23948sdkhjf

SINTEF: - Gjør byggeplassen utslippsfri!

| Av Christer Davanger | Tips redaksjonen om en historie

Nå er veilederen for offentlige anskaffelsesprosesser innen utslippsfrie byggeplasser her.

I en fersk rapport identifiseres drivere, barrierer, muligheter og utfordringer knyttet til dagens anskaffelsespraksis når ambisjonen er fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Ulike tiltak for reduksjon av utslipp diskuteres med utgangspunkt i prosesser, optimering, energibruk og livssyklusanalyser, skriver SINTEF i en pressemelding.

Via disse funnene og begrensningene i denne studien gir nå denne rapporten et forslag til kravsetting for utslippsfrie byggeplasser.

Skal bidra til at man stiller bedre krav

Forprosjektet har hatt hovedfokus på fagfeltene samferdsel og transport, og skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser ved å benytte resultater og metodikk fra FoU. Andre aktører med høye ambisjoner om utslippsreduksjon på byggeplasser vil også kunne ta anbefalingene i bruk. 

– Målet har vært å utarbeide et grunnlag for og anbefalinger om hvordan man kan sette mål og krav, samt utføre tiltak i de ulike fasene i byggeprosessen for å redusere utslipp fra byggeplassen, sier forsker Selamawit Mamo Fufa ved SINTEF Byggforsk. 

Kravene til utslippsfrie byggeplasser sorteres i aktuelle tema som prosesser, optimering, energibruk og LCA, mål og ansvarlig aktør for måloppnåelse gjennom alle faser i byggeprosessen. 

Gjennomgår eksempler

Rapporten er basert på en gjennomgang av teori, eksempler på eksisterende praksis, samt tidligere- og pågående forskning. Eksempler på hvilke tiltak for reduksjon av utslipp som allerede er på plass, og hvilke tiltak som enkelt kan implementeres blir gjennomgått. 

I løpet av prosjektperioden er det samlet inn erfaringer og beregningsgrunnlag for utslipp fra Lia Barnehage i Oslo, som er referansecase i studien. Barnehagen bygges i henhold til TEK10, og som plusshus. Videre blir barnehagen BREEAM-NOR sertifisert i klasse "very good". 

Livssyklusanalyser kan identifisere mulige tiltak

Tidligere undersøkelser har vist at utslipp fra byggefasen i størrelsesorden ligner på miljøbelastningen fra byggets bruksfase i et livssyklusperspektiv. Færre studier har undersøkt utslipp som genereres under selve byggefasen. Det er i dag heller ingen felles forståelse av begrepene fossilfri og utslippsfri byggeplass, og hvilke aktiviteter som inngår i dette. Mangel på systemgrenser og data, i tillegg til usikre utslippsfaktorer og metodevalg, knytter stor usikkerhet til direkte og indirekte utslipp i byggefasen. 

LCA-studien har gitt erfaring og kunnskap om hvordan man analyserer og dokumenterer klimagassutslipp fra byggefasen, definerer systemgrensen, samler inn data og datakilder, og velger beregningsmetodikk. Følsomhetsanalysen utført i LCA-studien gjør det mulig å evaluere potensiell reduksjon av klimagassutslipp fra et av utslippsreduksjonstiltakene. LCA-beregninger i tidligfase kan bidra til å evaluere, planlegge og sammenlikne utslippsreduksjonstiltak for klimagassutslipp. 

– Bruk av eksperter i tidlig fase vil bidra til å sette systemgrensene og omfanget for prosjektet, og i størst mulig grad gi muligheten til å vurdere bærekraften av aktivitetene i byggefasen, sier Mamo Fufa. 

En omfattende livssyklusanalyse vil også gi større mulighet til å identifisere de mest virkningsfulle og reelle tiltakene tidligst mulig. 

Omfattende elektrifisering må tas opp tidlig

I forprosjektet har man også sett på lav- og nullutslippsteknologi for oppvarming og tørking av bygget. Her vurderes fjernvarme og andre vannbårne varmesystemer, samt bruk av solceller til oppvarming og til byggstrøm. 

Tilgjengeligheten til ulike vannbårne varmesystemer, logistikk og infrastruktur for nye energibærere, er noe som bør tas opp i en tidlig fase av prosjektet. Det samme gjelder større grad av elektrifisering på byggeplassen (med anleggsmaskiner, oppvarmingssystemer og ladestasjoner) som stiller krav til kapasiteten til strømforsyningen. 

Trenger mer forskning

Funn i forprosjektet viser at mangel på kunnskap, tilgang på fossilfrie eller utslippsfrie løsninger, kostnader og teknologi er barrierer mot å få til fossilfrie eller utslippsfrie aktiviteter. Resultatene indikerer bl.a. at det kreves økt bestillerkompetanse blant byggherrer om hva de kan stille av forventninger og krav til entreprenører og leverandører. Studien viser også at det er behov for økt kompetanse hos bestiller og leverandør om fossilfrie og utslippsfrie alternativer. 

Forskerteamet har hatt stort fokus på å omsette forskningsresultatene til praktiske og brukervennlige løsninger for nøkkelpersoner som skal sørge for utslippsreduksjon i pågående byggeprosjekter. Det pågår nå en prosess for å etablere et større hovedprosjekt med store, kjente partnere i konsortiet, hvor veilederen og praktiske skjemaer skal tas i bruk og prøves ut på flere utvalgte prosjekter og forbedringer skal gjøres underveis. 

Last ned rapporten: Utslippsfrie byggeplasser - Veileder for innovative anskaffelsesprosesser

Mer om: Klima | sintef | Veiledere
Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Vil bruke 1,3 milliarder på å rassikre vegen

Regjeringen er villig til å bruke en heftig sum penger på å sikre veg som kun er stengt på grunn av ras hvert femte år. Yrkessjåførene «ser ikke den store faren» der.

Ulykke: To personer skadd etter fall på Bærum-byggeplass

L Hjertnes kjøper seg inn i Jatak

Veidekke: Dødsulykke ved Strømstad-prosjekt

Nytt om navn

Sikret sykehuskontrakt til en halv milliard

Prosjektet er et av landets største sykehusutbyggingsprosjekter.

Nyhetsbrev

Ukens konkurser

Disse vant konkurransen om nye Holen Skole

Veidekke trues med søksmål

Nye Veier: Disse strekningene prioriteres for utbygging

Klagene avvist på Arna-Fløen

Baneservice og NRC Groups klager på tildelingen av Arna-Fløen-kontrakten på en halv milliard til spanske AZVI s.A har blitt avvist.

Signerte nye Rud svømmehall til 300 millioner

52 nye utlysninger

Disse seks kjemper om omfattende rassikringsprosjekt

NCC ordreregistrerer prosjekt til 1,2 milliarder

Andre fase av Færøyene-entreprisen er ordreregistrert.

Klart for byggestart for 500-millionersprosjektet

Moelven Byggmodul permitterer 80 ansatte

Signerte oppgraderingskontrakt på 210 millioner

To storleverandører fusjonerer

Ny regionsjef i YIT Asfalt

Vil hindre norske krystaller i å bli fyllmasse

Stemte ja til omstridt milliard-prosjekt

Et knapt flertall i fylkestinget stemte ja til å fortsette byggingen av den svært omtalte Nordøyvegen.

Slik blir det nye mediehuset i Volda

VIDEO: Hålogalandsbrua åpnes

Søndag 9. desember åpnet E6 Hålogalandsbroen, hvor både statsministeren og samferdelsministeren var tilstede. Se video fra åpningen og stilige bilder av det ferdigstilte prestisjeprosjektet!

Byggmesterforbundet ansetter ny regionleder

Ukens nyetableringer

Ukens vits: Forvekslede gaver

Nekter utbygging av Opedal Lysverk

Ukens konkurser

30 nye utlysninger

Anbudsåpning på tre tiltak i Førdepakken

Bygger kraftverk for 150 millioner

Ukens nyetableringer

Gjenreiser historisk kraftverk i Kristiansand

Ukens konkurser

Knust skifer kan bli vei og strøsand

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Astrup AS - din komplette messing leverandør

Aluflex Softeline med enda enklere montasje!

Vinn en Bahco-verktøyvogn fylt med verktøy!

pH-målere for flytende, halvfaste og faste materialer

Enkel og effektiv løsning for frisk luft

Møt RMIG på BAU 2019

Omdreiningsmålere for å beregne turtall, rotasjon, RPM

Bli med en liten tur på innsiden av våre fabrikker

Svært vellykket seminar hos PEMA

Norsk Stål: Månedens referanse

Astrup: Kappebiter i Aluminum til sterkt reduserte priser

Julekampanjer hos Alf I. Larsen AS

LED hos Astrup AS

AAA: Interkit AS gitt høyeste kredittverdighet av Bisnode

FreqCalq - Getzners beregningsprogram for Sylomer og Sylodyn

Ombruk av materialer i bygg- og anleggsbransjen - Beskrivelser

Lithium Series Torque Gun™

iTec kåret til ÅRETS MEDLEMSBEDRIFT av Larvik Næringsforening

Kjættingfabriken AS fusjonerer inn i Nøsted Gruppen

Stilling ledig: Salgsansvarlig

Åpen Dag hos iTec

Bahco tilbyr en komplett verktøyserie for arbeide i høyden

Bergen - grunnundersøkelser miljøtekniske undersøkelser - tildeling av kon...

TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk

Se Klosebø Bru i all sin prakt!

Send til en kollega

0.195