23948sdkhjf

Nye Veier har bestemt hvor E39 Mandal – Lyngdal øst skal gå

| Av Christer Davanger | Tips redaksjonen om en historie

Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas og legges til grunn for videre planlegging av 26 kilometer ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.

Les også: Klart for neste fase av byggingen av Åstfjordbrua

Slik oppsummerer prosjektleder Håkon Lohne forslaget som 6. mars 2019 ble overlevert kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal for politisk behandling:

- Vi løser drikkevannsutfordringene. En har i stor grad tatt hensyn til viktige kulturminner som finnes på strekningen. Det er lagt inn to tunneler som i stor grad ivaretar friluftsinteresser og viltets vandringsmønster. Spesielt i vestre del, med en 2400 meter lang tunnel som sørger for at de store, viktige regionale naturområdene blir ivaretatt. Som en del av arbeidet med ny områderegulering, har Nye Veier i tillegg sammenlignet planforslaget med den eksisterende kommunedelplanen på den aktuelle strekningen.

- Den samfunnsøkonomiske besparelsen er svært høy; per i dag anslått til mer enn 1,5 milliarder kroner. Det er en betydelig bidragsyter til en raskere realisering av prosjektet, sier Lohne.

Omfattende dokumentasjon

Les også: Sikret Haugesundskontrakt for nesten 400 millioner

Med bakgrunn i dette, ser Nye Veier at den nye områdereguleringen gir klart best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette skyldes primært at kombinasjonen av anbefalte alternativer har vesentlig lavere investeringskostnader og en redusert veilengde enn gjeldende kommunedelplaner. For de ikke prissatte temaene, som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen, er ny veikorridor på tilnærmet samme nivå som kommunedelplanen.

Korridoren som foreslås er omtrent 26 kilometer lang, og skal ha fartsgrense på minst 110 km/t.

Nye Veier har levert fra seg en omfattende dokumentasjon på arbeidet som er utført til kommunene. Foruten reguleringsplankart, bestemmelser og planbeskrivelse, har vi også levert fra oss en konsekvensutredning med tilhørende fagrapporter innenfor blant annet kulturminner, drikkevann og støy. Nye Veier anbefaler at innsendt planforslag blir lagt ut til offentlig ettersyn og har som mål at forslaget til områdereguleringen skal legges ut offentlig ettersyn i slutten av april 2019.

Illustrasjonen er hentet fra dataprogrammet Novapoint og viser grovskisse av hvordan man kan plassere krysset på Herdal i Lyngdal. 

Les også: De oppgraderer Nordlandsbanen

Erstatter svært ulykkesbelastet vei

Reisetiden på E39 mellom Mandalskrysset og Herdal i Lyngdal vil med det nye forslaget halveres; reisetiden vil bli rundt 15 minutter. Dagens E39 er svært ulykkesutsatt, med alvorlige ulykker som tar liv. Møteulykker dominerer. I forslaget som er oversendt kommunene, viser den nye områdereguleringen at strekningen gir en stor ulykkesgevinst. Gevinsten kommer av at eksisterende E39 avlastes for trafikk og ny E39 etableres med fire felt og midtdeler. Dette gir en mye mer trafikksikker vei.

- Nye Veier ser frem til å starte arbeidet med å erstatte dagens ulykkesbelastede vei med trafikksikker vei. I tillegg vil veien være viktig bidrag i vårt hovedoppdrag med å føre frem ny, tidsriktig hovedvei mellom Kristiansand og Ålgård, og ikke minst er veien viktig for kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Hovedfartsåren bidrar til å knytte boområder og arbeidsmarked tettere sammen, sier utbyggingssjef Vidar Stormark.

Anbefalingen

Les også: Regjeringskvartalet: Får kun rive halve Y-blokken

Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. I tillegg anbefales det å vedta og bygge et kryss ved Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal. Etter ønske fra Lindesnes kommune regulerer Nye Veier inn et mulig kryss ved Stiland med tilførselsvei til Udland som en del av områdereguleringen. Det anbefales ikke å bygge denne tilførselsveien som en del av dette prosjektet. Slik som skissert i konsekvensutredningen, vil alternativet AB Nord2 gå fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet over Unndal, Stigland og sør for Hageland og Vrå. Alternativet krysser Mandalselva i en høyde på omtrent 40 meter over elva.

- Veikorridor ivaretar viktige kulturmiljøer som Hageland, Gjervollstad og Vrå. Ved Vrå tilrettelegger prosjektet for en tunnel. Tunnel under Vråheia medfører at veikorridor ikke berører nedbørsfeltet til Møglandsvatn. I tillegg opprettholder man viktige passasjer for friluftsliv, driftsveier og vilt på tvers av veitiltaket. Krysset ved Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal, ivaretar vigelandstrafikken mot Kristiansand på en god måte, forklarer Håkon Lohne.

Alternativet BC 2 går fra Grundelandsvatnet til Stedjedalen. På den nevnte strekningen er kryssingen av Audnedalen et viktig grep i konsekvensutredningen. Planarbeidet er med på å sikre at viktige terrengformasjoner som sikrer landsbildet på en god måte. Broa over Audnedalener nå prosjektert ca 100 meter over Audnedalen og vil bli en stor konstruksjon. Fokus på å la den spille på lag med landsformene har derfor vært viktig for Nye Veier.

Veien legges bak Monefjellan og over Hovsdalen. Mellom Bakken og Steggedalen følger alternativet draget nord for Bakken og Landåstjønna før det dreier nordvestover og blir ført nord for Faksevatnet og Svartetjønn i Steggedalen. Veikorridor ivaretar Faksevatn og berører ikke speiderhytte ved Stemmen.

Les også: Signerte 4-milliarderskontrakten med Nye Veier

Alternativ CD Sør går fra Stedjedalen til Herdal over det småkuperte terrenget frem til Haugdal. Her legges veien i tunnel frem til Grummedal for å hensynta viktige vilttrekk, friluftsliv og tilgang til statlig sikret friluftsområde nord for veikorridoren. Fra Grummedal ligger korridoren i et kupert terreng frem til Herdal. Kryssing av Optedal gjøres med bro før man kommer fram til krysset ved Herdal. Her planlegges en påkobling med eksisterende E39 for å ivareta Lyngdalstrafikken.

Høy trafikantnytte 

Beregninger viser dessuten at ny områderegulering er best for gjennomgangstrafikken. Strekningen har høy trafikantnytte, og kortere vei gir store kjøretidsbesparelser. Veikorridoren har svært få bygninger i rød og gul støysone. På bakgrunn av dette anbefaler Nye Veier også å videreføre prosessen med å oppheve de gjeldende kommunedelplanene mellom Mandalskrysset og Herdal.

Videre prosess

Områderegulering med konsekvensutredning i tråd med endelig fastsatt planprogram er sendt til kommunene. Forslag til områderegulering med konsekvensutredning er planlagt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn våren 2019. Det er et mål at områdereguleringen skal være vedtatt høsten 2019.

Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

54 nye etableringer

Hever kontrakt og gir entreprenør millionbot

SINTEF Byggforsk skifter navn

AF Gruppen danner nytt offshoreselskap i Storbritannia

Ukens vits: Tidlig helg

Regjeringskvartalet: Får kun rive halve Y-blokken

Nyhetsbrev

Statsbygg etter innleie-anklagene: - Innenfor regelverket

Leverer og monterer betong til 700-millioners golf-hotell

Bygger Sofiemyr ungdomsskole og idrettshaller

Hjullaster havnet i vannet: En person savnet

Ukens konkurser

144 nye utlysninger

Selvaag-prosjekt fikk OBOS-prisen for rehabilitering

Vegvesen/Skanska-prosjekt fikk internasjonal pris

Øst-Agder entreprenør konkurs: 22 ansatte rammet

Revidert budsjett 2019: - Bør prioritere klima enda høyere

AF Gruppen: 34% vekst og solide resultater

Klart for neste fase av byggingen av Åstfjordbrua

Dansk arkitektfirma satser stort i Norge

Møre og Romsdal-entreprenør konkurs

Resultater: Sterk vekst for NRC Group

Asplan Viak landet storkontrakt med Forsvarsbygg

Enormt engasjement rundt «Norges Hyggeligste Håndverker»

FP3-saken: Hæhre må betale tilbake 32 millioner til staten

Ukens nyetableringer

Peab-resultater: Solid ordresituasjon, god etterspørsel

Ukens konkurser

NBBL-direktøren slutter

Konkursnedgang i april

Ukens nyetableringer

- Norske tunneler blir stadig sikrere

Nye anbefalinger for murt forblending

Ukens vits: Førerhund

Han er ny daglig leder i Consto-selskapet

Ukens konkurser:

80 nye utlysninger

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Ny salgsingeniør hos NOHA

Vellykket kompetanseheving hos iTec

Mira Craig valgte Flexiform

Vi trenger din hjelp

Pneumatikk, Vakuum og annen Industriteknikk

Tar du vare på kantpressen din?

OmniWin opplæring med MESSER Academy hos iTec

HEA 240- BJELKER PÅ BARE 3 TIMER - Med nord-europas største rørlaser- skjærer

iTec ønsker velkommen til ny kollega

Automatisk slokkesystem til grillrestaurant

5 gode grunner til å velge originale slitedeler

Astrup lagerfører hardforkrommet stempelstang og sylinderrør

Datek Løfteteknikk søker etter serviceteknikere på Østlandet!

Datek Løfteteknikk har nå blitt forhandler for GLS Sweden Systems

Infobric kjøper Tempus AS og styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Nor

Sykle til jobben aksjonen 2019 braker løs - iTec velger en aktiv reisevei

BRANNSIKKERHET: Har bedriften øvd på evakuering?

Astrup AS kan nå tilby smidde emner i en rekke kvaliteter og utførelser

Astrup har blant annet karbonstål på menyen til påske!

Kulelagerhuset: Slik finner du dine lagringer ut i fra mål og/eller referansenummer

Brannsikkerhet: Er bygget mitt forskriftsmessig sikret?

BRANNSIKKERHET: Brannkurs og opplæring

Norsk Stål: Månedens referanse – Mars 2019

Håndverkskompressoren I. Comp 3 fra KAESER KOMPRESSORER

Grøn brandvej

Send til en kollega

0.493