23948sdkhjf

Nye Veier har bestemt hvor E39 Mandal – Lyngdal øst skal gå

| Av Christer Davanger | Tips redaksjonen om en historie

Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas og legges til grunn for videre planlegging av 26 kilometer ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.

Les også: Nye Veier lyser ut prosjekter for 22 milliarder i 2019

Slik oppsummerer prosjektleder Håkon Lohne forslaget som 6. mars 2019 ble overlevert kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal for politisk behandling:

- Vi løser drikkevannsutfordringene. En har i stor grad tatt hensyn til viktige kulturminner som finnes på strekningen. Det er lagt inn to tunneler som i stor grad ivaretar friluftsinteresser og viltets vandringsmønster. Spesielt i vestre del, med en 2400 meter lang tunnel som sørger for at de store, viktige regionale naturområdene blir ivaretatt. Som en del av arbeidet med ny områderegulering, har Nye Veier i tillegg sammenlignet planforslaget med den eksisterende kommunedelplanen på den aktuelle strekningen.

- Den samfunnsøkonomiske besparelsen er svært høy; per i dag anslått til mer enn 1,5 milliarder kroner. Det er en betydelig bidragsyter til en raskere realisering av prosjektet, sier Lohne.

Omfattende dokumentasjon

Les også: Utlyser nytt milliardoppdrag

Med bakgrunn i dette, ser Nye Veier at den nye områdereguleringen gir klart best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette skyldes primært at kombinasjonen av anbefalte alternativer har vesentlig lavere investeringskostnader og en redusert veilengde enn gjeldende kommunedelplaner. For de ikke prissatte temaene, som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen, er ny veikorridor på tilnærmet samme nivå som kommunedelplanen.

Korridoren som foreslås er omtrent 26 kilometer lang, og skal ha fartsgrense på minst 110 km/t.

Nye Veier har levert fra seg en omfattende dokumentasjon på arbeidet som er utført til kommunene. Foruten reguleringsplankart, bestemmelser og planbeskrivelse, har vi også levert fra oss en konsekvensutredning med tilhørende fagrapporter innenfor blant annet kulturminner, drikkevann og støy. Nye Veier anbefaler at innsendt planforslag blir lagt ut til offentlig ettersyn og har som mål at forslaget til områdereguleringen skal legges ut offentlig ettersyn i slutten av april 2019.

Illustrasjonen er hentet fra dataprogrammet Novapoint og viser grovskisse av hvordan man kan plassere krysset på Herdal i Lyngdal. 

Les også: SE BILDENE: Investerer 200 millioner i spektakulært bygg på Kistefos

Erstatter svært ulykkesbelastet vei

Reisetiden på E39 mellom Mandalskrysset og Herdal i Lyngdal vil med det nye forslaget halveres; reisetiden vil bli rundt 15 minutter. Dagens E39 er svært ulykkesutsatt, med alvorlige ulykker som tar liv. Møteulykker dominerer. I forslaget som er oversendt kommunene, viser den nye områdereguleringen at strekningen gir en stor ulykkesgevinst. Gevinsten kommer av at eksisterende E39 avlastes for trafikk og ny E39 etableres med fire felt og midtdeler. Dette gir en mye mer trafikksikker vei.

- Nye Veier ser frem til å starte arbeidet med å erstatte dagens ulykkesbelastede vei med trafikksikker vei. I tillegg vil veien være viktig bidrag i vårt hovedoppdrag med å føre frem ny, tidsriktig hovedvei mellom Kristiansand og Ålgård, og ikke minst er veien viktig for kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Hovedfartsåren bidrar til å knytte boområder og arbeidsmarked tettere sammen, sier utbyggingssjef Vidar Stormark.

Anbefalingen

Les også: Stordalen satser høyt i Harstad

Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. I tillegg anbefales det å vedta og bygge et kryss ved Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal. Etter ønske fra Lindesnes kommune regulerer Nye Veier inn et mulig kryss ved Stiland med tilførselsvei til Udland som en del av områdereguleringen. Det anbefales ikke å bygge denne tilførselsveien som en del av dette prosjektet. Slik som skissert i konsekvensutredningen, vil alternativet AB Nord2 gå fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet over Unndal, Stigland og sør for Hageland og Vrå. Alternativet krysser Mandalselva i en høyde på omtrent 40 meter over elva.

- Veikorridor ivaretar viktige kulturmiljøer som Hageland, Gjervollstad og Vrå. Ved Vrå tilrettelegger prosjektet for en tunnel. Tunnel under Vråheia medfører at veikorridor ikke berører nedbørsfeltet til Møglandsvatn. I tillegg opprettholder man viktige passasjer for friluftsliv, driftsveier og vilt på tvers av veitiltaket. Krysset ved Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal, ivaretar vigelandstrafikken mot Kristiansand på en god måte, forklarer Håkon Lohne.

Alternativet BC 2 går fra Grundelandsvatnet til Stedjedalen. På den nevnte strekningen er kryssingen av Audnedalen et viktig grep i konsekvensutredningen. Planarbeidet er med på å sikre at viktige terrengformasjoner som sikrer landsbildet på en god måte. Broa over Audnedalener nå prosjektert ca 100 meter over Audnedalen og vil bli en stor konstruksjon. Fokus på å la den spille på lag med landsformene har derfor vært viktig for Nye Veier.

Veien legges bak Monefjellan og over Hovsdalen. Mellom Bakken og Steggedalen følger alternativet draget nord for Bakken og Landåstjønna før det dreier nordvestover og blir ført nord for Faksevatnet og Svartetjønn i Steggedalen. Veikorridor ivaretar Faksevatn og berører ikke speiderhytte ved Stemmen.

Les også: Klarsignal for nytt sykehus i Drammen

Alternativ CD Sør går fra Stedjedalen til Herdal over det småkuperte terrenget frem til Haugdal. Her legges veien i tunnel frem til Grummedal for å hensynta viktige vilttrekk, friluftsliv og tilgang til statlig sikret friluftsområde nord for veikorridoren. Fra Grummedal ligger korridoren i et kupert terreng frem til Herdal. Kryssing av Optedal gjøres med bro før man kommer fram til krysset ved Herdal. Her planlegges en påkobling med eksisterende E39 for å ivareta Lyngdalstrafikken.

Høy trafikantnytte 

Beregninger viser dessuten at ny områderegulering er best for gjennomgangstrafikken. Strekningen har høy trafikantnytte, og kortere vei gir store kjøretidsbesparelser. Veikorridoren har svært få bygninger i rød og gul støysone. På bakgrunn av dette anbefaler Nye Veier også å videreføre prosessen med å oppheve de gjeldende kommunedelplanene mellom Mandalskrysset og Herdal.

Videre prosess

Områderegulering med konsekvensutredning i tråd med endelig fastsatt planprogram er sendt til kommunene. Forslag til områderegulering med konsekvensutredning er planlagt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn våren 2019. Det er et mål at områdereguleringen skal være vedtatt høsten 2019.

Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

SE BILDENE: Investerer 200 millioner i spektakulært bygg på Kistefos

Første ståldrager på plass

VIDEO: Se byggeprosessen for Mjøstårnet – verdens høyeste trehus

Nye Veier lyser ut prosjekter for 22 milliarder i 2019

Utvikler svømmehall for 450 millioner

77 nye utlysninger

Nyhetsbrev

Stordalen satser høyt i Harstad

Grovt verktøytyveri fra byggeplass på Gjøvik

Undersøker truck-selskap etter konkurs

Klarsignal for nytt sykehus i Drammen

Engcon investerer 90 millioner i nye maskiner

Slik skal AF og Cramo effektivisere byggeplassen

Norsk-svensk samarbeid om «verdens beste skole – når det regner»

Nå åpner verdens største restaurant under vann – på Lindesnes

Kjøper opp i Rogaland

Går av hos AF - blir konsernsjef for NRC Group

Syv varslingssaker i Statsbygg i 2018

AF gjør endringer i toppledelsen

Tar ny master for byggingeniører i Oslo

Betonmast sikrer ny 400-millioners kontrakt

Rekordomsetning for Betonmast: Trygg på avgjørelsen om å skille ut selskapet

Sikret milliardoppdrag i massivtre

M2 Entreprenør sikret ny Asker-kontrakt

Størst nedgang for bygg og anlegg

Ukens nyetableringer

Ukens konkurser

To store Fornebubane-kontrakter til HR Prosjekt

85 nye utlysninger

Ukens nyetableringer

Ukens vits: Den smarte narrer den dumme…?

Ny veileder for bedømmelse av bygningsglass

Ukens konkurser

82 nye utlysninger

Gir ut veileder om oppgradering av gamle bygårder

Ingen nyetableringer denne uken

Ukens konkurser

Se alle Bedriftenes egne nyheter

BRANNSIKKERHET: Virker nødlyssystemet i bygget ditt?

Nye, oppdaterte krav til FDVU-dokumentasjon

iTec med når Norges mest miljøfokuserte og innovative videregående skole bygges

Kulelagerhuset - NTN-SNR lagre for stålverk

MESSER satser stort på nye løsninger

BRANNSIKKERHET: Gjør bygget ditt enda sikrere med digitaliserte kontroller

Standarden for vedlikeholdsterminologi – nå på norsk

Kulelagerhuset sin leverandør NTN-SNR opplever sterk vekst på det europeiske stålmarkedet

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Er brakker og containere 100% sikret?

Stafa Industrier/Stansefabrikken utvider i Norge

Brannkurs for Nordens største på asfalt og stein

Torghatten ASA fornyet avtalen med DP Filterteknikk AS

Hvorfor skal momentverktøy kalibreres ?

Norsk Stål: Månedens referanse – Februar 2019

Prøveutstyr - tilslag

Svenske Vivestra blir en del av NOHA

Gassutstyr fra iTec installeres hos Pers Kjøkken

Nytt videokurs innen NDT

Kontroll og vedlikehold i Bergens største bygg

Produktnyhet fra Hydroscand

3 stk. brukte GH gantrykraner selges!

BRANNSIKKERHET: Mange næringsbygg tilfredsstiller ikke brannkravene

Kulelagerhuset: NTN-SNR forbedrer sine bæreenheter

Bahco lanserer en ny hurtig ergonomisk rørtang

Send til en kollega

0.322