23948sdkhjf

144 nye utlysninger

| Av Christer Davanger | Tips redaksjonen om en historie

Nye muligheter. Hver torsdag samler vi opp nye anbudskonkurranser for bygg- og anleggsindustriene.

På grunn av messer og konferanser, og nå 17. mai, blir denne ukens utlysninger samlende for perioden mellom 3. og 15. mai.

Her er de nye utlysningene for perioden, sortert etter sted og med frister i parentes:

Akershus: Ny målekum spillvann (15.08)

Akershus: Fjerdingby skole (14.08)

Akershus: G/S-veg langs Sessvollvegen (13.06)

Akershus: Pumpestasjon PA045 (10.06)

Akershus: Ventil-, måle og trykkreduskjonskum K5524 - Nedre Romerike Vannverk IKS (24.06)

Akershus: 19/4134 Emma Friskhus - Utskiftning av tekniske anlegg (28.05)

Akershus: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Akershus: Utbygging av bredbånd (06.06)

Akershus: Anskaffelse av entreprenør til Skårer Syd barnehage - totalentreprise (25.06)

Akershus: 1000097 Sykkelhotell Kolsås og Østerås (06.06)

Akershus: Ny svømmehall Vestby Nord - Samspillsentreprenør (07.06)

Akershus: Entreprise Fv. 2 Kolåsveien, fortau og VA-anlegg (12.06)

Akershus: 185251 - Oslo lufthavn - UNSØ Rigg og driftentreprise (12.06)

Akershus: Tilbygg bolig Mork (04.06)

Akershus: Rammeavtale Anleggsgartnertjenester (03.06)

Akershus: Solhøy omsorgsboliger - Samspill til totalentreprise (03.06)

Buskerud: Spesialinnredning til Drammensbiblioteket (21.06)

Buskerud: P 035 - Nytt amfi Geilo sammfunnshus (11.06)

Buskerud: Takarbeid Bergtun omsorgssenter (31.05)

Buskerud: Ventilasjonsanlegg - Gol samfunnshus (21.05)

Finnmark: 1166001 Kirkenes politihus - ombygging Totalentreprise K 201 (11.06)

Finnmark: Fv. 889 Skredsikring ved Eiterfjorden og Bakfjorddalen, Måsøy kommune (07.06)

Finnmark: Alta omsorgssenter - utomhusarbeider (03.06)

Finnmark: Flytekai og marinamateriell Storekorsnes marina (04.06)

Hedmark: EL-19-07 Entreprise bru Linderud (11.06)

Hedmark: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Hedmark: EL-19-06 Rammeavtale gravelastertjenester (03.06)

Hedmark: TR-19-05 Oppgradering av kommunale bygg (03.06)

Hedmark: Amfi og kinostoler Hamar Kino (11.06)

Hedmark: Totalentreprise Ombygging Hamar Kino (11.06)

Hordaland: Fyllingsdalen vgs - Rehabilitering og ombygging (17.06)

Hordaland: Ombygging av Bømlo kulturhus i 1 etasje og kjelleretasje (17.06)

Hordaland: Innvendig snekkerarbeider i forbindelse med vrimlearealer for nye heiser i Sentralblokken (03.06)

Hordaland: NOR 033-2019. Konkurranse, Hjertesoner. Anleggsentreprise. (07.06)

Hordaland: Turveg - etappe 3 - Manger (07.06)

Hordaland: EØS002-2019 Borgafjellet Barneskule (28.06)

Hordaland: D45 Elektro (13.06)

Hordaland: VA-anlegg Moster (11.06)

Hordaland: NOR 035-2019 Sverre Hjetlandsvei sanering og gjenoppbygging (23.05)

Hordaland: Avtale om levering av elektrikertjenester inklusive materiell (04.06)

Hordaland: EØS 025-2019 Anskaffelse rørleggertjenester (03.06)

Hordaland: T02 Grunnarbeid Trolley (03.06)

Møre og Romsdal: Rammeavtale lås, beslag og adgangskontroll (14.06)

Møre og Romsdal: Rammeavtale for elektrikarteneste og elektrikarmateriell (14.06)

Møre og Romsdal: Rammeavtale for rørleggartenester og rørleggarmateriell (14.06)

Møre og Romsdal: Skolekjøkken Rindal skole (03.06)

Møre og Romsdal: Utbygging av høyhastighets bredbånd Edøy, Smøla kommune (20.06)

Møre og Romsdal: Prekvalifisering Ny barneskole i Elnesvågen (14.06)

Møre og Romsdal: Anskaffelse av totalentreprise med samhandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) (11.06)

Møre og Romsdal: Kopi av Utvidelse av parkeringsplass - Bruhagen barneskole (11.06)

Møre og Romsdal: RA1 - Cap Clara (21.06)

Møre og Romsdal: Jendem Skole - parkeringsområde og gangveg (14.06)

Møre og Romsdal: Rehabilitering tak Eidehallen (29.05)

Nordland: Nybygg Bofellesskap i Aldersundet og utvidelse av Sleneset og Konsvik omsorgssentre (04.07)

Nordland: Anbudsinnbydelse Rivning Havnelager Toraneskaia (17.06)

Nordland: P27.1 Rehab VVA - Fairbanksveien og Møllerveien (04.06)

Nordland: Kunngjøring av konkurranse (17.06)

Nordland: Gang- og sykkelveg langs Fv 939 Storelva - Lakseraet, Alsvåg (11.06)

Nordland: Prosjekt 100133 Sortland SKYS - Generalentreprise bygging (12.06)

Nordland: 2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg (20.05)

Nordland: Utenomhusanlegg Tangsprellen barnehage (07.06)

Nordland: Elektroarbeider og belysning (28.05)

Nordland: RIVIRNGSARBEID BOLIGER, ANDENES (29.05)

Nordland: Ny oppvarming og ventilasjon og styringssystem i Myre kirke (31.05)

Nordland: Rehabilitering av fasade og tak - Helgeland Havn (23.05)

Nordland: C01406 Evenes MPA, Skumanlegg (06.06)

Nordland: Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2019/2020. (31.05)

Nord-Trøndelag: Asfaltering ved Hammernesodden, Haltdalen, og Værnes (17.06)

Nord-Trøndelag: Ecopro AS (07.06)

Nord-Trøndelag: Martenshagen bofellesskap (21.06)

Nord-Trøndelag: Rehabilitering Dam Leklemvatn Verdal kommune (07.06)

Nord-Trøndelag: REMI - Brannporter ved Tromsdalen og Frigård lager (03.06)

Nord-Trøndelag: Gassanlegg, Heimdal vgs (27.05)

Nord-Trøndelag: Seter bru, Verdal kommune (07.06)

Nord-Trøndelag: Totalentreprise - Utfasing av fossilt brensel ved Røra skole og Sandvollan skole (29.05)

Nord-Trøndelag: Vinne kirke. Utvendige istandsettingsarbeider på tårn (22.05)

Oppland: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Oppland: 219620 Vestre Toten brannstasjon - Totalentreprise (01.07)

Oppland: Gjøvik Gård - Låven (06.06)

Oppland: Uteområde Nord-Aurdal ungdomsskole grunnarbeid (24.05)

Oppland: Uteområde Nord-Aurdal ungdomsskole (24.05)

Oppland: 219611 Bredbånd Gjøvikregionen (19.07)

Oslo: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Oslo: 75102 Uttakssentraler OUS (11.06)

Oslo: Anskaffelse av drift og skjøtsel av park- og friområder til område Oslo nord (24.06)

Oslo: Anskaffelse 44/2019 Entreprise Bekkeinntak Bestumstubben (20.06)

Oslo: Anskaffelse 41/2019 - Lindeberg belegg - Midtre (29.05)

Oslo: Levering og montering av personsperrer (NY) (10.06)

Oslo: Rammeavtale Anleggsgartnertjenester (03.06)

Rogaland: Renovering av Gjesdal kirke (07.06)

Rogaland: Ombygging av Åse bo- og aktivitetssenter - delentreprise E03 Elektroarbeider (05.06)

Rogaland: Ombygging av Åse bo- og aktivitetssenter - delentreprise E02 Gulv og maler arbeider (05.06)

Rogaland: Ombygging av Åse bo- og aktivitetssenter - delentreprise E01 Tømmer- og snekkerarbeider (05.06)

Rogaland: Generalentreprise - Påbygg over tørkebygg (03.06)

Rogaland: Forsandheimen, klimarom (11.06)

Rogaland: Rammeavtale for Entreprenørtjenester (27.05)

Rogaland: Totalentreprise - Brakkerigg Rosseland skole (21.05)

Rogaland: SUS2023 - K5403 Pasientsignalanlegg (06.05)

Rogaland: Tilskot til utbygging av digital infrastruktur (11.06)

Rogaland: SUS2023 - K3301 Brannslukkeanlegg (03.06)

Rogaland: Rammeavtale for levering av integrasjonstjenester for Citect Scada (06.05)

Rogaland: Rehabiliterig av Forus gangbru nr 5. (27.05)

Sør-Trøndelag: Entreprise - 500009 Rekkefølgekrav Charlottenlund gravlund (07.06)

Sør-Trøndelag: Frøya kommune - sak 19/569, 551540 Svømmehall Sistranda - Utbedring (17.06)

Sør-Trøndelag: Asfaltering ved Hammernesodden, Haltdalen, og Værnes (17.06)

Sør-Trøndelag: Klæbu kirke, utvendig maling og mindre råteutbedringer (22.05)

Sør-Trøndelag: Utskifting av Aune bru, Krokstadøra (14.06)

Sør-Trøndelag: PAVA - Bygningsmessige arbeider ved Brundalen helse- og velferdssenter (07.06)

Sør-Trøndelag: Entreprise 92420628 - Arne Garborgs veg 13 A/B - masseutskifting og istandsetting av utomhusarealer (20.05)

Sør-Trøndelag: Gassanlegg, Heimdal vgs (27.05)

Sør-Trøndelag: Støren Sør VVA - Totalentreprise (09.08)

Sør-Trøndelag: Entreprise - 500009 Rekkefølgekrav Charlottenlund gravlund (07.06)

Sør-Trøndelag: Porter, kraner og taljer - årlig service og sakkyndig kontroll (31.05)

Sør-Trøndelag: Bromstadtrøa RA (23.05)

Sør-Trøndelag: Rammeavtale Elektrikertjenester Hitra kommune (07.06)

Telemark: Nye ventilasjonsanlegg Sannidal ungdomsskole bygg D og E (07.06)

Telemark: Tinfos bad - Renseanlegg for terapibasseng (31.05)

Telemark: Midtbygda Infrastruktur (24.05)

Telemark: Vinje kommune - Innkjøp av elektronisk åtgangskontroll (24.05)

Troms: Fergeveien bofellesskap - totalentreprise (11.06)

Troms: Totalprosjekt nybygg - hall og kontorer (14.06)

Troms: Rivningsarbeider Olsborg (04.06)

Troms: Bygningsentreprise Setermoen vannbehandlingsanlegg (31.05)

Troms: Nytt gulvbelegg Gimlehallen (13.06)

Vestfold: Nytt svømmeanlegg i Tønsberg (05.07)

Vestfold: Smådyrfjøs på Melsom VGS (07.06)

Vestfold: 01580 Solstad - Varden etappe 4 - 18/20979 (29.05)

Vestfold: Ventilasjonsentreprise kulturbygg (16.06)

Vestfold: 04682 Stavern sykehjem- Nytt tak med etterisolering- 18/24162 (20.05)

Østfold: Rammeavtale rørleggertjenester og -materiell (14.06)

Østfold: E18 Melleby - Ørje - Nytt veglys - Anskaffelse (14.06)

Østfold: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Østfold: Tilbygg Båstad skole - Totalentreprise (16.05)

Østfold: Totalentreprise Aspeveien 1 Halden kommune (07.06)

Østfold: Ny automatikk Malakoff VGS (24.05)

Øst-Agder: Fv. 411 Laget - Gulspettvann (31.05)

Øst-Agder: Heis Fløyheia, Entreprie 4 - Produksjon og montasje av heis, tårn og bro (19.08)

Øst-Agder: Totalentreprise - Brakkerigg Rosseland skole (21.05)

PS: Det finnes fortsatt gode muligheter blant de forrige utlysningene

Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)

Mest lest

Forsiden akkurat nå

Lager ny standard for anleggsindustrien - vil høre din stemme

Sikret ny Vestby-kontrakt

Building Supply ønsker deg en god sommer!

Veidekke kutter klimagassutslippene med 74%

Isachsen med 20 nye lærlinger

Pipelife runder 50 år

Nyhetsbrev

Ryddejobben mot useriøs innleie er i gang

Bygger 130 leiligheter i Ås

Kjøper opp og styrkes i hele Norden

AF Gruppen må si opp betongarbeidere

Disse tre konkurrerer om å bygge Mo i Rana-flyplass

Skaper ny standard for digital informasjonsflyt

Storkontrakt for Hedmark-bedrift

Betonmast ansetter tre nye nøkkelpersoner

Blir totalentreprenør for 100-millioners massivtre-prosjekt

Bygger E6-kryss for 260 millioner

Bygg- og anlegg-konkursene øker

Rekordmange nominert til Norges hyggeligste håndverker

Prestisjeprosjektet åpnet på E18

Overleverte Bjørvika-hotell

Ukas vits: Helgeplaner

Bygger Østfold-skole for 405 millioner

Avdekket regelbrudd: Statsbygg skjerper seriøsitetskravene

Satser på prefab

Temperaturen i boligmarkedet tiltar igjen

Jørgen Holmefjord med ny tunnelkontrakt

Ukens konkurser

- Ønsker å synliggjøre alle mulighetene i vår næring

Han er ny administrerende direktør i Omsorgsbygg

Ukens konkurser

Sorterer alt avfall på byggeplass

Ukens vits: Kollegaen

Hun blir ny sjef for Plan- og Bygningsetaten

Ukens konkurser

Nye brannveiledere fra TreFokus

66 nye utlysninger

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Bransjetreff med Vestfold Interkommunale Brannvesen

Effektive grep for å sikre vann- og avløpsnettet

Månedens referanse – Juni 2019

Fleksibelt vakuumsystem fra Vmeca - Nå også med ny gummidel

SKF Lincoln - Verdens ledende aktør innen sentralsmøring, også inn i fremtiden!

SKF Lincoln Sentralsmøring for Skip & Havn fra Norsecraft Tec AS

Norsk møbelprodusent tidlig ute med ISO 50001-sertifisering

Standarden for bærekraftig innkjøp er nå tilgjengelig på norsk

Nytt ansikt hos iTec

Norsecraft Tec AS - Sentralsmøring i lys av FNs bærekrafts mål.

Strekkstag og trykkstag fra Pretec AS

Bladt skal bygge en 4000 tonn stålkompositt høy bro

Boltegrupper og hylsegrupper fra Pretec AS

SKF Lincoln Sentralsmøring for Offshore & ATEX områder fra Norsecraft Tec AS

Norsk Stål på Johan Sverdrup i Nordsjøen!

iTec etablerer seg i Bergen

Eluttak, USB- og mobillader innfelt i kontorpulten - smart og pent

Ny teknisk selger i NOHA

Norsecraft TEC AS har installert SKF Lincoln skinnesmøring på Gråkallbanen i Trondheim.

Pumpe og Dosering av materialer. Norsecraft TEC AS er leverandør for HuK / Dopag

Rotovapor og Penetrometer

Finske SKANVEIR - spesialister på platehåndtering

SKF Lincoln Sentralsmøring for VEI & ANLEGG fra Norsecraft Tec AS

Hydroscand stiller ut på Nor-Shipping

Ny innkjøper hos NOHA

Send til en kollega

0.143