Svanesang for håndverket i påvente av ny kulturminnemelding

| Av Tom Andersson | Tips redaksjonen om en historie

Antall håndverkere med kompetanse innen tradisjonelle håndverksfag er bekymringsverdig lav. Kan den nye varslede kulturminnemeldinga komme med konkrete forslag til løsninger for utdanningstilbudet?

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner ønsker en mer praktisk rettet utdanning for yrkesfag (Aftenposten 13.02.2018). De tre regjeringspartiene gikk ikke til valg på løfter om dette, men under Jeløyaforhandlingene ble det besluttet at praktisk rettete håndverksfag skal inn som valgfag allerede fra ungdomsskolen. Dette ønskes velkommen også fra kulturminnehold, og det bør samtidig innarbeides i ny kulturminnemelding, som er under arbeid.

Håndverkere er sentrale ved restaurering og istandsetting, og mange av dem er, i kraft av sine erfaringer, også bærere av kunnskap nedarvet gjennom lang tid. Etter krigen kom nye byggematerialer og byggeteknikker på banen, og vi fikk et brudd i vår historiske håndverkstradisjon. Omkring 27 prosent av landets samlede bygningsmasse er bygget i gammel tradisjon.

Antallet håndverkere med kompetanse for å jobbe med eldre bygg er imidlertid bekymringsverdig lav. Dette er en del av det store bildet, og også byggebransjen sliter med rekruttering, slik Byggenæringens Landsforening bekrefter i Aftenposten 14.02.2017. Videregående skole, Byggfag, er ifølge Sanner viktig for å rekruttere neste generasjon bygningshåndverkere. Dette gjelder også for tradisjonsbyggeriet. 

Håndverk som immateriell kulturarv

I talen om vår nasjonale kulturarv ledes tankene fort mot stavkirker og storgårdsanlegg, mot nasjonsmarkører som slott og storting, men også mot våre karakteristiske bymiljøer med 1800-tallets leiegårdsbebyggelse. Også håndverksutførelsen er en del av vår historie – dette omtales gjerne som vår immaterielle kulturarv. 

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) vedtok i 2003 en konvensjon om immateriell kulturarv. Denne ble gjort gjeldende i Norge i 2007. I konvensjonen løftes handling og håndverk frem – som det heter: ”Utøvelsen av en tradisjon – selve prosessen – tillegges verdi. (…) Å bevare kunnskap om tradisjonelt håndverk er et klart definert arbeidsområde”.

Konvensjonen forplikter, og ved istandsetting av fredete bygninger stilles det krav om tradisjonell håndverksutførelse. Men også den verneverdige bygningsarven som ikke er fredet, samt alle gamle hus oppført før 1950, bør forvaltes etter de samme retningslinjene. Anvendes ny teknikk på gamle hus gir dette ofte mer skade enn nytte.

Erfaring med tilskudd – mangel på håndverkere

Kulturminnefondet vil i 2018 dele ut over 100 millioner kroner til istandsetting og restaurering. Tilskuddsmidlene er viktige for ivaretakelsen av landets kulturminner. Mindre private tilskuddsordninger bidrar også til dette formålet. Fortidsminneforeningens program Kulturminner for alle gir også tilskudd, og midlene herfra skal, i tillegg til å redde kulturminner, gi kompetanseoverføring av tradisjonelle håndverksteknikker.

De siste års erfaringer med økte tilskuddsmidler viser at det stadig blir vanskeligere å finne håndverkere med rett kompetanse. Tradisjonelle håndverksteknikker er ikke bare viktig for bevaring av våre definerte kulturminner, men gjelder for alle bygninger oppført før 1950. Det er skremmende få håndverkere med kunnskap om eldre byggemetoder. Mangler vi disse håndverkerne mister vi store deler av bygningsarven, samtidig som kunnskapen forvitrer.

Stortingsmelding nr. 16 og 35 og forventninger til ny kulturminnemelding

Stortingsmelding nr. 35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste» er i stor grad en videreføring av Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) «Leve med kulturminner». I begge disse meldingene nevnes kunnskap og kompetanse i forbindelse med etter- og videreutdanning innen eldre tradisjonelle håndverksfag. Som et resultat av dette ble det i 2012 nedsatt ei interdepartemental arbeidsgruppe bestående av Miljøverndepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet for å utrede etter- og videreutdanningstilbud for håndverkere. Så langt er et universitet- og to fagskolestudier realisert.

Tilbud innen bygningsbevaring i de yrkesrettede fagene på videregående skoler er også omtalt i Stortingsmelding nr. 35. Her er dette kun omtalt som et behov og en utfordring uten konkrete løsningsforslag. Så langt er det vist liten politisk vilje til å ta tak i disse utfordringene, og det er nå på høy tid at noe gjøres for de yngre håndverkerne. Jeløyaforhandlingene setter dette på dagsorden og kanskje kan den nye kulturminnemeldinga som er varslet, bygge opp under dette ønsket.

Forpliktelser etter Jeløyaforhandlingene

Etter krigen har den eldre håndverkstradisjonen blitt stadig mer skadelidende. Jeløyaforhandlingenes fokus på håndverksfagene er kjærkomment, men beslutningene må forplikte, for håndverksfagene generelt og for tradisjonshåndverket.

Utdanningstilbudet til nye håndverkere bør, i tillegg til nybyggeri, romme opplæring i eldre tradisjonelle byggeteknikker – kun da bevarer vi kulturarven, den materielle så vel som den immaterielle.Hold deg oppdatert med Building Supply NO

Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Vant kontrakt om 230-millioners ishall i Oslo

Skanska blir samarbeidspartner med Oslo kommune

Arbeidsulykke på E134 - én person på sykehus

Fikk driftskontrakt på nesten en halv milliard

Entreprenøren får ny kontrakt med Statens Vegvesen om fem års drift og vedlikehold av en rekke riks- og fylkesveier.

Nye Veier får ny utbyggingssjef

GE og Backe vant ny Statnett-kontrakt

Nyhetsbrev

Signerer ny storkontrakt med HENT

Planlegger lederskifte i Asplan Viak

Onninen henter ny markedsdirektør fra TV2

219 millioner i «ekstrakostnader» for skandaleprosjekt

Stortingets byggeprosjekt sprakk budsjettet med milliardsummer. Nå viser nye dokumenter at ytterligere 219 millioner av budsjettet knyttes opp til diverse ekstrakostnader.

Ukens nyetableringer

Bane NOR og Norconsult i finale i BIM-VM

Første møte for Byggkvalitetsutvalget

Ukens vits: Den ansvarsfulle medarbeideren

Peab får 200-millioners kontrakt i Ålesund

Historisk kontrakt mellom Nye Veier og BetonmastHæhre Anlegg

Ny kontrakt i milliardklassen.

HENT vant ny storkontrakt

Disse tre konkurrerer om å bli Norges beste bygg

Innrømmer feil ved kranulykken

Kranføreren står nå frem etter den livsfarlige kranulykken i Stavanger denne måneden.

Desperat behov for fagarbeidere

Nå åpner nye Farriseidet-Porsgrunn

Ukens konkurser

Nytt om navn

Nytt budsjettsprekk for stortingsprosjekt

Kostnadene for prosjekt mer enn femdobles.

53 nye utlysninger

Konsulent-kjempe satser på Romeriket

Ukens vits: En ekte selger

Norconsult vokser til tross for tøft marked

Ukens konkurser

43 nye utlysninger

Rapp Bomek utvider og satser på vei- og togtunneler

Ukens vits: Den uheldige trailersjåføren

Ukens konkurser

Nytt om navn

43 nye utlysninger

Melder om konkursrekord

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Hydraulisk kutteverktøy for industri redningstjeneste

1 år i nytt bygg og milepæl for snuoperasjon

Møt Bahco på OTD!

Uterom er mer enn mellomrom

NYHET! iDUCTOR W2300 Power + Induksjonsvarmer

iTec en viktig bidragsyter når MSG Production åpnet ny vaske- og avisningshall for fly i Skien

Aasmund Bunkholt til Building Green – Trebyggeri utfordrer konservativ byggebransje

Wirecutter

Nordic Roads leverer slitestål til Franzefoss Pukk

FRAM: Spreader beam

Beskyttelse for container og mur på miljøstasjoner

Gave langs grønn linje

Produktnyheter hos Kominox AS

Boltrekking og grønn energi

Kurs i flensearbeid, NS-EN 1591-4

To MESSER MultiTherm maskiner er nå klare for salg

bondura® Assembly Paste

Stor interesse for Schneider Electrics nye brukerforum innen byggautomasjon

TESS kjøper Pro Industri AS

Messe og gatefest: Vi valgte Forus: AIL

Kurs under messedagene

Datek Løfteteknikk har levert GH gantrykran til Contiga.

NOHA satser på kompetansedeling innen brannsikkerhet

Vi søker CNC-operatør!

Nordic Steel Construction slipper nyhet om samarbeid med mye omtalt selskap...

Send til en kollega

0.287