23948sdkhjf

111 nye utlysninger

| Av Knut Bjørheim | Tips redaksjonen om en historie

Se de offentlige anbudskonkurransene i ditt distrikt.

Kunngjøringene er offentliggjort i perioden 7.2–14.2 og sortert etter sted (kommune/fylke/landsdel), tilbudsfrister i parentes:

Akershus: 31182 Bjørkelangen vgs - Totalentreprise inneklima (21.3)

Akershus: Geomatikeroppdrag for jernbaneprosjektet dobbeltspor Venjar-Langset i Eidsvoll kommune. (19.3)

Akershus: NITTEDAL KOMMUNE - Skjærvagapet til innløp sidetunnel A - Entreprise 6 - Bore- og graveentreprise (16.3)

Alstadhaug: Forprosjekt Sandnes barnehage (8.3)

Alta: Rammeavtale Rørleggertjenester (12.3)

Andebu: Riving gamle Kodal skole (21.3)

Aust-Agder og Telemark: Forsterkning av Stemmen, Solberg og Vierbekk bruer (8.3)

Aust- og Vest-Agder: Bruvedlikehold Agder 2018-2019 (5.3)

Bergen: Avtale – Vedlikehold og service av ventilasjonsinstallasjoner (19.3)

Bodø: Vikan - Bygg for renseanlegg - Entreprise Bygningsmessige arbeider (23.3)

Buskerud: Fv 213 Vassfarvegen - Friskussen barnehage, gang- og sykkelveg (6.3)

Buskerud: Fv 28 Gangvei Øvre Eikervei (1) (28.2)

Buskerud: Fv 28 Gangvei Øvre Eikervei (28.2)

Buskerud: Fv 28 Gangvei Øvre Eikervei (5.3)

Drammen: Aronsløkka skole, modulbygg (2.3)

Drammen: Børresen skole, ombygging (21.3)

Drammen: VA-anlegg Hans Hansens vei, Hotvetveien, Haukeliveien og Sokkaveien (13.3)

Drammen: VA-anlegg, Austadveien, Drammen (27.2)

Eidsberg: Anskaffelse byggherreombud - Mysenbadet (20.3)

Elverum: Idrettshall i Søndre Elverum (6.4)

Finnmark: 187187 - Mehamn lufthavn - Reasfaltering av rullebane - Elektroarbeider (27.2)

Flora: Heis - Furuhaugen omsorgssenter (23.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Tømmerarbeider (8.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Maler og gulvlegger (8.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Murerarbeider (8.3)

Fredrikstad: IN 1046 Manstad skole 1953 bygg, nytt ventilasjonsanlegg og nye vinduer (7.3)

Fredrikstad: Nytt kjøkken Fredrikstad brannstasjon (23.2)

Fredrikstad: Utbedring tak Trara Skole (2.3)

Grimstad: Rosholt VBA - Tilbygg (15.3)

Halsa: Geitbåtmuseet - sliperiet (13.3)

Hammerfest: Utvidelse av gravlund Fjordadalen (23.3)

Hareid: Nye vindu og dører, yttervegger og varmeanlegg på Hareid rådhus (2.3)

Harstad: E10 Tjeldsundet bru - Ombygging lager og fuger (16.3)

Hasvik: 187221 - Hasvik lufthavn - Mini driftsbygg (19.3)

Hele landet: Rammeavtale på bistand til analyser for nasjonal transportplan (19.3)

Hordaland: Bølgesimuleringer i Bjørnafjorden (12.3)

Hordaland: Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023 (4.4)

Hordaland: Geovekstanskaffelse - Nordhordland 2018 - LACHHO81 (8.3)

Hvitsten: Hvitsten kirke - Utvendig overflatebehandling av panel (1.3)

Jondal: Jondal Skule - Prosjekteringsgruppe og prosjekt- og byggeledelse (27.2)

Karmøy: Anskaffelse entreprisearbeider Øygardshaugen 16-18 (19.3)

Kongsvinger: Rehabilitering av Bergerseter og Tomtavegen bru, Kongsvinger (14.3)

Kragerø: Ny Fasade KBUS C Grendehus (15.3)

Kristiansand: Christiansholm festning – renovering av sanitæranlegg og nytt heis hus- 9436030 (3.4)

Kristiansand: Marvika Senter AS -B01 (15.3)

Kristiansand: Tresse nærmiljøpark - oppgradering (2.3)

Kvitseid: Reingjering av gater og vegar i Kviteseid kommune (19.3)

Kåfjord: Gabioner til Skredsikring Olderdalen, Kåfjord kommune i Troms (12.3)

Lillesand: Adresseprosjekt i Lillesand kommune (8.3)

Lindås: VVA-arbeider infrastruktur Storemyra (12.3)

Malvik: Adgangskontroll (6.4)

Malvik: Brannvarslingsanlegg (16.3)

Meland: Ny Driftstasjon (23.3)

Molde:Røbekk Gravlund (6.3)

Moskenes: E10 Moskenes fergeleie oppstillingsplass (9.3)

Måsøy: Vintervedlikehold kommunale veger på Ingøya 2018 - 2021 (19.2)

Måsøy: Vintervedlikehold kommunale veger på Måsøya 2018 - 2022 (19.2)

Måsøy: Vintervedlikehold kommunale veier på Rolvsøya 2018 - 2022 (19.2)

Namsos: Rammeavtale for kjøp av rørleggertjenester (23.2)

Nesbyen: Fv 213 Vassfarvegen - Friskussen barnehage, gang- og sykkelveg (6.3)

Nordland: 187185 - Sandnessjøen lufthavn - Reasfaltering av rullebane - Elektroarbeider (27.2)

Nordland: Rådgivningstjenester, Nordlandsbanen og Ofotbanen (28.2)

Nordland: Svillebytte Nordlandsbanen 2018 (9.3)

Nore og Uvdal: Riving Syljerudvegen 20, Rødberg (26.2)

Oppland: 0501 Gjøvik - Toten 2018-2023 (11.4)

Oslo: Brannsikring - Sprinkling av Romsås Senter 3-5 (2.3)

Oslo: Entreprise - Fuglemyrhytta (28.2)

Oslo: Heiskontroll for alle heiser ved UiO (28.2)

Oslo: Manglerud skole - ny adkomstvei (8.3)

Oslo: Rammeavtale for rådgivningstjeneste for vurdering av om alternative oppvarmingsløsninger miljømessig sett er bedre enn tilknytning til fjernvarme (9.3)

Oslo: Rammeavtale ITS-rådgivning (12.3)

Oslo: Brannsikring - Sprinkling av Drøbakgata 1 (16.3)

Oslo: Energirenovering av Skullerudstua (23.3)

Oslo: Ruseløkka skole - uttak av tegl (21.2)

Porsgrunn: Biblioteket - utskifting av takstein (9.3)

Rauma: Kunstgressdekke på 11er og 9er bane (13.3)

Ringebu: Installere heis i Ringebuhallen (14.3)

Risør: Utvidelse av Trollstua Barnehage (12.3)

Romerike: 17-00537 Ombygging kontor (26.3)

Røros: 187100 - Røros lufthavn - Reasfaltering av rullebane - Elektroarbeider (26.3)

Selje: Fv. 618 Barmen - Barmsund (9.3)

Skaun: Kjøp og montering av undervisningsbrakker på Viggja skole (2.3)

Skien: Håndverkertjenester - Maling, gulvlegging og tapetsering - 07.05.2018 - 07.05.2022 (13.3)

Sogn og Fjordane: Geovekstprosjekt Sunnfjord 2018 - LACHSF81 (13.2)

Sogn og Fjordane: Fjellsikring Sogn 2018 Entreprise (20.3)

Stange: 17/4547 Prosjekteringsteam Hoberg skole byggetrinn 1 (16.3)

Stange: 18/493 Mulighetsstudie for utvikling av næringsareal (2.3)

Stavanger: Innsamling av data for sulfidforekomster på havbunnen i Norskehavet (8.3)

Stavanger: Service røranlegg Stavanger konserthus IKS (9.3)

Stavanger: Service ventilasjon og SD-anlegg Stavanger konserthus IKS (9.3)

Stavanger: Turvei Litle Stokkavatn (26.2)

Stjørdal: Ny Hegra barneskole (12.3)

Stjørdal: Ny råvannsledning, langs Fv. 705 (15.3)

Stryn: Per Bolstad plass (7.3)

Svelvik: Prosjektering av fortausløsning langs Markveien (16.3)

Sør-Varanger: Utbedring av erosjonskader på kai - Kirkenes (5.3)

Troms: 1131501 SVV Nordkjosbotn K101 Totalentreprise (12.3)

Troms: Fergeveien bofellesskap - prosjekteringsgruppe (28.2)

Tromsø: Utførelse - Sykkeltrasé over Tromsøya (15.3)

Trondheim: Renovering Vannledninger O.J. Aalmos veg (1.3)

Trysil: TR-18-01: Sentrumsplan for Trysil sentrum (2.3)

Vardø: Flyte-/bølgedemperkai Svartnes (5.3)

Verdal: Holmen bru (15.3)

Verdal: VA-omlegginger Vuku (6.4)

Vest-Agder: Anskaffelse, geovekstprosjekt LACHVA82 Marnardal, Audnedal og Songdalen (15.3)

Vest-Agder: E39 Reguleringsplan Mandal - Lyngdal (14.3)

Vågan: Svolvær skole & Vågan kulturskole (6.4)

Østfold: Anskaffelse av bæreeevnemålinger - Region øst 2018 (19.3)

Ålesund: Anskaffelse - Forvaltningsløsning for kart- og plandata geografisk informasjonssystem, 2018 (14.3)

Ås: Nytt modulbygg i Brekkeveien 10, Ås kommune (23.3)

OBS: Mye aktuelt også på forrige anbudsliste

Kilde: Doffin

Hold deg oppdatert med Building Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Disse kjemper om det nye E16-prosjektet

Forsvarsbygg signerer på strakstiltak for miljøet

Byggeulykke: Store deler av Bodø er uten vann

Nordlandssykehuset har satt katastrofestab og Bodø Videregående har måttet stenge etter byggeuhellet tirsdag morgen.

- E18 blir utsatt fordi Vegvesenet brukte penger de ikke hadde.

Samferdselsminister Jon Georg Dale uttrykker frustrasjon over Vegvesenets kommentarer om å ikke få penger over statsbudsjettet til ny E18.

Østre Toten-prosjekt brant ned

Renseanlegget skulle stå ferdig i januar. I natt brant det ned til grunnen.

Sylteosen Betong kjøper opp NorBetong-anlegg

Nyhetsbrev

Consto-selskap signerte oppdrag for 170 millioner

Byggestart for Ullern flerbrukshall

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg er nå i gang med å bygge Ullern flerbrukshall.

Ny E18 ut av Oslo utsettes

All aktivitet i prosjektet Ramstadsletta-Lysaker stanser opp på et kritisk tidspunkt på grunn av mangel på penger. – Jeg har jobbet i Statens vegvesen i 25 år, og jeg har aldri opplevd dette før, sier prosjektdirektør.

VIDEO: Åpnet det største vegprosjektet i Troms’ historie

VIDEO: Se Norges første sagbruk med røntgensyn

Moelven Vålers nye teknologi skal vurdere råmaterialet og se hva tømmeret passer best til.

Trondheim-entreprenør fikk 300-millioners kontrakt

Ukens nyetableringer

Ukens vits: Med konen på julehandel

Veidekke: Dødsulykke ved Strømstad-prosjekt

Vil bruke 1,3 milliarder på å rassikre vegen

Regjeringen er villig til å bruke en heftig sum penger på å sikre veg som kun er stengt på grunn av ras hvert femte år. Yrkessjåførene «ser ikke den store faren» der.

Ulykke: To personer skadd etter fall på Bærum-byggeplass

L Hjertnes kjøper seg inn i Jatak

Sikret sykehuskontrakt til en halv milliard

Prosjektet er et av landets største sykehusutbyggingsprosjekter.

Nytt om navn

Ukens konkurser

Veidekke trues med søksmål

Disse vant konkurransen om nye Holen Skole

Nye Veier: Disse strekningene prioriteres for utbygging

52 nye utlysninger

Ny regionsjef i YIT Asfalt

Vil hindre norske krystaller i å bli fyllmasse

Byggmesterforbundet ansetter ny regionleder

Ukens nyetableringer

Ukens vits: Forvekslede gaver

Nekter utbygging av Opedal Lysverk

Ukens konkurser

30 nye utlysninger

Anbudsåpning på tre tiltak i Førdepakken

Bygger kraftverk for 150 millioner

Ukens nyetableringer

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Hydroscand åpner i Molde

God jul fra iTec

Nok en leveranse av fiberdukløftere

ATRUP: PREFALZ falsbar aluminium er lagerført i Oslo

Astrup AS - din komplette messing leverandør

Aluflex Softeline med enda enklere montasje!

Vinn en Bahco-verktøyvogn fylt med verktøy!

pH-målere for flytende, halvfaste og faste materialer

Enkel og effektiv løsning for frisk luft

Møt RMIG på BAU 2019

Omdreiningsmålere for å beregne turtall, rotasjon, RPM

Bli med en liten tur på innsiden av våre fabrikker

Svært vellykket seminar hos PEMA

Norsk Stål: Månedens referanse

Astrup: Kappebiter i Aluminum til sterkt reduserte priser

Julekampanjer hos Alf I. Larsen AS

LED hos Astrup AS

AAA: Interkit AS gitt høyeste kredittverdighet av Bisnode

FreqCalq - Getzners beregningsprogram for Sylomer og Sylodyn

Ombruk av materialer i bygg- og anleggsbransjen - Beskrivelser

Lithium Series Torque Gun™

iTec kåret til ÅRETS MEDLEMSBEDRIFT av Larvik Næringsforening

Kjættingfabriken AS fusjonerer inn i Nøsted Gruppen

Stilling ledig: Salgsansvarlig

Åpen Dag hos iTec

Send til en kollega

0.187