179 nye utlysninger

| Av Knut Bjørheim | Tips redaksjonen om en historie

Se de offentlige anbudskonkurransene i ditt distrikt.

Kunngjøringene er offentliggjort i perioden 24.1–6.2 og sortert etter sted (kommune/fylke/landsdel), tilbudsfrister i parentes:

Akershus og Buskerud: Brannvern kontroll sprinkleranlegg for Vestre Viken HF (9.3)

Akershus: Ombygging og utvidelse av Finstad skole (26.2)

Alstahaug: Infrastruktur nytt sykehjem (2.3)

Andøy: Rehabilitering tak - Risøyhamn barnehage (1.3)

Aukra: Kulturhus og basseng. Open tilbodskonkurranse. Innkjøp av assisterande prosjektleiar og byggherreombod (16.2)

Austevoll: Austevoll ungdomsskule - Nybygg og ombygging (15.3)

Bagn: Kunstgress for fotball og friidrettsdekke for løpebaner på Fossvang Idrettspark (14.2)

Bergen og Stavanger: Murertjenester (7.3)

Bergen: EFU-10058 Åsane sykehjem, samspillsentreprise (8.3)

Bergen: EØS 004-2018 Miljøgifter i Bergen havn Engasjement av prosjektkoordinator (9.3)

Bergen: NOR 001-2018 Konkurranse Lynghaugparken fornyelse - prosjektering (27.2)

Bergen: NOR 001-2018 Rehabilitering Dam Munkebotsvatnet (28.2)

Bergen: Rammeavtale kurs i sammenføyningsmetoder (sveising) for motormannlærlinger (28.5

Bergen: Sandsli vgs - Ombygging - Totalentreprise (5.3)

Bodø: Kai Skjerstad (7.3)

Bodø: Modulbygg Aspåsen skole (28.2)

Bodø: Rådgivergruppe - Ny lufthavn Bodø - (K-187075) (5.3)

Bodø: Totalentreprise Nye Aspåsen skole (23.3)

Bærum: Lesterud skole - Utomhus - Generalentreprise (15.3)

Bø: Oppgradering av Bø kommunehus (5.3)

Drammen: Parallelle rammeavtaler arkitekt (5.3)

Eid: AUtviding Eid legesenter (23.2)

Eidsberg: Anskaffelse for Utvidelse av Trømborg Kirkegård (6.3)

Eigersund: Klargjøring Tyskerbro (16.2)

Etnedal: Fv. 251 Hellefoss bru (26.2)

Farsund: Rammeavtale - tømrertjenester (2.3)

Farsund: Rammeavtale - ventilasjonstjenester (2.3)

Finnmark: Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 (22.3)

Flekkefjord: Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018 - 2023 (15.3)

Flora, Bremanger, m.fl.: Driftskontrakt 1404 Ytre Sunnfjord 2018-2023 (20.3)

Flora: Rammeavtale, internkontroll elektro, Flora kommune (12.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Elkraft og Tele (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Grunn og Betongarbeider (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Luftbehandling (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Sanitæranlegg (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Stål og Tekke arbeider (1.3)

Fusa: Eikelandsosen brannstasjon - Tilbygg/påbygg/ombygging. (22.2)

Gaular: Frivillig kunngjering :Breibandsutbygging i Gaular kommune, - området Viksdalen (9.4)

Gjesdal: Bygging av brannstasjon Ålgård (28.2)

Gjesdal: Rammeavtale på gulv og malertjenester (27.2)

Gjøvik, Toten m.fl.: Rammeavtale for Asfaltarbeider 2018 - Gjøvikregionen (5.3)

Gol: Avløpspumpestasjon Vikojordet (26.2)

Hammerfest: Etablering av Dalveien boligfelt (2.3)

Hammerfest: Rammeavtale prosjektledelse (26.2)

Hele landet: Byggeledelse og fagingeniører Evenes - Rammeavtale (27.2)

Hele landet: Rammeavtale konsulenttjenester (26.2)

Hordaland: 1150001 HI Matre ombygging av vannrenseanlegg Totalentreprise K301 (4.4)

Hordaland: Bru nr. 12-1594 Sotrabrua Trapper og plattformer (23.2)

Hordaland: Byggtekniske og landskapsarbeider - Grunn og betong - Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hordaland: Bygningsmessige arbeider– Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hordaland: Elektrotekniske arbeider og heis - Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hordaland: Forebyggende og avhjelpende vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper (2.3)

Hordaland: Kryssing Fjøsangerveien (26.2)

Hordaland: Mindre vegtiltak 2018 - Sunnhordland (2.3)

Hordaland: MS Stø Kurs - Utskifting hovedmotor og generatorsett mm. (7.3)

Hordaland: VVS-arbeider Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hurum: Parkering Filtvet (27.2)

Ibestad: Utvikling, Breivoll industriområde (22.2)

Karasjok: Ledningsanlegg Vulluasguolba- Renseanlegget (1.3)

Karmøy: Utskifting av dører og vinduer på Karmøy Rådhus (5.3)

Klepp: Gang- og sykkelveg - Fv 252 Lalandsvegen (28.2)

Kristiansand: Flekkerøy kirke (12.3)

Kvinnherad: ByggHaugesund2020 - Entreprise nybygg (16.3)

Kvinnherad: Kollektivknutepunkt Rosendal - Byggetrinn 2 (21.2)

Leirfjord: Leirfjord barne- og ungdomsskole (1.3)

Lenvik: Byggherreombud for totalentreprisen Finnsnes brannstasjon (2.3)

Lenvik: Finnsnes brannstasjon (15.3)

Lenvik: Oppgradering av Berglia barnehage (1.3)

Levanger: Åsen Flerbrukshall - Grunn- og utomhusarbeider (1.3)

Lillehammer: Energibrønner Gausdal Videregående skole (15.2)

Lørenskog: Anskaffelse av entreprenør til Skårer syd infrastruktur Allmenningen (6.3)

Lørenskog: Anskaffelse av skolepaviljonger til Rasta Skole (leieavtale) - ny utlysning (26.2)

Løten: Skifte av ventilasjonsaggregater Jønsrud skole (28.2)

Malvik: Sveberg Handels- og Næringspark - VA-ledninger fra området (21.2)

Meløy: Miljøtorg Halsa - Totalentreprise (8.3)

Molde: E39 Hjelset Vest GSV (23.2)

Moss: Renovering av Ramberg høydebasseng 101 (2.3)

Møre og Romsdal: Driftskontrakt 1501 Søre Sunnmøre 2018 - 2023 (19.3)

Møre og Romsdal: Driftskontrakt 1503 Indre Romsdal 2018 - 2023 (21.3)

Møre og Romsdal: Driftskontrakt 1504 Ytre Romsdal 2018 - 2023 (15.3)

Møre og Romsdal: Rammeavtale for kjøp av risiko- og beredskapsanalyser (27.2)

Namsos: Festplassen - Namsos sentrum (9.3)

Nannestad: Åsgreina barnehage (13.3)

Nedre Eiker: Flomsikring i Mjøndalen - Pumpestasjon og flomvoll (5.3)

Nes: Utbedring av Bassengvegen (26.2)

Nes: VA-ledningsanlegg Nesbyen sentrum (16.2)

Nordland og Troms: Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 (9.3)

Nordland: 187038 - Brønnøysund lufthavn - Reasfaltering av rullebane - Elektroarbeider (26.2)

Nordland: Vassås kirke, Bindal - Takrenovering. (12.3)

Notodden: Rehabilitering av Lienfoss bru, Notodden (16.3)

Oppland: Anskaffelse av byggetrinn 1b Gjende: bryggehus og servicebygg på Reinsvangen (22.3)

Oppland: Fornyelse av KL-ledning Dombås - Fokstua 2018 (2.3)

Oslo og Akershus: Assembly of USB sockets in used buses (2.3)

Oslo: 1135701 Utredning av nytt KLDRA (12.3)

Oslo: 1138901 FHI, tiltak oppgradering og vedlikehold H002 Byggherreombud (23.2)

Oslo: 1141301 Politihøgskolen i Oslo K101 Generalentreprise (28.2)

Oslo: Prinsdal skole - generalentreprise - massivtre (14.3)

Oslo: Prosjektleder for utvikling av eiendom – tidligfase og gjennomføring (2.3)

Oslo: Rammeavtale for sterkstrøm og svakstrøm (1.3)

Oslo: Østensjø skole - Utvidelse (19.3)

Oslo: Åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av solceller på Bislett stadion (1.3)

Porsanger, Karasjok m.fl.: Driftskontrakt 2002 Karasjok 2018-2023 (8.3)

Porsanger: 100372-C00395 B-E2 Banak fjernvarme - utvendige arbeider (5.3)

Porsanger: 100372-C00396 B-E3 Banak fjernvarme - innvendige arbeider (5.3)

Porsanger: 100373-C00397 P-E2 Porsangmoen fjernvarme (7.3)

Porsgrunn: Brevik kirke - Utskifting av takstein. Utvendig slemming av vegger. (20.2)

Rindal: Takarbeider Rindal kommunehus (2.3)

Ringebu: Tilbygg Fåvang Skole (2.3)

Ringerike: Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023 (13.2)

Ringerike: Ombygging av kontorer E-blokk (15.2)

Rogaland: Rammeavtale elektroarbeider og materiell (1.3)

Røros: RO-18-01 Leie av brakkerigg til barnehage (27.2)

Røros: RO-18-02:Anskaffelse av brakkerigg til sykehjem (27.2)

Sandefjord: Etablering av rundkjøring i kryss Nygårdsveien - Pindsleveien (13.3)

Sandefjord: Maler-, tapetsering- og gulvleggertjenester (5.3)

Sandefjord: Sandefjord Videregående skole - ny idrettshall - Byggeleder og Uavhengig kontroll (5.3)

Sandnes: Glass- og aluminiumsarbeider ved Skeiene ungdomsskole – delentreprise E05 (26.2)

Sel, Vågå m.fl.: Rammeavtaler for kjøp av rådgivende ingeniørtjenester (26.2)

Skedsmo: Generalentreprise - Akershus Kunstsenter med park (9.3)

Skedsmo: Stalsberghagen Gravlund - Nytt garasjeanlegg (1.3)

Skien: Håndverkertjenester - Tømrer - 09.04.2)018 - 09.04.2)022 (26.2)

Sogn og Fjordane: Samordning av infrastruktur E16 Fase2: Olimb- Kanada (27.2)

Sortland: UTENOMHUS, RÅDHUS II, SORTLAND KOMMUNE (1.3)

Stange: Kunstgress for fotball og friidrettsdekke på løpebaner på Ottestad Stadion (19.2)

Stangnes: 2016-12 Nye Stangnes miljøpark, Nytt Kundetorg (1.3)

Stavanger: Ladestasjoner Stavanger Parkering, invitasjon til søknad om deltakelse. (5.3)

Stavanger: SUS2023 - Anskaffelse av Byggeledere (7.3)

Stjørdal: Kryssing av Leksa - styrt boring (27.2)

Storfjord: UV-anlegg Storfjord kommune (28.2)

Strand: Voster gravplass - ny parkeringsplass (28.2)

Telemark: Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026 (8.3)

Time: Rammeavtale service og vedlikehold ventilasjon (5.3)

Tinn: EVA 02 Overføringsledning fra Djupetjønn til Kvitåvatn VV – del 2 (27.2)

Troms: Driftskontrakt 1906 Lyngen 2018-2023 (15.3)

Tromsø: Brensholmen skole- byggherrekontroll (28.2)

Tromsø: HP04 Fagereng øvre og HP06 Fagereng skole (27.2)

Tromsø: Nordnorsk Kunstmuseum K201 sikring is på tak (6.3)

Trondheim: Asfaltarbeider og fresing 2018 (3.3)

Trondheim: Nytt helse- og velferdssenter på Blakli - Totalentreprise (12.3)

Trysil: Jordet RA - nye utslipps/overledninger, utkobling eks. ledningsnett og pumpestasjon (6.3)

Trysil: Ringledning vann Jordet, Trysil kommune (26.2)

Trysil: Trysil kommune - Tørberget RA (6.3)

Trysil: VA Grindbakken-Haugavegen, Trysil kommune (23.2)

Trøndelag: Asfaltarbeider Region midt 2018-3, 4-50-2018-01 Kontrakt med egenskapskrav (16.3)

Trøndelag: Fv. 6922 Verrabotn-Meltingen, parsell Sørvågen og Presvågelva (12.3)

Trøndelag: Lade allé 62 - brannteknisk oppgradering (23.2)

Trøndelag: Rammmeavtale for kjøp av Trafikksikkerhetsrevisjon (TS -revisjon) (7.3)

Trøndelag: Rekkverk Trøndelag sør 2018 og Trøndelag 2019 (21.2)

Tynset: TY-18-01 Entreprise Litun terapibasseng (5.3)

Tysnes: BYGGING AV VEG- OG VA- ANLEGG NYTT BUSTADFELT LANDE - KROKEN (5.3)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E201 - GRUNN- OG BETONGARBEIDER (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E202 - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E302 - VENTILASJONSARBEIDER (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E401 - EL. KRAFT OG TELETEKNISKE ANLEGG (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON NEDSTRAND - E301 - RØRLEGGERARBEIDER (23.2)

Tønsberg: Byggearbeider i veksthus på Rygg Miljøpark, totalentreprise (4.4)

Tønsberg: Gauterødveien GS-vei (6.3)

Vadsø: Rammeavtale VA entreprenørtjenester i forbindelse med hasteoppdrag (13.3)

Vanylven: Vassleidning Sandnes - Koparnes (21.2)

Vest-Agder: 1146301-401-501 UiA Påbygg tak Bygg F, G og J K101 Totalentreprise (20.3)

Vest-Agder: Prosjektledelse - rammeavtale for Vest-Agder fylkeskommune (23.2)

Vest-Agder: Totalentreprise - Eilert Sundt VGS - studiested Lyngdal (2.3)

Vestfold: Driftskontrakt veg - E0706 Vestfold elektro 2018-2021 (6.3)

Vestnes: Prekvalifisering for anskaffelse av Vestnes Helse- og velferdssenter (28.2)

Vestvågøy: Vestvågøy hjemmetjeneste (1.3)

Volda: Ombygging Folkestadtun (16.3)

Voss: Restaurering av strebepillarer (1.3)

Våler: RANUM RENSEANLEGG NY FORBEHANDLING OG BIOLOGISK RENSETRINN (26.2)

Ørland: Fornyelse eksisterende infrastruktur - operativt område vest (20.2)

Ørland: Utfylling og planering av steinmasser i Brekstadfjæra (23.2)

Østfold: RGB tavle E6 Solberg i Østfold (5.3)

Østfold: Totalentreprise underbygning SMS 2A (15.3)

Ålesund: Strømperenovering, 2018 (2.3)

Ås: 17/01633 Nytt Fjørféhus (9.3)

Åsnes: Rammeavtaler for anleggstjenester (19.2)

OBS: Mange aktuelle anbud også på forrige anbudsliste

Kilde: DoffinHold deg opdatert med Building Supply NO

Skriv kommentar

Mest lest

Forsiden akkurat nå

Building Supply tar sommerferie

Vi er tilbake med daglige nyhetsbrev fra torsdag 2. august!

Skanska kjøper tomt til nytt boligprosjekt på Lade i Trondheim

Siemens gir stor installasjonskontrakt til Nettpartner

HR Prosjekt med VA-utbygging til 400 millioner

Ukens konkurser

Veidekke bygger nytt bilanlegg for Bertel O. Steen

Datterselskapet Norske Stålbygg har fått kontrakt om totalentreprise til en verdi på 128 millioner eks. mva.

Nyhetsbrev

Nytt om Navn

HENT med nytt prosjekt for Meløy kommune

68 nye utlysninger

Sjekk Veidekkes nye gigantprosjekt!

Consto bygger Nordhordland Helsehus for 300 millioner

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Vant Bane NOR-kontrakt i Drammen

De kjøper Skanska-tomten og aksjene

KLP kjøper Barcode-kjeller for 829 millioner

Jernbanedirektoratet vil utsette InterCity

Bane NOR trosser protester og foreslår utsettelse av dobbeltsporet jernbane for de østlige byene.

Bonava bygger ny bydel i Bergen

Planlegger å bygge 650 leiligheter på Minde.

Skanska selger Jåttå-tomt og aksjer

Kjøper opp konkursboet etter SL Entex AS og SL Gruppen

Disse vil fikse «Norges verste vei»

Går fra Selvaag til Conceptor

Sigvart Rasmussen går fra sin stilling som finanssjef hos Selvaag Bolig ASA til å bli ny CFO / finansdirektør for Conceptor Bolig AS.

Norconsult inviterer til Samfunnskonferansen 2018

Disse får fasadekontrakt for Ålesund Sykehus

Staten ber Vegvesenet om nytt tunnelløp i Oslofjordstunnelen

Gir 3,7 millioner til lokal plankompetanse

20 millioner til gang- og sykkelvei langs rv 13

Solon Eiendom øker salget for andre kvartal

Ukens vits: I disse fotball VM-tider

Ukens nyetableringer

Entra og JM kjøper stort utviklingsområde på Bryn

Ukens konkurser

Har brukt nesten 150 millioner på å forsterke brannsikkerhet

Overtar verksted for lakkering

Nytt om Navn

70 nye utlysninger

Nytt om navn

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Ny rørtang fra Bahco med 10 ganger raskere hurtigjustering!

kNm Hydraulikk leverer verdens raskeste strekkeverktøy

ASTRUP: Sommeren står for dør: Let's PLAY!

Besøk BAHCO på GATEBIL til helgen

Markedsrapport fra Astrup

Kjøp et verktøyoppbevaringssystem og få muligheten til å vinne en gullbillett

Trelleborg Teguflex gummikompensatorer fra Fuglesangs

Brannsikkerhet: Er bygget mitt forskriftsmessig sikret?

God sommer fra iTec!

Schneider Electric med ny produktsjef for byggautomasjon

Bygganalyse velger ISY Byggoffice

KB Stålindustri tilbyr prosjektering

Datek Løfteteknikk leverer ny gantrykran til Contiga i Moss.

Boltight® hydrauliske strekkere

Bahco rocker!

Kjeder og Kjedehjul til industrien

Vellykket tur til Achema 2018 for iTecs gassavdeling

Industrifokus blir TESS

Nordic Steel slipper ny film

FRAM-løfteåk med hurtigfeste

Kilereim Og Presisjonslagringer til industrien

FRAM-brakett for slep

Bedre kundeopplevelse med nytt partnerprogram

Nyåpning av TESS Sarpsborg

PRAXAIR på besøk hos iTec for opplæring i sikkerhetsutstyr

Send til en kollega

0.157