23948sdkhjf

144 nye utlysninger

| Av Christer Davanger | Tips redaksjonen om en historie

Nye muligheter. Hver torsdag samler vi opp nye anbudskonkurranser for bygg- og anleggsindustriene.

På grunn av messer og konferanser, og nå 17. mai, blir denne ukens utlysninger samlende for perioden mellom 3. og 15. mai.

Her er de nye utlysningene for perioden, sortert etter sted og med frister i parentes:

Akershus: Ny målekum spillvann (15.08)

Akershus: Fjerdingby skole (14.08)

Akershus: G/S-veg langs Sessvollvegen (13.06)

Akershus: Pumpestasjon PA045 (10.06)

Akershus: Ventil-, måle og trykkreduskjonskum K5524 - Nedre Romerike Vannverk IKS (24.06)

Akershus: 19/4134 Emma Friskhus - Utskiftning av tekniske anlegg (28.05)

Akershus: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Akershus: Utbygging av bredbånd (06.06)

Akershus: Anskaffelse av entreprenør til Skårer Syd barnehage - totalentreprise (25.06)

Akershus: 1000097 Sykkelhotell Kolsås og Østerås (06.06)

Akershus: Ny svømmehall Vestby Nord - Samspillsentreprenør (07.06)

Akershus: Entreprise Fv. 2 Kolåsveien, fortau og VA-anlegg (12.06)

Akershus: 185251 - Oslo lufthavn - UNSØ Rigg og driftentreprise (12.06)

Akershus: Tilbygg bolig Mork (04.06)

Akershus: Rammeavtale Anleggsgartnertjenester (03.06)

Akershus: Solhøy omsorgsboliger - Samspill til totalentreprise (03.06)

Buskerud: Spesialinnredning til Drammensbiblioteket (21.06)

Buskerud: P 035 - Nytt amfi Geilo sammfunnshus (11.06)

Buskerud: Takarbeid Bergtun omsorgssenter (31.05)

Buskerud: Ventilasjonsanlegg - Gol samfunnshus (21.05)

Finnmark: 1166001 Kirkenes politihus - ombygging Totalentreprise K 201 (11.06)

Finnmark: Fv. 889 Skredsikring ved Eiterfjorden og Bakfjorddalen, Måsøy kommune (07.06)

Finnmark: Alta omsorgssenter - utomhusarbeider (03.06)

Finnmark: Flytekai og marinamateriell Storekorsnes marina (04.06)

Hedmark: EL-19-07 Entreprise bru Linderud (11.06)

Hedmark: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Hedmark: EL-19-06 Rammeavtale gravelastertjenester (03.06)

Hedmark: TR-19-05 Oppgradering av kommunale bygg (03.06)

Hedmark: Amfi og kinostoler Hamar Kino (11.06)

Hedmark: Totalentreprise Ombygging Hamar Kino (11.06)

Hordaland: Fyllingsdalen vgs - Rehabilitering og ombygging (17.06)

Hordaland: Ombygging av Bømlo kulturhus i 1 etasje og kjelleretasje (17.06)

Hordaland: Innvendig snekkerarbeider i forbindelse med vrimlearealer for nye heiser i Sentralblokken (03.06)

Hordaland: NOR 033-2019. Konkurranse, Hjertesoner. Anleggsentreprise. (07.06)

Hordaland: Turveg - etappe 3 - Manger (07.06)

Hordaland: EØS002-2019 Borgafjellet Barneskule (28.06)

Hordaland: D45 Elektro (13.06)

Hordaland: VA-anlegg Moster (11.06)

Hordaland: NOR 035-2019 Sverre Hjetlandsvei sanering og gjenoppbygging (23.05)

Hordaland: Avtale om levering av elektrikertjenester inklusive materiell (04.06)

Hordaland: EØS 025-2019 Anskaffelse rørleggertjenester (03.06)

Hordaland: T02 Grunnarbeid Trolley (03.06)

Møre og Romsdal: Rammeavtale lås, beslag og adgangskontroll (14.06)

Møre og Romsdal: Rammeavtale for elektrikarteneste og elektrikarmateriell (14.06)

Møre og Romsdal: Rammeavtale for rørleggartenester og rørleggarmateriell (14.06)

Møre og Romsdal: Skolekjøkken Rindal skole (03.06)

Møre og Romsdal: Utbygging av høyhastighets bredbånd Edøy, Smøla kommune (20.06)

Møre og Romsdal: Prekvalifisering Ny barneskole i Elnesvågen (14.06)

Møre og Romsdal: Anskaffelse av totalentreprise med samhandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) (11.06)

Møre og Romsdal: Kopi av Utvidelse av parkeringsplass - Bruhagen barneskole (11.06)

Møre og Romsdal: RA1 - Cap Clara (21.06)

Møre og Romsdal: Jendem Skole - parkeringsområde og gangveg (14.06)

Møre og Romsdal: Rehabilitering tak Eidehallen (29.05)

Nordland: Nybygg Bofellesskap i Aldersundet og utvidelse av Sleneset og Konsvik omsorgssentre (04.07)

Nordland: Anbudsinnbydelse Rivning Havnelager Toraneskaia (17.06)

Nordland: P27.1 Rehab VVA - Fairbanksveien og Møllerveien (04.06)

Nordland: Kunngjøring av konkurranse (17.06)

Nordland: Gang- og sykkelveg langs Fv 939 Storelva - Lakseraet, Alsvåg (11.06)

Nordland: Prosjekt 100133 Sortland SKYS - Generalentreprise bygging (12.06)

Nordland: 2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg (20.05)

Nordland: Utenomhusanlegg Tangsprellen barnehage (07.06)

Nordland: Elektroarbeider og belysning (28.05)

Nordland: RIVIRNGSARBEID BOLIGER, ANDENES (29.05)

Nordland: Ny oppvarming og ventilasjon og styringssystem i Myre kirke (31.05)

Nordland: Rehabilitering av fasade og tak - Helgeland Havn (23.05)

Nordland: C01406 Evenes MPA, Skumanlegg (06.06)

Nordland: Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2019/2020. (31.05)

Nord-Trøndelag: Asfaltering ved Hammernesodden, Haltdalen, og Værnes (17.06)

Nord-Trøndelag: Ecopro AS (07.06)

Nord-Trøndelag: Martenshagen bofellesskap (21.06)

Nord-Trøndelag: Rehabilitering Dam Leklemvatn Verdal kommune (07.06)

Nord-Trøndelag: REMI - Brannporter ved Tromsdalen og Frigård lager (03.06)

Nord-Trøndelag: Gassanlegg, Heimdal vgs (27.05)

Nord-Trøndelag: Seter bru, Verdal kommune (07.06)

Nord-Trøndelag: Totalentreprise - Utfasing av fossilt brensel ved Røra skole og Sandvollan skole (29.05)

Nord-Trøndelag: Vinne kirke. Utvendige istandsettingsarbeider på tårn (22.05)

Oppland: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Oppland: 219620 Vestre Toten brannstasjon - Totalentreprise (01.07)

Oppland: Gjøvik Gård - Låven (06.06)

Oppland: Uteområde Nord-Aurdal ungdomsskole grunnarbeid (24.05)

Oppland: Uteområde Nord-Aurdal ungdomsskole (24.05)

Oppland: 219611 Bredbånd Gjøvikregionen (19.07)

Oslo: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Oslo: 75102 Uttakssentraler OUS (11.06)

Oslo: Anskaffelse av drift og skjøtsel av park- og friområder til område Oslo nord (24.06)

Oslo: Anskaffelse 44/2019 Entreprise Bekkeinntak Bestumstubben (20.06)

Oslo: Anskaffelse 41/2019 - Lindeberg belegg - Midtre (29.05)

Oslo: Levering og montering av personsperrer (NY) (10.06)

Oslo: Rammeavtale Anleggsgartnertjenester (03.06)

Rogaland: Renovering av Gjesdal kirke (07.06)

Rogaland: Ombygging av Åse bo- og aktivitetssenter - delentreprise E03 Elektroarbeider (05.06)

Rogaland: Ombygging av Åse bo- og aktivitetssenter - delentreprise E02 Gulv og maler arbeider (05.06)

Rogaland: Ombygging av Åse bo- og aktivitetssenter - delentreprise E01 Tømmer- og snekkerarbeider (05.06)

Rogaland: Generalentreprise - Påbygg over tørkebygg (03.06)

Rogaland: Forsandheimen, klimarom (11.06)

Rogaland: Rammeavtale for Entreprenørtjenester (27.05)

Rogaland: Totalentreprise - Brakkerigg Rosseland skole (21.05)

Rogaland: SUS2023 - K5403 Pasientsignalanlegg (06.05)

Rogaland: Tilskot til utbygging av digital infrastruktur (11.06)

Rogaland: SUS2023 - K3301 Brannslukkeanlegg (03.06)

Rogaland: Rammeavtale for levering av integrasjonstjenester for Citect Scada (06.05)

Rogaland: Rehabiliterig av Forus gangbru nr 5. (27.05)

Sør-Trøndelag: Entreprise - 500009 Rekkefølgekrav Charlottenlund gravlund (07.06)

Sør-Trøndelag: Frøya kommune - sak 19/569, 551540 Svømmehall Sistranda - Utbedring (17.06)

Sør-Trøndelag: Asfaltering ved Hammernesodden, Haltdalen, og Værnes (17.06)

Sør-Trøndelag: Klæbu kirke, utvendig maling og mindre råteutbedringer (22.05)

Sør-Trøndelag: Utskifting av Aune bru, Krokstadøra (14.06)

Sør-Trøndelag: PAVA - Bygningsmessige arbeider ved Brundalen helse- og velferdssenter (07.06)

Sør-Trøndelag: Entreprise 92420628 - Arne Garborgs veg 13 A/B - masseutskifting og istandsetting av utomhusarealer (20.05)

Sør-Trøndelag: Gassanlegg, Heimdal vgs (27.05)

Sør-Trøndelag: Støren Sør VVA - Totalentreprise (09.08)

Sør-Trøndelag: Entreprise - 500009 Rekkefølgekrav Charlottenlund gravlund (07.06)

Sør-Trøndelag: Porter, kraner og taljer - årlig service og sakkyndig kontroll (31.05)

Sør-Trøndelag: Bromstadtrøa RA (23.05)

Sør-Trøndelag: Rammeavtale Elektrikertjenester Hitra kommune (07.06)

Telemark: Nye ventilasjonsanlegg Sannidal ungdomsskole bygg D og E (07.06)

Telemark: Tinfos bad - Renseanlegg for terapibasseng (31.05)

Telemark: Midtbygda Infrastruktur (24.05)

Telemark: Vinje kommune - Innkjøp av elektronisk åtgangskontroll (24.05)

Troms: Fergeveien bofellesskap - totalentreprise (11.06)

Troms: Totalprosjekt nybygg - hall og kontorer (14.06)

Troms: Rivningsarbeider Olsborg (04.06)

Troms: Bygningsentreprise Setermoen vannbehandlingsanlegg (31.05)

Troms: Nytt gulvbelegg Gimlehallen (13.06)

Vestfold: Nytt svømmeanlegg i Tønsberg (05.07)

Vestfold: Smådyrfjøs på Melsom VGS (07.06)

Vestfold: 01580 Solstad - Varden etappe 4 - 18/20979 (29.05)

Vestfold: Ventilasjonsentreprise kulturbygg (16.06)

Vestfold: 04682 Stavern sykehjem- Nytt tak med etterisolering- 18/24162 (20.05)

Østfold: Rammeavtale rørleggertjenester og -materiell (14.06)

Østfold: E18 Melleby - Ørje - Nytt veglys - Anskaffelse (14.06)

Østfold: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Østfold: Tilbygg Båstad skole - Totalentreprise (16.05)

Østfold: Totalentreprise Aspeveien 1 Halden kommune (07.06)

Østfold: Ny automatikk Malakoff VGS (24.05)

Øst-Agder: Fv. 411 Laget - Gulspettvann (31.05)

Øst-Agder: Heis Fløyheia, Entreprie 4 - Produksjon og montasje av heis, tårn og bro (19.08)

Øst-Agder: Totalentreprise - Brakkerigg Rosseland skole (21.05)

PS: Det finnes fortsatt gode muligheter blant de forrige utlysningene

Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Vestlands første underjordiske holdeplass

Nye prognoser: Dyster bølgedal for byggsektoren

Utsetter endringer i støttetilbudet til boligeiere – igjen

Vil revolusjonere Norges største fastlandsnæring

Unik jordblanding får internasjonal anerkjennelse

Bergene Holm med ny produksjonsrekord

Nyhetsbrev

Stor rehabiliteringsjobb gjennom Ulriken

Veidekke skal bygge om E20 for Trafikverket i Sverige

Smistad mur og flis får avtale med SUS2023

Kruse Smith skal bygge massivtreskole i Kristiansand

Utlyser konkurranse om avfallsminimering

Stor rigg- og driftskontrakt i regjeringskvartalet

Veidekke bygger vindkraftpark for Stena Renewable

To år uten fraværsskader i Mesta Spesialproduksjon

Firbente medarbeidere jakter dynamitt på E39

Designer ny videregående skole i Førde

Klarsignal for bygging av protonsenter i Bergen

Ukas vits: Dekknavn

Bygg- og anleggsnæringen tar flest menneskeliv

Nå skal det lønne seg mer å tenke klima i veiprosjekter

Aktiviteten vender tilbake til normale nivåer

Mekling som alternativ til rettssaker om grunnerverv

Kontroll av byggeplasser i Oslo, Bergen og Stavanger

Ny faglig leder for Byggforskserien

Ny konsernsjef i Kruse Smith

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Månedens referanse - mai 2020

Prøveutstyr for testing av asfalt

Atex sertifiserte moment verktøy fra kNm Hydraulikk as

KAESER KOMPRESSORER utvider produktspekteret

Frekvensomformer for pumpestyring

Sveisetrådkniv for PVC og linoleum

KAESER KOMPRESSORER målbevisst smart energiledelse

Godt fornøyd med Phoenix Contact Dialog Days

Bygger opp digitalkompetansen

DuoZink tilbyr varmforzinking

Ny, intelligent motorstarter

Hydroscand leverer slanger til offshore

Servi reparerer sylindere og akkumulatorer raskt og lokalt

KAESER KOMPRESSORER lanserer nyhetene innen i.Comp familien

- Sertifisering er en pådriver for kontinuerlig forbedring

Visste du at...

Produkter fra Partner Vannrens

KAESER KOMPRESSORER med oljefrie løsninger

3D printer ansiktsvisir fra hjemmekontoret

Vakuum-nyhet fra Vmeca - "Mini gripper" G40 og G50 serien

Inngå service- og/eller filteravtale med Servi

Stena Stål ute med Stål #1 – 2020

Gjør lading enklere

iBinder i Coronatider

STS AS sine malingfjernere for alle malinger og underlag.

Send til en kollega

0.125