold: 04665 Tjodalynd barneskole - B-bygget - Sak.19/5480 (25.06)

Vestfold: 04665 Tjodalyng barneskole - D-bygget - Sak.19/5481 (25.06)

Vestfold: 19/16102 Breidablikk ungdomsskole - Utvidelse av modulpaviljong (27.06)

Vestfold: 01542 - Stavern Torg - Rådhusgaten VA (21.06)

Vestfold: Nytt kunstgress Borre Idrettspark (17.06)

Vestfold: REVI - rehabilitering av kaserne - Stavern (25.06)

Østfold: Utvidelse av administrasjonsbygg, Moss Brannstasjon (05.07)

Østfold: VVA-anlegg Os allè (07.08)

Østfold: Ringledning Vannverket-Evjebekkveien (05.07)

Østfold: Kornsjø RA - Ombygging med ny biologisk rensetrinn (15.08)

Østfold: 2019/2225 Rammeavtale Ventilasjonsservice og filterskift Østfold og Follo (28.06)

Øst-Agder: Rehabilitering Fjellgardane barnehage (05.07)

Øst-Agder: Fv 420 Blødekjær, sykkel/gange (20.06)

Øst-Agder: E18 Kollektivterminal Øygarsdalen (21.06)

Øst-Agder: Totalentreprise Voss gate 14-16 (17.06)

Øst-Agder: Fv. 418 og Fv.76 Sunde, trygg skoleveg - Totalentreprise (28.06)

 PS: Det finnes fortsatt gode muligheter blant de forrige utlysningene

Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Ukens konkurser

Lyser ut bygging av ny E18 gjennom Porsgrunn i én kontrakt

Signerte norgeshistoriens største boligkontrakt

Byggkonkurs på Østlandet: 13 mister jobben

Norconsult melder om vekst og utvikling

VIDEO: Betonmast fokuserer på sikkerheten med HMS-uke

Nyhetsbrev

Nedbemanning ved Moelven

Fikk byggherreansvar for den nye sentrumstunnelen for T-banen

VIDEO: Betonmast om korrekt fallsikring på byggeplasser

Norconsult kjøper opp og styrkes

Stålbedrift konkurs: 22 ansatte rammes

Anbefaler dette som fellesferien 2020

VIDEO: Leverte 15 nye lastebiler til Risa

Rådgivergigant stenger Stavanger-avdelingen

Erna åpnet bransjens nye samlingspunkt – CoLab

Katastrofetall: Spansk entreprenør tapte 300 millioner på Ski stasjon

Åpnet nytt pukkverk - utfordrer Vestfold-markedet

1

Flyttet produksjonen tilbake til Norge

Foreslår buet flytebru for Bjørnafjorden

VIDEO: Åpnet nye Kongsberg Bru: - Et kjempeviktig prosjekt

Sikret 350-millionerskontrakt på Ulven i Oslo

Kåret til beste bedrift i Norge - hyller de ansatte

SE BILDENE: Stangeland og Jærentreprenør tok første gravetak

Dette bygget skal romme Norges største fastlandsnæring

Nytt Consto-selskap har signert sin første kontrakt

Ukens konkurser

Engcon spår en økt etterspørsel

Digitalt veikart 2.0 startes opp

Digitale byggesøknader godkjennes hos kommunene

Ukens konkurser

Hun er konstituert konsernsjef i LINK arkitektur

Ny sjef på plass i Plan-og bygningsetaten

Ukens konkurser

Voldsom økning i byggskader etter styrtregn og ekstremvær

Dale ber om evaluering av vedlikehold på jernbanen

Hun blir direktør for ny divisjon i Norconsult

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Infobric revolusjonerer byggebransjen med mobil dørlås

Høstkampanje 2019

YASKAWA sveiseroboter fra iTec

ForusMessen 2020

Multispenning IP23 fra Polylux - Nå med <12xIn!

Forleng levetiden på utstyret - med bondura®

Bahco kommer til Dyrsku'n 2019!

Hydroscand på Dyrsku'n 2019!

iTec snart på plass i nye kontorlokaler

Nytt påveggsmateriell med over 300 funksjoner

Industrielle maskiner

Riktig asfaltblanding med riktig utstyr

Hev standarden for arbeidsmiljø med ISO 45001

Skreddersydde produkter fra Nisjemetall

Stort utvalg tynnplater og coil for mantling / isolering

Sikre utstyret med støt- og vibrasjonsdempere fra Servi

Ny kjøletørker fra Kaeser Kompressorer AS

Spiraltrapper/Rømningstrapper

Nyansettelse hos iTec

Duozink med faste kjøreruter

Celluloseisolasjon bruk på Sagastad Visningssenter i Nordfjordeid

- Rust deg til å møte fremtiden

Arcos Hydraulik AB satser i Norge sammen med Fuglesangs AS

Standarden for lydklasser er revidert

LASER-skjæring

Send til en kollega

0.189