179 nye utlysninger

| Av Knut Bjørheim | Tips redaksjonen om en historie

Se de offentlige anbudskonkurransene i ditt distrikt.

Kunngjøringene er offentliggjort i perioden 24.1–6.2 og sortert etter sted (kommune/fylke/landsdel), tilbudsfrister i parentes:

Akershus og Buskerud: Brannvern kontroll sprinkleranlegg for Vestre Viken HF (9.3)

Akershus: Ombygging og utvidelse av Finstad skole (26.2)

Alstahaug: Infrastruktur nytt sykehjem (2.3)

Andøy: Rehabilitering tak - Risøyhamn barnehage (1.3)

Aukra: Kulturhus og basseng. Open tilbodskonkurranse. Innkjøp av assisterande prosjektleiar og byggherreombod (16.2)

Austevoll: Austevoll ungdomsskule - Nybygg og ombygging (15.3)

Bagn: Kunstgress for fotball og friidrettsdekke for løpebaner på Fossvang Idrettspark (14.2)

Bergen og Stavanger: Murertjenester (7.3)

Bergen: EFU-10058 Åsane sykehjem, samspillsentreprise (8.3)

Bergen: EØS 004-2018 Miljøgifter i Bergen havn Engasjement av prosjektkoordinator (9.3)

Bergen: NOR 001-2018 Konkurranse Lynghaugparken fornyelse - prosjektering (27.2)

Bergen: NOR 001-2018 Rehabilitering Dam Munkebotsvatnet (28.2)

Bergen: Rammeavtale kurs i sammenføyningsmetoder (sveising) for motormannlærlinger (28.5

Bergen: Sandsli vgs - Ombygging - Totalentreprise (5.3)

Bodø: Kai Skjerstad (7.3)

Bodø: Modulbygg Aspåsen skole (28.2)

Bodø: Rådgivergruppe - Ny lufthavn Bodø - (K-187075) (5.3)

Bodø: Totalentreprise Nye Aspåsen skole (23.3)

Bærum: Lesterud skole - Utomhus - Generalentreprise (15.3)

Bø: Oppgradering av Bø kommunehus (5.3)

Drammen: Parallelle rammeavtaler arkitekt (5.3)

Eid: AUtviding Eid legesenter (23.2)

Eidsberg: Anskaffelse for Utvidelse av Trømborg Kirkegård (6.3)

Eigersund: Klargjøring Tyskerbro (16.2)

Etnedal: Fv. 251 Hellefoss bru (26.2)

Farsund: Rammeavtale - tømrertjenester (2.3)

Farsund: Rammeavtale - ventilasjonstjenester (2.3)

Finnmark: Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 (22.3)

Flekkefjord: Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018 - 2023 (15.3)

Flora, Bremanger, m.fl.: Driftskontrakt 1404 Ytre Sunnfjord 2018-2023 (20.3)

Flora: Rammeavtale, internkontroll elektro, Flora kommune (12.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Elkraft og Tele (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Grunn og Betongarbeider (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Luftbehandling (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Sanitæranlegg (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Stål og Tekke arbeider (1.3)

Fusa: Eikelandsosen brannstasjon - Tilbygg/påbygg/ombygging. (22.2)

Gaular: Frivillig kunngjering :Breibandsutbygging i Gaular kommune, - området Viksdalen (9.4)

Gjesdal: Bygging av brannstasjon Ålgård (28.2)

Gjesdal: Rammeavtale på gulv og malertjenester (27.2)

Gjøvik, Toten m.fl.: Rammeavtale for Asfaltarbeider 2018 - Gjøvikregionen (5.3)

Gol: Avløpspumpestasjon Vikojordet (26.2)

Hammerfest: Etablering av Dalveien boligfelt (2.3)

Hammerfest: Rammeavtale prosjektledelse (26.2)

Hele landet: Byggeledelse og fagingeniører Evenes - Rammeavtale (27.2)

Hele landet: Rammeavtale konsulenttjenester (26.2)

Hordaland: 1150001 HI Matre ombygging av vannrenseanlegg Totalentreprise K301 (4.4)

Hordaland: Bru nr. 12-1594 Sotrabrua Trapper og plattformer (23.2)

Hordaland: Byggtekniske og landskapsarbeider - Grunn og betong - Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hordaland: Bygningsmessige arbeider– Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hordaland: Elektrotekniske arbeider og heis - Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hordaland: Forebyggende og avhjelpende vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper (2.3)

Hordaland: Kryssing Fjøsangerveien (26.2)

Hordaland: Mindre vegtiltak 2018 - Sunnhordland (2.3)

Hordaland: MS Stø Kurs - Utskifting hovedmotor og generatorsett mm. (7.3)

Hordaland: VVS-arbeider Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hurum: Parkering Filtvet (27.2)

Ibestad: Utvikling, Breivoll industriområde (22.2)

Karasjok: Ledningsanlegg Vulluasguolba- Renseanlegget (1.3)

Karmøy: Utskifting av dører og vinduer på Karmøy Rådhus (5.3)

Klepp: Gang- og sykkelveg - Fv 252 Lalandsvegen (28.2)

Kristiansand: Flekkerøy kirke (12.3)

Kvinnherad: ByggHaugesund2020 - Entreprise nybygg (16.3)

Kvinnherad: Kollektivknutepunkt Rosendal - Byggetrinn 2 (21.2)

Leirfjord: Leirfjord barne- og ungdomsskole (1.3)

Lenvik: Byggherreombud for totalentreprisen Finnsnes brannstasjon (2.3)

Lenvik: Finnsnes brannstasjon (15.3)

Lenvik: Oppgradering av Berglia barnehage (1.3)

Levanger: Åsen Flerbrukshall - Grunn- og utomhusarbeider (1.3)

Lillehammer: Energibrønner Gausdal Videregående skole (15.2)

Lørenskog: Anskaffelse av entreprenør til Skårer syd infrastruktur Allmenningen (6.3)

Lørenskog: Anskaffelse av skolepaviljonger til Rasta Skole (leieavtale) - ny utlysning (26.2)

Løten: Skifte av ventilasjonsaggregater Jønsrud skole (28.2)

Malvik: Sveberg Handels- og Næringspark - VA-ledninger fra området (21.2)

Meløy: Miljøtorg Halsa - Totalentreprise (8.3)

Molde: E39 Hjelset Vest GSV (23.2)

Moss: Renovering av Ramberg høydebasseng 101 (2.3)

Møre og Romsdal: Driftskontrakt 1501 Søre Sunnmøre 2018 - 2023 (19.3)

Møre og Romsdal: Driftskontrakt 1503 Indre Romsdal 2018 - 2023 (21.3)

Møre og Romsdal: Driftskontrakt 1504 Ytre Romsdal 2018 - 2023 (15.3)

Møre og Romsdal: Rammeavtale for kjøp av risiko- og beredskapsanalyser (27.2)

Namsos: Festplassen - Namsos sentrum (9.3)

Nannestad: Åsgreina barnehage (13.3)

Nedre Eiker: Flomsikring i Mjøndalen - Pumpestasjon og flomvoll (5.3)

Nes: Utbedring av Bassengvegen (26.2)

Nes: VA-ledningsanlegg Nesbyen sentrum (16.2)

Nordland og Troms: Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 (9.3)

Nordland: 187038 - Brønnøysund lufthavn - Reasfaltering av rullebane - Elektroarbeider (26.2)

Nordland: Vassås kirke, Bindal - Takrenovering. (12.3)

Notodden: Rehabilitering av Lienfoss bru, Notodden (16.3)

Oppland: Anskaffelse av byggetrinn 1b Gjende: bryggehus og servicebygg på Reinsvangen (22.3)

Oppland: Fornyelse av KL-ledning Dombås - Fokstua 2018 (2.3)

Oslo og Akershus: Assembly of USB sockets in used buses (2.3)

Oslo: 1135701 Utredning av nytt KLDRA (12.3)

Oslo: 1138901 FHI, tiltak oppgradering og vedlikehold H002 Byggherreombud (23.2)

Oslo: 1141301 Politihøgskolen i Oslo K101 Generalentreprise (28.2)

Oslo: Prinsdal skole - generalentreprise - massivtre (14.3)

Oslo: Prosjektleder for utvikling av eiendom – tidligfase og gjennomføring (2.3)

Oslo: Rammeavtale for sterkstrøm og svakstrøm (1.3)

Oslo: Østensjø skole - Utvidelse (19.3)

Oslo: Åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av solceller på Bislett stadion (1.3)

Porsanger, Karasjok m.fl.: Driftskontrakt 2002 Karasjok 2018-2023 (8.3)

Porsanger: 100372-C00395 B-E2 Banak fjernvarme - utvendige arbeider (5.3)

Porsanger: 100372-C00396 B-E3 Banak fjernvarme - innvendige arbeider (5.3)

Porsanger: 100373-C00397 P-E2 Porsangmoen fjernvarme (7.3)

Porsgrunn: Brevik kirke - Utskifting av takstein. Utvendig slemming av vegger. (20.2)

Rindal: Takarbeider Rindal kommunehus (2.3)

Ringebu: Tilbygg Fåvang Skole (2.3)

Ringerike: Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023 (13.2)

Ringerike: Ombygging av kontorer E-blokk (15.2)

Rogaland: Rammeavtale elektroarbeider og materiell (1.3)

Røros: RO-18-01 Leie av brakkerigg til barnehage (27.2)

Røros: RO-18-02:Anskaffelse av brakkerigg til sykehjem (27.2)

Sandefjord: Etablering av rundkjøring i kryss Nygårdsveien - Pindsleveien (13.3)

Sandefjord: Maler-, tapetsering- og gulvleggertjenester (5.3)

Sandefjord: Sandefjord Videregående skole - ny idrettshall - Byggeleder og Uavhengig kontroll (5.3)

Sandnes: Glass- og aluminiumsarbeider ved Skeiene ungdomsskole – delentreprise E05 (26.2)

Sel, Vågå m.fl.: Rammeavtaler for kjøp av rådgivende ingeniørtjenester (26.2)

Skedsmo: Generalentreprise - Akershus Kunstsenter med park (9.3)

Skedsmo: Stalsberghagen Gravlund - Nytt garasjeanlegg (1.3)

Skien: Håndverkertjenester - Tømrer - 09.04.2)018 - 09.04.2)022 (26.2)

Sogn og Fjordane: Samordning av infrastruktur E16 Fase2: Olimb- Kanada (27.2)

Sortland: UTENOMHUS, RÅDHUS II, SORTLAND KOMMUNE (1.3)

Stange: Kunstgress for fotball og friidrettsdekke på løpebaner på Ottestad Stadion (19.2)

Stangnes: 2016-12 Nye Stangnes miljøpark, Nytt Kundetorg (1.3)

Stavanger: Ladestasjoner Stavanger Parkering, invitasjon til søknad om deltakelse. (5.3)

Stavanger: SUS2023 - Anskaffelse av Byggeledere (7.3)

Stjørdal: Kryssing av Leksa - styrt boring (27.2)

Storfjord: UV-anlegg Storfjord kommune (28.2)

Strand: Voster gravplass - ny parkeringsplass (28.2)

Telemark: Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026 (8.3)

Time: Rammeavtale service og vedlikehold ventilasjon (5.3)

Tinn: EVA 02 Overføringsledning fra Djupetjønn til Kvitåvatn VV – del 2 (27.2)

Troms: Driftskontrakt 1906 Lyngen 2018-2023 (15.3)

Tromsø: Brensholmen skole- byggherrekontroll (28.2)

Tromsø: HP04 Fagereng øvre og HP06 Fagereng skole (27.2)

Tromsø: Nordnorsk Kunstmuseum K201 sikring is på tak (6.3)

Trondheim: Asfaltarbeider og fresing 2018 (3.3)

Trondheim: Nytt helse- og velferdssenter på Blakli - Totalentreprise (12.3)

Trysil: Jordet RA - nye utslipps/overledninger, utkobling eks. ledningsnett og pumpestasjon (6.3)

Trysil: Ringledning vann Jordet, Trysil kommune (26.2)

Trysil: Trysil kommune - Tørberget RA (6.3)

Trysil: VA Grindbakken-Haugavegen, Trysil kommune (23.2)

Trøndelag: Asfaltarbeider Region midt 2018-3, 4-50-2018-01 Kontrakt med egenskapskrav (16.3)

Trøndelag: Fv. 6922 Verrabotn-Meltingen, parsell Sørvågen og Presvågelva (12.3)

Trøndelag: Lade allé 62 - brannteknisk oppgradering (23.2)

Trøndelag: Rammmeavtale for kjøp av Trafikksikkerhetsrevisjon (TS -revisjon) (7.3)

Trøndelag: Rekkverk Trøndelag sør 2018 og Trøndelag 2019 (21.2)

Tynset: TY-18-01 Entreprise Litun terapibasseng (5.3)

Tysnes: BYGGING AV VEG- OG VA- ANLEGG NYTT BUSTADFELT LANDE - KROKEN (5.3)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E201 - GRUNN- OG BETONGARBEIDER (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E202 - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E302 - VENTILASJONSARBEIDER (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E401 - EL. KRAFT OG TELETEKNISKE ANLEGG (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON NEDSTRAND - E301 - RØRLEGGERARBEIDER (23.2)

Tønsberg: Byggearbeider i veksthus på Rygg Miljøpark, totalentreprise (4.4)

Tønsberg: Gauterødveien GS-vei (6.3)

Vadsø: Rammeavtale VA entreprenørtjenester i forbindelse med hasteoppdrag (13.3)

Vanylven: Vassleidning Sandnes - Koparnes (21.2)

Vest-Agder: 1146301-401-501 UiA Påbygg tak Bygg F, G og J K101 Totalentreprise (20.3)

Vest-Agder: Prosjektledelse - rammeavtale for Vest-Agder fylkeskommune (23.2)

Vest-Agder: Totalentreprise - Eilert Sundt VGS - studiested Lyngdal (2.3)

Vestfold: Driftskontrakt veg - E0706 Vestfold elektro 2018-2021 (6.3)

Vestnes: Prekvalifisering for anskaffelse av Vestnes Helse- og velferdssenter (28.2)

Vestvågøy: Vestvågøy hjemmetjeneste (1.3)

Volda: Ombygging Folkestadtun (16.3)

Voss: Restaurering av strebepillarer (1.3)

Våler: RANUM RENSEANLEGG NY FORBEHANDLING OG BIOLOGISK RENSETRINN (26.2)

Ørland: Fornyelse eksisterende infrastruktur - operativt område vest (20.2)

Ørland: Utfylling og planering av steinmasser i Brekstadfjæra (23.2)

Østfold: RGB tavle E6 Solberg i Østfold (5.3)

Østfold: Totalentreprise underbygning SMS 2A (15.3)

Ålesund: Strømperenovering, 2018 (2.3)

Ås: 17/01633 Nytt Fjørféhus (9.3)

Åsnes: Rammeavtaler for anleggstjenester (19.2)

OBS: Mange aktuelle anbud også på forrige anbudsliste

Kilde: Doffin



Hold deg opdatert med Building Supply NO

Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Älvsbyhus har landets mest fornøyde eneboligkunder

Stor interesse for nytt nabolag på Neskollen

Borettslag tegner 20 års kontrakt med KTV Group

Eksperthjelp og inspirasjon på Boligmesse i Runarhallen

Nå kommer solcelletakstein

Blokk-kontrakt til Asker

Nyhetsbrev

Tjente mest på bygg

Ny husbyggervideo

– Savner rot i virkeligheten

Ukas konkurser

Gikk på dagen

Ap-topp til Bane Nor

Sponser strakstiltak

Selvaag vedtok rekordbot

Borettslag - sameie: 1-0

Bom på bom

111 nye utlysninger

Skrikende behov for fagarbeidere

NRK får nytt bygg

Sprekken nærmer seg 1 milliard

135 milliarder til vei

– Ikke en papirtegning å se

Vil halvere byggekostnadene

Ringvirkningene

Det nye regjeringskvartalet gir en rekke gevinster for nærområdet. Sjekk før og etter-bildene!

NRC i støtet

Ukas konkurser

Sikret seg Futurehome

Utleiesenteret kjøper Norsk Bio

Oppsving i vrien bransje

Stort elektrofirma konkurs

Må rive ulovlige elanlegg

179 nye utlysninger

Sinnasnekker’n kårer handygirl

Ukas konkurser

Peab vinner forsvarskontrakt

Moelven med flott årsresultat

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Bolteforspenning under vann, spør kNm Hydraulikk om løsning !

Ny DALI-dimmer styrer også lysfargen

NÅ: bondura® også med veiecelle!

Stålfundament for lysmaster

Nordic Steel utvider i tilbudet

Wren magnetic back up wrench fra SP TOOLS AS

Gi nytt liv til hjemmet med Renova elmateriell fra Schneider Electric

Spesialtilpasning av ekspanderende bolter

Norsk Stål får ny administrerende direktør

Løsninger for bolttiltrekking

5-6 sparte bearbeidingsstimer per altan avgjorde saken

Pantronic selger TRUMPF Power Tools

NY Hjemmeside - Norske Backer AS

Kalibrering og vedlikehold av momentverktøy

Inngår rammeavtale med Naboen Utleie AS

Vankselig å komme til med vanlig verktøy ?

Alt klart for Let's Connect 2018!

Aerogel inngår i over 60 prosjekter i Norge

Innovativ og fleksibel romstyring for boliger, små bygg og hotell

Ny Sales Manager Sweden i Stafa Gruppen / Stansefabrikken i Sverige

God jul og godt nytt år fra Alf I. Larsen

Julegavetips fra Alf I. Larsen

Stansefabrikken ønsker alle en god jul og ett godt nytt år

Julekampanje hos Alf I. Larsen

Schneider Electric deltar på Aqkva-konferansen i Bergen, 18. januar 2018

Send til en kollega

0.168