23948sdkhjf

144 nye utlysninger

| Av Christer Davanger | Tips redaksjonen om en historie

Nye muligheter. Hver torsdag samler vi opp nye anbudskonkurranser for bygg- og anleggsindustriene.

På grunn av messer og konferanser, og nå 17. mai, blir denne ukens utlysninger samlende for perioden mellom 3. og 15. mai.

Her er de nye utlysningene for perioden, sortert etter sted og med frister i parentes:

Akershus: Ny målekum spillvann (15.08)

Akershus: Fjerdingby skole (14.08)

Akershus: G/S-veg langs Sessvollvegen (13.06)

Akershus: Pumpestasjon PA045 (10.06)

Akershus: Ventil-, måle og trykkreduskjonskum K5524 - Nedre Romerike Vannverk IKS (24.06)

Akershus: 19/4134 Emma Friskhus - Utskiftning av tekniske anlegg (28.05)

Akershus: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Akershus: Utbygging av bredbånd (06.06)

Akershus: Anskaffelse av entreprenør til Skårer Syd barnehage - totalentreprise (25.06)

Akershus: 1000097 Sykkelhotell Kolsås og Østerås (06.06)

Akershus: Ny svømmehall Vestby Nord - Samspillsentreprenør (07.06)

Akershus: Entreprise Fv. 2 Kolåsveien, fortau og VA-anlegg (12.06)

Akershus: 185251 - Oslo lufthavn - UNSØ Rigg og driftentreprise (12.06)

Akershus: Tilbygg bolig Mork (04.06)

Akershus: Rammeavtale Anleggsgartnertjenester (03.06)

Akershus: Solhøy omsorgsboliger - Samspill til totalentreprise (03.06)

Buskerud: Spesialinnredning til Drammensbiblioteket (21.06)

Buskerud: P 035 - Nytt amfi Geilo sammfunnshus (11.06)

Buskerud: Takarbeid Bergtun omsorgssenter (31.05)

Buskerud: Ventilasjonsanlegg - Gol samfunnshus (21.05)

Finnmark: 1166001 Kirkenes politihus - ombygging Totalentreprise K 201 (11.06)

Finnmark: Fv. 889 Skredsikring ved Eiterfjorden og Bakfjorddalen, Måsøy kommune (07.06)

Finnmark: Alta omsorgssenter - utomhusarbeider (03.06)

Finnmark: Flytekai og marinamateriell Storekorsnes marina (04.06)

Hedmark: EL-19-07 Entreprise bru Linderud (11.06)

Hedmark: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Hedmark: EL-19-06 Rammeavtale gravelastertjenester (03.06)

Hedmark: TR-19-05 Oppgradering av kommunale bygg (03.06)

Hedmark: Amfi og kinostoler Hamar Kino (11.06)

Hedmark: Totalentreprise Ombygging Hamar Kino (11.06)

Hordaland: Fyllingsdalen vgs - Rehabilitering og ombygging (17.06)

Hordaland: Ombygging av Bømlo kulturhus i 1 etasje og kjelleretasje (17.06)

Hordaland: Innvendig snekkerarbeider i forbindelse med vrimlearealer for nye heiser i Sentralblokken (03.06)

Hordaland: NOR 033-2019. Konkurranse, Hjertesoner. Anleggsentreprise. (07.06)

Hordaland: Turveg - etappe 3 - Manger (07.06)

Hordaland: EØS002-2019 Borgafjellet Barneskule (28.06)

Hordaland: D45 Elektro (13.06)

Hordaland: VA-anlegg Moster (11.06)

Hordaland: NOR 035-2019 Sverre Hjetlandsvei sanering og gjenoppbygging (23.05)

Hordaland: Avtale om levering av elektrikertjenester inklusive materiell (04.06)

Hordaland: EØS 025-2019 Anskaffelse rørleggertjenester (03.06)

Hordaland: T02 Grunnarbeid Trolley (03.06)

Møre og Romsdal: Rammeavtale lås, beslag og adgangskontroll (14.06)

Møre og Romsdal: Rammeavtale for elektrikarteneste og elektrikarmateriell (14.06)

Møre og Romsdal: Rammeavtale for rørleggartenester og rørleggarmateriell (14.06)

Møre og Romsdal: Skolekjøkken Rindal skole (03.06)

Møre og Romsdal: Utbygging av høyhastighets bredbånd Edøy, Smøla kommune (20.06)

Møre og Romsdal: Prekvalifisering Ny barneskole i Elnesvågen (14.06)

Møre og Romsdal: Anskaffelse av totalentreprise med samhandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) (11.06)

Møre og Romsdal: Kopi av Utvidelse av parkeringsplass - Bruhagen barneskole (11.06)

Møre og Romsdal: RA1 - Cap Clara (21.06)

Møre og Romsdal: Jendem Skole - parkeringsområde og gangveg (14.06)

Møre og Romsdal: Rehabilitering tak Eidehallen (29.05)

Nordland: Nybygg Bofellesskap i Aldersundet og utvidelse av Sleneset og Konsvik omsorgssentre (04.07)

Nordland: Anbudsinnbydelse Rivning Havnelager Toraneskaia (17.06)

Nordland: P27.1 Rehab VVA - Fairbanksveien og Møllerveien (04.06)

Nordland: Kunngjøring av konkurranse (17.06)

Nordland: Gang- og sykkelveg langs Fv 939 Storelva - Lakseraet, Alsvåg (11.06)

Nordland: Prosjekt 100133 Sortland SKYS - Generalentreprise bygging (12.06)

Nordland: 2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg (20.05)

Nordland: Utenomhusanlegg Tangsprellen barnehage (07.06)

Nordland: Elektroarbeider og belysning (28.05)

Nordland: RIVIRNGSARBEID BOLIGER, ANDENES (29.05)

Nordland: Ny oppvarming og ventilasjon og styringssystem i Myre kirke (31.05)

Nordland: Rehabilitering av fasade og tak - Helgeland Havn (23.05)

Nordland: C01406 Evenes MPA, Skumanlegg (06.06)

Nordland: Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2019/2020. (31.05)

Nord-Trøndelag: Asfaltering ved Hammernesodden, Haltdalen, og Værnes (17.06)

Nord-Trøndelag: Ecopro AS (07.06)

Nord-Trøndelag: Martenshagen bofellesskap (21.06)

Nord-Trøndelag: Rehabilitering Dam Leklemvatn Verdal kommune (07.06)

Nord-Trøndelag: REMI - Brannporter ved Tromsdalen og Frigård lager (03.06)

Nord-Trøndelag: Gassanlegg, Heimdal vgs (27.05)

Nord-Trøndelag: Seter bru, Verdal kommune (07.06)

Nord-Trøndelag: Totalentreprise - Utfasing av fossilt brensel ved Røra skole og Sandvollan skole (29.05)

Nord-Trøndelag: Vinne kirke. Utvendige istandsettingsarbeider på tårn (22.05)

Oppland: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Oppland: 219620 Vestre Toten brannstasjon - Totalentreprise (01.07)

Oppland: Gjøvik Gård - Låven (06.06)

Oppland: Uteområde Nord-Aurdal ungdomsskole grunnarbeid (24.05)

Oppland: Uteområde Nord-Aurdal ungdomsskole (24.05)

Oppland: 219611 Bredbånd Gjøvikregionen (19.07)

Oslo: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Oslo: 75102 Uttakssentraler OUS (11.06)

Oslo: Anskaffelse av drift og skjøtsel av park- og friområder til område Oslo nord (24.06)

Oslo: Anskaffelse 44/2019 Entreprise Bekkeinntak Bestumstubben (20.06)

Oslo: Anskaffelse 41/2019 - Lindeberg belegg - Midtre (29.05)

Oslo: Levering og montering av personsperrer (NY) (10.06)

Oslo: Rammeavtale Anleggsgartnertjenester (03.06)

Rogaland: Renovering av Gjesdal kirke (07.06)

Rogaland: Ombygging av Åse bo- og aktivitetssenter - delentreprise E03 Elektroarbeider (05.06)

Rogaland: Ombygging av Åse bo- og aktivitetssenter - delentreprise E02 Gulv og maler arbeider (05.06)

Rogaland: Ombygging av Åse bo- og aktivitetssenter - delentreprise E01 Tømmer- og snekkerarbeider (05.06)

Rogaland: Generalentreprise - Påbygg over tørkebygg (03.06)

Rogaland: Forsandheimen, klimarom (11.06)

Rogaland: Rammeavtale for Entreprenørtjenester (27.05)

Rogaland: Totalentreprise - Brakkerigg Rosseland skole (21.05)

Rogaland: SUS2023 - K5403 Pasientsignalanlegg (06.05)

Rogaland: Tilskot til utbygging av digital infrastruktur (11.06)

Rogaland: SUS2023 - K3301 Brannslukkeanlegg (03.06)

Rogaland: Rammeavtale for levering av integrasjonstjenester for Citect Scada (06.05)

Rogaland: Rehabiliterig av Forus gangbru nr 5. (27.05)

Sør-Trøndelag: Entreprise - 500009 Rekkefølgekrav Charlottenlund gravlund (07.06)

Sør-Trøndelag: Frøya kommune - sak 19/569, 551540 Svømmehall Sistranda - Utbedring (17.06)

Sør-Trøndelag: Asfaltering ved Hammernesodden, Haltdalen, og Værnes (17.06)

Sør-Trøndelag: Klæbu kirke, utvendig maling og mindre råteutbedringer (22.05)

Sør-Trøndelag: Utskifting av Aune bru, Krokstadøra (14.06)

Sør-Trøndelag: PAVA - Bygningsmessige arbeider ved Brundalen helse- og velferdssenter (07.06)

Sør-Trøndelag: Entreprise 92420628 - Arne Garborgs veg 13 A/B - masseutskifting og istandsetting av utomhusarealer (20.05)

Sør-Trøndelag: Gassanlegg, Heimdal vgs (27.05)

Sør-Trøndelag: Støren Sør VVA - Totalentreprise (09.08)

Sør-Trøndelag: Entreprise - 500009 Rekkefølgekrav Charlottenlund gravlund (07.06)

Sør-Trøndelag: Porter, kraner og taljer - årlig service og sakkyndig kontroll (31.05)

Sør-Trøndelag: Bromstadtrøa RA (23.05)

Sør-Trøndelag: Rammeavtale Elektrikertjenester Hitra kommune (07.06)

Telemark: Nye ventilasjonsanlegg Sannidal ungdomsskole bygg D og E (07.06)

Telemark: Tinfos bad - Renseanlegg for terapibasseng (31.05)

Telemark: Midtbygda Infrastruktur (24.05)

Telemark: Vinje kommune - Innkjøp av elektronisk åtgangskontroll (24.05)

Troms: Fergeveien bofellesskap - totalentreprise (11.06)

Troms: Totalprosjekt nybygg - hall og kontorer (14.06)

Troms: Rivningsarbeider Olsborg (04.06)

Troms: Bygningsentreprise Setermoen vannbehandlingsanlegg (31.05)

Troms: Nytt gulvbelegg Gimlehallen (13.06)

Vestfold: Nytt svømmeanlegg i Tønsberg (05.07)

Vestfold: Smådyrfjøs på Melsom VGS (07.06)

Vestfold: 01580 Solstad - Varden etappe 4 - 18/20979 (29.05)

Vestfold: Ventilasjonsentreprise kulturbygg (16.06)

Vestfold: 04682 Stavern sykehjem- Nytt tak med etterisolering- 18/24162 (20.05)

Østfold: Rammeavtale rørleggertjenester og -materiell (14.06)

Østfold: E18 Melleby - Ørje - Nytt veglys - Anskaffelse (14.06)

Østfold: Levering og montering av opplysningstavler med portaler (17.06)

Østfold: Tilbygg Båstad skole - Totalentreprise (16.05)

Østfold: Totalentreprise Aspeveien 1 Halden kommune (07.06)

Østfold: Ny automatikk Malakoff VGS (24.05)

Øst-Agder: Fv. 411 Laget - Gulspettvann (31.05)

Øst-Agder: Heis Fløyheia, Entreprie 4 - Produksjon og montasje av heis, tårn og bro (19.08)

Øst-Agder: Totalentreprise - Brakkerigg Rosseland skole (21.05)

PS: Det finnes fortsatt gode muligheter blant de forrige utlysningene

Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Norconsult vant to rammeavtaler med Lørenskog kommune

Har begynt søket etter ny vegdirektør

Ringeriksbanen og E16 leverer forslag til statlig reguleringsplan

AF Gruppen søker flere kvinner i bransjen

Consto tapte i retten mot Narvik Kommune

SE BILDENE: De siste elementene på Åstjordbrua løftet på plass

Nyhetsbrev

Trondheim-bedrift med 100-millioners jobb: Bygger 157 leiligheter

Nyskapende arkitektmesse kommer til Norge

Entreprenør mener Forsvarsbygg konstruerer kontraktsbrudd

Foreslår et enklere og mer effektivt Vegvesen

Hever kontrakt og gir entreprenør millionbot

Antatt omkommet etter arbeidsulykken

SINTEF Byggforsk skifter navn

54 nye etableringer

Ukens vits: Tidlig helg

AF Gruppen danner nytt offshoreselskap i Storbritannia

Regjeringskvartalet: Får kun rive halve Y-blokken

Statsbygg etter innleie-anklagene: - Innenfor regelverket

Leverer og monterer betong til 700-millioners golf-hotell

Bygger Sofiemyr ungdomsskole og idrettshaller

Hjullaster havnet i vannet: En person savnet

Ukens konkurser

144 nye utlysninger

Selvaag-prosjekt fikk OBOS-prisen for rehabilitering

Ukens nyetableringer

Peab-resultater: Solid ordresituasjon, god etterspørsel

Ukens konkurser

NBBL-direktøren slutter

Konkursnedgang i april

Ukens nyetableringer

- Norske tunneler blir stadig sikrere

Ukens vits: Førerhund

Nye anbefalinger for murt forblending

Han er ny daglig leder i Consto-selskapet

Ukens konkurser:

80 nye utlysninger

Se alle Bedriftenes egne nyheter

iTec med nytt agentur - svenske YASKAWA/Motoman

Stafa Industrier / Stansefabrikken utvider i Fredrikstad

Ny salgsingeniør hos NOHA

Vellykket kompetanseheving hos iTec

Mira Craig valgte Flexiform

Vi trenger din hjelp

Pneumatikk, Vakuum og annen Industriteknikk

Tar du vare på kantpressen din?

OmniWin opplæring med MESSER Academy hos iTec

HEA 240- BJELKER PÅ BARE 3 TIMER - Med nord-europas største rørlaser- skjærer

iTec ønsker velkommen til ny kollega

Automatisk slokkesystem til grillrestaurant

5 gode grunner til å velge originale slitedeler

Astrup lagerfører hardforkrommet stempelstang og sylinderrør

Datek Løfteteknikk søker etter serviceteknikere på Østlandet!

Datek Løfteteknikk har nå blitt forhandler for GLS Sweden Systems

Infobric kjøper Tempus AS og styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Nor

Sykle til jobben aksjonen 2019 braker løs - iTec velger en aktiv reisevei

BRANNSIKKERHET: Har bedriften øvd på evakuering?

Astrup AS kan nå tilby smidde emner i en rekke kvaliteter og utførelser

Astrup har blant annet karbonstål på menyen til påske!

Kulelagerhuset: Slik finner du dine lagringer ut i fra mål og/eller referan...

Brannsikkerhet: Er bygget mitt forskriftsmessig sikret?

BRANNSIKKERHET: Brannkurs og opplæring

Norsk Stål: Månedens referanse – Mars 2019

Send til en kollega

0.165