23948sdkhjf

Granvin har fått betre tryggleik mot flaum

| Av Redaksjonen | Tips redaksjonen om en historie

NVE har bygd flaum- og erosjonssikring for å betre tryggleiken i Granvin. Tysdag 5. juni vart sikringsanlegget overlevert til Granvin herad.

Flaum vil koste mange pengar i åra framover, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Les også: Fare for jord- og flomskred flere steder i landet

- Sikringa har kosta totalt 21,8 millionar kroner. Anlegget er laga for å betre tryggleiken for busetnad, skule, barnehage, sosiale institusjonar og næringsbygg, fortel skred- og vassdragsdirektør i NVE, Anne Britt Leifseth.

To kilometer av elvekanten i Granvin sentrum er sikra med flaum- og erosjonssikring. For å unngå at Granvinselva blir fylt opp med store mengder stien og grus har NVE bygd masseoppsamlingsbasseng i den masseførande sideelva Hyrpo. Massebassenget har eit maksimalt oppsamlingsvolum på om lag 4000 kubikkmeter. Det tilsvarar om lag 400 lastebillass med stein og grus.

- I flaumsituasjonar kan Hyrpo føre med seg mykje lausmassar ned i Granvinselva. Nede i Granvin sentrum flatar terrenget og elva ut. Der blir massane liggjande på elvebotnen. På kort tid kan elvebotnen byggje seg opp, og elva fløyme over. Massebassenget skal forhindre at dette skjer igjen, fortel Leifseth.

Overleveringa vart markert med synfaring. Etterpå vart overtakingsprotokollen signert av direktør for skred- og vassdragsavdelinga i NVE, Anne Britt Leifseth, ordførar i Granvin herad, Ingebjørg Winjum og NVE sin regionsjef, Brigt Samdal.

Les også: Nekter utbygging av Opedal Lysverk

- Granvin herad er eigar av anlegget og vil føre tilsyn og vedlikehald. Dei har mellom anna ansvar for å kontrollere og tømme massebassenget. Dette bør gjerast før kvar haust og etter større flaumhendingar, seier Leifseth.

Betre for både folk og fisk
Granvinselva er lakseførande og ei viktig sjøaureelv. Ein viktig del av arbeidet var å legge til rette for gode oppvekst- og levekår for fisk. Mellom anna er massebassenget utforma med tanke på at fisk kan passere vidare opp elva, og det er lagt ut gytegrus ved utløpsterskelen.

Biologisk fagkompetanse har vore med under planlegging og utføring av sikringstiltaket. For å betre fisken sine levekår har vi lagt ut steingrupper, laga kulpar og lagt ut gytegrus. Vi har også restaurert eit bekkeløp ved Granvin barne- og ungdomsskule fortel Leifseth.

- Granvin herad har engasjert landskapsarkitekt for utforming av det tidlegare stasjonsområdet som i si tid var endestogg for Hardangerbanen. I lag med Granvin herad er elva gjort tilgjengeleg for innbyggarane. Mellom anna er det lagt til rette for vandring langs elva. Anlegget opnar opp områda langs elva med tursti og trapper ned til elvekanten, fortel Leifseth.

Godt samarbeid mellom Granvin herad og NVE har gitt auka verdiskaping og tilrettelagt for vidareutvikling av Granvin sentrum.

- Dei tekniske løysingane tek vare på sikringsaspektet samstundes som ein tek omsyn til miljøverdiane i og langs vassdraget og kommunale behov og prioriteringar, seier Leifseth.

Les også: Nytt om navn

Arbeidet med flaumsikringa er utført av NVE si anleggseining med innleigd underentreprenør. Totalt blei det utført oppdrag med lokale kontraktar for om lag seks millionar kroner.

I samsvar med utarbeidd sikringsplan skulle NVE starte opp arbeidet med sikring av Granvin sentrum då flaumen kom i 2014. Det vart difor sett i gang nødvendige krisetiltak etter flaumhendinga, og dei planlagde sikringstiltaka vart vidareført som eit hastetiltak etter flaumhendinga.

Mer om: Flom | NVE
Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

- God styring i Statsbygg!

Sikret kontrakt om å tegne Lambertseterhjemmet

Rekordår i Statsbygg

Statsbygg investerte for 6,8 milliarder kroner i 2018, en økning på 20 prosent fra fjoråret. Samtidig var også resultatet og driftsinntektene høyere enn året før.

Ukens nyetableringer

Statsbygg: - Bygg mindre nytt!

Utlyser nytt milliardoppdrag

Nyhetsbrev

Sterk vekst i Frigaard Gruppen

Sikret kontrakt om 130 sykehjemsplasser på Lambertseter

Ukens vits: Det grådige skattevesenet

Signerte partneringsavtale om Norges største barneskole

Flere byer går inn i kampen om Røkke-tårnet

Bygget var full av feil: Entreprenøren forsvant og startet nytt firma

Ukens konkurser

To store Fornebubane-kontrakter til HR Prosjekt

VIDEO: Peab fyller 60 år i år

Han er ny leder for BMI Norge

Dale besøkte Arendalsfirma: - Et selskap flere og flere begynner å merke seg

- Byggenæringen mangler overordnede klimamål

Oslo-entreprenør sikret sin største kontrakt noensinne

Disse konkurrerer om å bygge nytt 200-millioners kryss på E6

85 nye utlysninger

Tromsø-entreprenør konkurs: 6 mister jobben

Katastrofetall for BetonmastHæhre: Toppledere går og bedriften splittes

- Etter to år med svake resultater for det sammenslåtte selskapet, har styret i BetonmastHæhre vedtatt å iverksette en prosess med mål om å splitte opp selskapet, skriver selskapet i en melding.

Høyre sier nei til Røkke-tårn

Ukens nyetableringer

Ukens vits: Den smarte narrer den dumme…?

Ny veileder for bedømmelse av bygningsglass

Ukens konkurser

82 nye utlysninger

Gir ut veileder om oppgradering av gamle bygårder

Ingen nyetableringer denne uken

Ukens konkurser

96 nye utlysninger

Entra-toppsjef slutter

Multiconsult: Økt omsetning, svakere resultat

Ukens nyetableringer

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Kulelagerhuset - NTN-SNR lagre for stålverk

MESSER satser stort på nye løsninger

BRANNSIKKERHET: Gjør bygget ditt enda sikrere med digitaliserte kontroller

Standarden for vedlikeholdsterminologi – nå på norsk

Kulelagerhuset sin leverandør NTN-SNR opplever sterk vekst på det europeiske stålmarkedet

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Er brakker og containere 100% sikret?

Stafa Industrier/Stansefabrikken utvider i Norge

Brannkurs for Nordens største på asfalt og stein

Torghatten ASA fornyet avtalen med DP Filterteknikk AS

Hvorfor skal momentverktøy kalibreres ?

Norsk Stål: Månedens referanse – Februar 2019

Prøveutstyr - tilslag

Svenske Vivestra blir en del av NOHA

Gassutstyr fra iTec installeres hos Pers Kjøkken

Nytt videokurs innen NDT

Kontroll og vedlikehold i Bergens største bygg

Produktnyhet fra Hydroscand

3 stk. brukte GH gantrykraner selges!

BRANNSIKKERHET: Mange næringsbygg tilfredsstiller ikke brannkravene

Kulelagerhuset: NTN-SNR forbedrer sine bæreenheter

Bahco lanserer en ny hurtig ergonomisk rørtang

Ny Finance Manager i NOHA

NC-Bolt og Pc-Bolt fra Pretec får miljødeklarasjon (EPD)

BRANNSIKKERHET: 7 ting eiendomsforvaltere og driftssjefer må vite

Send til en kollega

0.119