Svanesang for håndverket i påvente av ny kulturminnemelding

| Av Tom Andersson | Tips redaksjonen om en historie

Antall håndverkere med kompetanse innen tradisjonelle håndverksfag er bekymringsverdig lav. Kan den nye varslede kulturminnemeldinga komme med konkrete forslag til løsninger for utdanningstilbudet?

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner ønsker en mer praktisk rettet utdanning for yrkesfag (Aftenposten 13.02.2018). De tre regjeringspartiene gikk ikke til valg på løfter om dette, men under Jeløyaforhandlingene ble det besluttet at praktisk rettete håndverksfag skal inn som valgfag allerede fra ungdomsskolen. Dette ønskes velkommen også fra kulturminnehold, og det bør samtidig innarbeides i ny kulturminnemelding, som er under arbeid.

Håndverkere er sentrale ved restaurering og istandsetting, og mange av dem er, i kraft av sine erfaringer, også bærere av kunnskap nedarvet gjennom lang tid. Etter krigen kom nye byggematerialer og byggeteknikker på banen, og vi fikk et brudd i vår historiske håndverkstradisjon. Omkring 27 prosent av landets samlede bygningsmasse er bygget i gammel tradisjon.

Antallet håndverkere med kompetanse for å jobbe med eldre bygg er imidlertid bekymringsverdig lav. Dette er en del av det store bildet, og også byggebransjen sliter med rekruttering, slik Byggenæringens Landsforening bekrefter i Aftenposten 14.02.2017. Videregående skole, Byggfag, er ifølge Sanner viktig for å rekruttere neste generasjon bygningshåndverkere. Dette gjelder også for tradisjonsbyggeriet. 

Håndverk som immateriell kulturarv

I talen om vår nasjonale kulturarv ledes tankene fort mot stavkirker og storgårdsanlegg, mot nasjonsmarkører som slott og storting, men også mot våre karakteristiske bymiljøer med 1800-tallets leiegårdsbebyggelse. Også håndverksutførelsen er en del av vår historie – dette omtales gjerne som vår immaterielle kulturarv. 

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) vedtok i 2003 en konvensjon om immateriell kulturarv. Denne ble gjort gjeldende i Norge i 2007. I konvensjonen løftes handling og håndverk frem – som det heter: ”Utøvelsen av en tradisjon – selve prosessen – tillegges verdi. (…) Å bevare kunnskap om tradisjonelt håndverk er et klart definert arbeidsområde”.

Konvensjonen forplikter, og ved istandsetting av fredete bygninger stilles det krav om tradisjonell håndverksutførelse. Men også den verneverdige bygningsarven som ikke er fredet, samt alle gamle hus oppført før 1950, bør forvaltes etter de samme retningslinjene. Anvendes ny teknikk på gamle hus gir dette ofte mer skade enn nytte.

Erfaring med tilskudd – mangel på håndverkere

Kulturminnefondet vil i 2018 dele ut over 100 millioner kroner til istandsetting og restaurering. Tilskuddsmidlene er viktige for ivaretakelsen av landets kulturminner. Mindre private tilskuddsordninger bidrar også til dette formålet. Fortidsminneforeningens program Kulturminner for alle gir også tilskudd, og midlene herfra skal, i tillegg til å redde kulturminner, gi kompetanseoverføring av tradisjonelle håndverksteknikker.

De siste års erfaringer med økte tilskuddsmidler viser at det stadig blir vanskeligere å finne håndverkere med rett kompetanse. Tradisjonelle håndverksteknikker er ikke bare viktig for bevaring av våre definerte kulturminner, men gjelder for alle bygninger oppført før 1950. Det er skremmende få håndverkere med kunnskap om eldre byggemetoder. Mangler vi disse håndverkerne mister vi store deler av bygningsarven, samtidig som kunnskapen forvitrer.

Stortingsmelding nr. 16 og 35 og forventninger til ny kulturminnemelding

Stortingsmelding nr. 35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste» er i stor grad en videreføring av Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) «Leve med kulturminner». I begge disse meldingene nevnes kunnskap og kompetanse i forbindelse med etter- og videreutdanning innen eldre tradisjonelle håndverksfag. Som et resultat av dette ble det i 2012 nedsatt ei interdepartemental arbeidsgruppe bestående av Miljøverndepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet for å utrede etter- og videreutdanningstilbud for håndverkere. Så langt er et universitet- og to fagskolestudier realisert.

Tilbud innen bygningsbevaring i de yrkesrettede fagene på videregående skoler er også omtalt i Stortingsmelding nr. 35. Her er dette kun omtalt som et behov og en utfordring uten konkrete løsningsforslag. Så langt er det vist liten politisk vilje til å ta tak i disse utfordringene, og det er nå på høy tid at noe gjøres for de yngre håndverkerne. Jeløyaforhandlingene setter dette på dagsorden og kanskje kan den nye kulturminnemeldinga som er varslet, bygge opp under dette ønsket.

Forpliktelser etter Jeløyaforhandlingene

Etter krigen har den eldre håndverkstradisjonen blitt stadig mer skadelidende. Jeløyaforhandlingenes fokus på håndverksfagene er kjærkomment, men beslutningene må forplikte, for håndverksfagene generelt og for tradisjonshåndverket.

Utdanningstilbudet til nye håndverkere bør, i tillegg til nybyggeri, romme opplæring i eldre tradisjonelle byggeteknikker – kun da bevarer vi kulturarven, den materielle så vel som den immaterielle.Hold deg opdatert med Building Supply NO

Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Nytt om navn

Bane NOR: Avlyser konkurransen om Norges lengste jernbanebro

Kun én måned etter at forrige gigantavlysning.

Ruta utvider Ås Videregående

48 nye utlysninger

Disse vant kontrakt om Nidelv Bru

Satser 450 millioner kroner på kommuniserende veier

Statens Vegvesen vil ha digitalt nettverk der biler og veier «snakker sammen».

Nyhetsbrev

Storgata og Thorvald Meyers gate fikses for en milliard kroner

To av byens mest utslitte gater får milliard-løft.

Nittedal: Halve boligprosjektet solgt på en uke

- Kunne spart flere hundre millioner på sykehusforhandlinger

Veidekke: Martin Holmqvist ny direktør for drift og vedlikehold

Etterlyser ny definisjon av bærekraft

Falsk eiendomsmegler dømt for grovt bedrageri

Krever samordning i boligpolitikken

Trapper opp kampen mot svart byggearbeid

Eiendomsstrategi lagt for Andøya

Consto med byggkontrakter for 204 millioner

Slik er Stortingets «skandalebygg»

Vi fikk komme på innsiden av de nye kontorene i Prinsens Gate.

Bjørnafjorden: Flytebru krever 100.000 tonn stål

Halvveis ferdig med Saggrenda bru

Byggmakker kjøper Gipling AS

Første konkurranse for gigantprosjekt utlyst

Boliglånsforskriften beholdes

ABK tar over Variant VVS

Åpnet klimasmart og fleksibelt boligbygg

Coor forlenger avtale med Det Norske Veritas Eiendom

Enighet om E6-trase forbi Lillehammer

Omega Holtan og M-Tek får rammeavtale

Ukens nyetableringer / uke 24

Ukas konkurser

Nytt om navn

Om saksbehandlingstid i Oslo: – Tillitskrise i byutviklingen

Ny kontrakt om støytiltak ved Ørland

Randgaard blir ny direktør hos Asplan Viak

70 nye utlysninger

Kritiserer Oslo for treg behandling av plansaker

Marcus Johansson slutter i Moelven

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Kjeder og Kjedehjul til industrien

Vellykket tur til Achema 2018 for iTecs gassavdeling

Industrifokus blir TESS

Nordic Steel slipper ny film

FRAM-løfteåk med hurtigfeste

Kilereim Og Presisjonslagringer til industrien

FRAM-brakett for slep

Bedre kundeopplevelse med nytt partnerprogram

Nyåpning av TESS Sarpsborg

PRAXAIR på besøk hos iTec for opplæring i sikkerhetsutstyr

3 nye menn hos Alf I. Larsen AS

Maskinering: Homesourcing-trenden ser ut til å fortsette

Skap(t) for Johan Sverdrup

Invester i lovpålagt sikkerhetsutstyr fra iTec

Lær om Schneiders kabelforlegningssystem, som nå er blitt digitalisert som BIM-objekter

Overtakelse av UAI LTD

Velkommen til webinar om elbillading - 6. juni kl 10.00

Datek Løfteteknikk inviterer til åpen dag 27. juni ved vår avdeling i Moss!

Esd arbeidsmatter til kontorer, elektronikkindustri og kjemisk industri.

Borg Bygg AS bygger Rema 1000

Ny distributør av Grammer Førerstoler i Norge

TESS og Eiva-Safex går sammen

Gratis webinar om betjeningsmateriell og den nye generasjonen trykknapper!

Subsea-løftearrangement, Brasil

Rimac Induksjonsvarmer 3,5kW

Send til en kollega

0.146