23948sdkhjf

Granvin har fått betre tryggleik mot flaum

| Av Redaksjonen | Tips redaksjonen om en historie

NVE har bygd flaum- og erosjonssikring for å betre tryggleiken i Granvin. Tysdag 5. juni vart sikringsanlegget overlevert til Granvin herad.

Flaum vil koste mange pengar i åra framover, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Les også: Fare for jord- og flomskred flere steder i landet

- Sikringa har kosta totalt 21,8 millionar kroner. Anlegget er laga for å betre tryggleiken for busetnad, skule, barnehage, sosiale institusjonar og næringsbygg, fortel skred- og vassdragsdirektør i NVE, Anne Britt Leifseth.

To kilometer av elvekanten i Granvin sentrum er sikra med flaum- og erosjonssikring. For å unngå at Granvinselva blir fylt opp med store mengder stien og grus har NVE bygd masseoppsamlingsbasseng i den masseførande sideelva Hyrpo. Massebassenget har eit maksimalt oppsamlingsvolum på om lag 4000 kubikkmeter. Det tilsvarar om lag 400 lastebillass med stein og grus.

- I flaumsituasjonar kan Hyrpo føre med seg mykje lausmassar ned i Granvinselva. Nede i Granvin sentrum flatar terrenget og elva ut. Der blir massane liggjande på elvebotnen. På kort tid kan elvebotnen byggje seg opp, og elva fløyme over. Massebassenget skal forhindre at dette skjer igjen, fortel Leifseth.

Overleveringa vart markert med synfaring. Etterpå vart overtakingsprotokollen signert av direktør for skred- og vassdragsavdelinga i NVE, Anne Britt Leifseth, ordførar i Granvin herad, Ingebjørg Winjum og NVE sin regionsjef, Brigt Samdal.

Les også: Nekter utbygging av Opedal Lysverk

- Granvin herad er eigar av anlegget og vil føre tilsyn og vedlikehald. Dei har mellom anna ansvar for å kontrollere og tømme massebassenget. Dette bør gjerast før kvar haust og etter større flaumhendingar, seier Leifseth.

Betre for både folk og fisk
Granvinselva er lakseførande og ei viktig sjøaureelv. Ein viktig del av arbeidet var å legge til rette for gode oppvekst- og levekår for fisk. Mellom anna er massebassenget utforma med tanke på at fisk kan passere vidare opp elva, og det er lagt ut gytegrus ved utløpsterskelen.

Biologisk fagkompetanse har vore med under planlegging og utføring av sikringstiltaket. For å betre fisken sine levekår har vi lagt ut steingrupper, laga kulpar og lagt ut gytegrus. Vi har også restaurert eit bekkeløp ved Granvin barne- og ungdomsskule fortel Leifseth.

- Granvin herad har engasjert landskapsarkitekt for utforming av det tidlegare stasjonsområdet som i si tid var endestogg for Hardangerbanen. I lag med Granvin herad er elva gjort tilgjengeleg for innbyggarane. Mellom anna er det lagt til rette for vandring langs elva. Anlegget opnar opp områda langs elva med tursti og trapper ned til elvekanten, fortel Leifseth.

Godt samarbeid mellom Granvin herad og NVE har gitt auka verdiskaping og tilrettelagt for vidareutvikling av Granvin sentrum.

- Dei tekniske løysingane tek vare på sikringsaspektet samstundes som ein tek omsyn til miljøverdiane i og langs vassdraget og kommunale behov og prioriteringar, seier Leifseth.

Les også: Nytt om navn

Arbeidet med flaumsikringa er utført av NVE si anleggseining med innleigd underentreprenør. Totalt blei det utført oppdrag med lokale kontraktar for om lag seks millionar kroner.

I samsvar med utarbeidd sikringsplan skulle NVE starte opp arbeidet med sikring av Granvin sentrum då flaumen kom i 2014. Det vart difor sett i gang nødvendige krisetiltak etter flaumhendinga, og dei planlagde sikringstiltaka vart vidareført som eit hastetiltak etter flaumhendinga.

Mer om: Flom | NVE
Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Disse kjemper om det nye E16-prosjektet

Forsvarsbygg signerer på strakstiltak for miljøet

Østre Toten-prosjekt brant ned

Renseanlegget skulle stå ferdig i januar. I natt brant det ned til grunnen.

Sylteosen Betong kjøper opp NorBetong-anlegg

Byggeulykke: Store deler av Bodø er uten vann

Nordlandssykehuset har satt katastrofestab og Bodø Videregående har måttet stenge etter byggeuhellet tirsdag morgen.

- E18 blir utsatt fordi Vegvesenet brukte penger de ikke hadde.

Samferdselsminister Jon Georg Dale uttrykker frustrasjon over Vegvesenets kommentarer om å ikke få penger over statsbudsjettet til ny E18.

Nyhetsbrev

Consto-selskap signerte oppdrag for 170 millioner

Byggestart for Ullern flerbrukshall

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg er nå i gang med å bygge Ullern flerbrukshall.

VIDEO: Åpnet det største vegprosjektet i Troms’ historie

Ny E18 ut av Oslo utsettes

All aktivitet i prosjektet Ramstadsletta-Lysaker stanser opp på et kritisk tidspunkt på grunn av mangel på penger. – Jeg har jobbet i Statens vegvesen i 25 år, og jeg har aldri opplevd dette før, sier prosjektdirektør.

Trondheim-entreprenør fikk 300-millioners kontrakt

VIDEO: Se Norges første sagbruk med røntgensyn

Moelven Vålers nye teknologi skal vurdere råmaterialet og se hva tømmeret passer best til.

Ukens nyetableringer

Ukens vits: Med konen på julehandel

Ulykke: To personer skadd etter fall på Bærum-byggeplass

L Hjertnes kjøper seg inn i Jatak

Veidekke: Dødsulykke ved Strømstad-prosjekt

Vil bruke 1,3 milliarder på å rassikre vegen

Regjeringen er villig til å bruke en heftig sum penger på å sikre veg som kun er stengt på grunn av ras hvert femte år. Yrkessjåførene «ser ikke den store faren» der.

Sikret sykehuskontrakt til en halv milliard

Prosjektet er et av landets største sykehusutbyggingsprosjekter.

Nytt om navn

Ukens konkurser

Veidekke trues med søksmål

Klagene avvist på Arna-Fløen

Baneservice og NRC Groups klager på tildelingen av Arna-Fløen-kontrakten på en halv milliard til spanske AZVI s.A har blitt avvist.

Disse vant konkurransen om nye Holen Skole

52 nye utlysninger

Ny regionsjef i YIT Asfalt

Vil hindre norske krystaller i å bli fyllmasse

Byggmesterforbundet ansetter ny regionleder

Ukens nyetableringer

Ukens vits: Forvekslede gaver

Nekter utbygging av Opedal Lysverk

Ukens konkurser

30 nye utlysninger

Anbudsåpning på tre tiltak i Førdepakken

Bygger kraftverk for 150 millioner

Ukens nyetableringer

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Hydroscand åpner i Molde

God jul fra iTec

Nok en leveranse av fiberdukløftere

ATRUP: PREFALZ falsbar aluminium er lagerført i Oslo

Astrup AS - din komplette messing leverandør

Aluflex Softeline med enda enklere montasje!

Vinn en Bahco-verktøyvogn fylt med verktøy!

pH-målere for flytende, halvfaste og faste materialer

Enkel og effektiv løsning for frisk luft

Møt RMIG på BAU 2019

Omdreiningsmålere for å beregne turtall, rotasjon, RPM

Bli med en liten tur på innsiden av våre fabrikker

Svært vellykket seminar hos PEMA

Norsk Stål: Månedens referanse

Astrup: Kappebiter i Aluminum til sterkt reduserte priser

Julekampanjer hos Alf I. Larsen AS

LED hos Astrup AS

AAA: Interkit AS gitt høyeste kredittverdighet av Bisnode

FreqCalq - Getzners beregningsprogram for Sylomer og Sylodyn

Ombruk av materialer i bygg- og anleggsbransjen - Beskrivelser

Lithium Series Torque Gun™

iTec kåret til ÅRETS MEDLEMSBEDRIFT av Larvik Næringsforening

Kjættingfabriken AS fusjonerer inn i Nøsted Gruppen

Stilling ledig: Salgsansvarlig

Åpen Dag hos iTec

Send til en kollega

0.119