Svanesang for håndverket i påvente av ny kulturminnemelding

| Av Tom Andersson | Tips redaksjonen om en historie

Antall håndverkere med kompetanse innen tradisjonelle håndverksfag er bekymringsverdig lav. Kan den nye varslede kulturminnemeldinga komme med konkrete forslag til løsninger for utdanningstilbudet?

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner ønsker en mer praktisk rettet utdanning for yrkesfag (Aftenposten 13.02.2018). De tre regjeringspartiene gikk ikke til valg på løfter om dette, men under Jeløyaforhandlingene ble det besluttet at praktisk rettete håndverksfag skal inn som valgfag allerede fra ungdomsskolen. Dette ønskes velkommen også fra kulturminnehold, og det bør samtidig innarbeides i ny kulturminnemelding, som er under arbeid.

Håndverkere er sentrale ved restaurering og istandsetting, og mange av dem er, i kraft av sine erfaringer, også bærere av kunnskap nedarvet gjennom lang tid. Etter krigen kom nye byggematerialer og byggeteknikker på banen, og vi fikk et brudd i vår historiske håndverkstradisjon. Omkring 27 prosent av landets samlede bygningsmasse er bygget i gammel tradisjon.

Antallet håndverkere med kompetanse for å jobbe med eldre bygg er imidlertid bekymringsverdig lav. Dette er en del av det store bildet, og også byggebransjen sliter med rekruttering, slik Byggenæringens Landsforening bekrefter i Aftenposten 14.02.2017. Videregående skole, Byggfag, er ifølge Sanner viktig for å rekruttere neste generasjon bygningshåndverkere. Dette gjelder også for tradisjonsbyggeriet. 

Håndverk som immateriell kulturarv

I talen om vår nasjonale kulturarv ledes tankene fort mot stavkirker og storgårdsanlegg, mot nasjonsmarkører som slott og storting, men også mot våre karakteristiske bymiljøer med 1800-tallets leiegårdsbebyggelse. Også håndverksutførelsen er en del av vår historie – dette omtales gjerne som vår immaterielle kulturarv. 

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) vedtok i 2003 en konvensjon om immateriell kulturarv. Denne ble gjort gjeldende i Norge i 2007. I konvensjonen løftes handling og håndverk frem – som det heter: ”Utøvelsen av en tradisjon – selve prosessen – tillegges verdi. (…) Å bevare kunnskap om tradisjonelt håndverk er et klart definert arbeidsområde”.

Konvensjonen forplikter, og ved istandsetting av fredete bygninger stilles det krav om tradisjonell håndverksutførelse. Men også den verneverdige bygningsarven som ikke er fredet, samt alle gamle hus oppført før 1950, bør forvaltes etter de samme retningslinjene. Anvendes ny teknikk på gamle hus gir dette ofte mer skade enn nytte.

Erfaring med tilskudd – mangel på håndverkere

Kulturminnefondet vil i 2018 dele ut over 100 millioner kroner til istandsetting og restaurering. Tilskuddsmidlene er viktige for ivaretakelsen av landets kulturminner. Mindre private tilskuddsordninger bidrar også til dette formålet. Fortidsminneforeningens program Kulturminner for alle gir også tilskudd, og midlene herfra skal, i tillegg til å redde kulturminner, gi kompetanseoverføring av tradisjonelle håndverksteknikker.

De siste års erfaringer med økte tilskuddsmidler viser at det stadig blir vanskeligere å finne håndverkere med rett kompetanse. Tradisjonelle håndverksteknikker er ikke bare viktig for bevaring av våre definerte kulturminner, men gjelder for alle bygninger oppført før 1950. Det er skremmende få håndverkere med kunnskap om eldre byggemetoder. Mangler vi disse håndverkerne mister vi store deler av bygningsarven, samtidig som kunnskapen forvitrer.

Stortingsmelding nr. 16 og 35 og forventninger til ny kulturminnemelding

Stortingsmelding nr. 35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste» er i stor grad en videreføring av Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) «Leve med kulturminner». I begge disse meldingene nevnes kunnskap og kompetanse i forbindelse med etter- og videreutdanning innen eldre tradisjonelle håndverksfag. Som et resultat av dette ble det i 2012 nedsatt ei interdepartemental arbeidsgruppe bestående av Miljøverndepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet for å utrede etter- og videreutdanningstilbud for håndverkere. Så langt er et universitet- og to fagskolestudier realisert.

Tilbud innen bygningsbevaring i de yrkesrettede fagene på videregående skoler er også omtalt i Stortingsmelding nr. 35. Her er dette kun omtalt som et behov og en utfordring uten konkrete løsningsforslag. Så langt er det vist liten politisk vilje til å ta tak i disse utfordringene, og det er nå på høy tid at noe gjøres for de yngre håndverkerne. Jeløyaforhandlingene setter dette på dagsorden og kanskje kan den nye kulturminnemeldinga som er varslet, bygge opp under dette ønsket.

Forpliktelser etter Jeløyaforhandlingene

Etter krigen har den eldre håndverkstradisjonen blitt stadig mer skadelidende. Jeløyaforhandlingenes fokus på håndverksfagene er kjærkomment, men beslutningene må forplikte, for håndverksfagene generelt og for tradisjonshåndverket.

Utdanningstilbudet til nye håndverkere bør, i tillegg til nybyggeri, romme opplæring i eldre tradisjonelle byggeteknikker – kun da bevarer vi kulturarven, den materielle så vel som den immaterielle.Hold deg opdatert med Building Supply NO

Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Byggevaresalget faller svakt

Nye tall fra Byggevareindustrien viser et svakt fall i salg av byggevarer i februar måned.

Lanserer miljøvennlig konsept for ytterdører

Bygger første havvindpark uten statsstøtte

Boligeiere går glipp av hundretalls millioner

Husholdningene betaler flere hundre millioner kroner til Enova – men tar lite ut igjen.

Gjør næringsbygg til hotell

Nytt storhotell i Oslo

Det nye storhotellet for konferansemarkedet er planlagt ferdigstilt i 2021.

Nyhetsbrev

Bygger nytt innovasjonssenter

Derfor vant de

Se byggverkene som gjorde at arkitektkontoret Jarmund/Vigsnæs vant Groschmedaljen 2018.

Vi må snakke om HFK

Naboer nektes innsyn

Slik virker Vedlikeholdstoget

Juletrelys på veggene

Vegvesenet har fått ønskeliste fra tunnelpendlerne.

Slik jeg ser det: Betongleder Vetle Houg

Grønt lys for «dødshuset»

Hydro-sjefen: Unnskyld

Lønnsomme miljøkrav

Ukas vits: Lovlig og ulovlig arbeid

Ukas konkurser

Svensk landemerke til Hent

Tidenes veikontrakt i Norge

Haakonsvern-utbyggingen er i gang

Kan bli permitteringer

Skal bygge mega-universitet

Nye NTNU blir landets største undervisningsprosjekt. Totalt kan det omfatte over 90.000 kvadratmeter nybygg.

Gnagere stenger tunneler

Overdimensjonerer jernbanebru

Satser stort på Skullerud

En «gave» til treindustrien

Etablerer nytt byggselskap

Kalt inn på teppet

– Blir kamp om folkene

Fikk inn fem tilbud

Bedrageri-tiltalt for 68 millioner

Ukas konkurser

Ingen private landmålere

Neste kontrakt: 3,4 milliarder

– Jeg er ikke bitter

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Ny markedssjef hos NOHA

Superior hullsager fra Bahco

Stansefabrikken på Hannover messen

Datek Løfteteknikk AS har inngått samarbeid med GIS AG!

Schneider Electrics kabelforlegningssystem finnes nå som BIM-objekter

Vit hva som skjer!

Selvbetjeningsportal for en enklere ordrehverdag

Schneider Electric deltar på Energismarte bygg, 14.-15. mars 2018

Du kan nå enkelt handle våre materialer på nett!

SP TOOLS AS OG TechnipFMC forlenger rammeavtale i henhold til opsjon i avtale inngått i 2016.

Datek Løfteteknikk har inngått samarbeid med Kaya safety!

Trangt, rotete og varmt serverrom? Vurder et mikrodatasenter!

Utleie av Torque tools

Bolteforspenning under vann, spør kNm Hydraulikk om løsning !

Ny DALI-dimmer styrer også lysfargen

NÅ: bondura® også med veiecelle!

Stålfundament for lysmaster

Nordic Steel utvider i tilbudet

Wren magnetic back up wrench fra SP TOOLS AS

Gi nytt liv til hjemmet med Renova elmateriell fra Schneider Electric

Spesialtilpasning av ekspanderende bolter

Norsk Stål får ny administrerende direktør

Løsninger for bolttiltrekking

5-6 sparte bearbeidingsstimer per altan avgjorde saken

Pantronic selger TRUMPF Power Tools

Send til en kollega

0.177