179 nye utlysninger

| Av Knut Bjørheim | Tips redaksjonen om en historie

Se de offentlige anbudskonkurransene i ditt distrikt.

Kunngjøringene er offentliggjort i perioden 24.1–6.2 og sortert etter sted (kommune/fylke/landsdel), tilbudsfrister i parentes:

Akershus og Buskerud: Brannvern kontroll sprinkleranlegg for Vestre Viken HF (9.3)

Akershus: Ombygging og utvidelse av Finstad skole (26.2)

Alstahaug: Infrastruktur nytt sykehjem (2.3)

Andøy: Rehabilitering tak - Risøyhamn barnehage (1.3)

Aukra: Kulturhus og basseng. Open tilbodskonkurranse. Innkjøp av assisterande prosjektleiar og byggherreombod (16.2)

Austevoll: Austevoll ungdomsskule - Nybygg og ombygging (15.3)

Bagn: Kunstgress for fotball og friidrettsdekke for løpebaner på Fossvang Idrettspark (14.2)

Bergen og Stavanger: Murertjenester (7.3)

Bergen: EFU-10058 Åsane sykehjem, samspillsentreprise (8.3)

Bergen: EØS 004-2018 Miljøgifter i Bergen havn Engasjement av prosjektkoordinator (9.3)

Bergen: NOR 001-2018 Konkurranse Lynghaugparken fornyelse - prosjektering (27.2)

Bergen: NOR 001-2018 Rehabilitering Dam Munkebotsvatnet (28.2)

Bergen: Rammeavtale kurs i sammenføyningsmetoder (sveising) for motormannlærlinger (28.5

Bergen: Sandsli vgs - Ombygging - Totalentreprise (5.3)

Bodø: Kai Skjerstad (7.3)

Bodø: Modulbygg Aspåsen skole (28.2)

Bodø: Rådgivergruppe - Ny lufthavn Bodø - (K-187075) (5.3)

Bodø: Totalentreprise Nye Aspåsen skole (23.3)

Bærum: Lesterud skole - Utomhus - Generalentreprise (15.3)

Bø: Oppgradering av Bø kommunehus (5.3)

Drammen: Parallelle rammeavtaler arkitekt (5.3)

Eid: AUtviding Eid legesenter (23.2)

Eidsberg: Anskaffelse for Utvidelse av Trømborg Kirkegård (6.3)

Eigersund: Klargjøring Tyskerbro (16.2)

Etnedal: Fv. 251 Hellefoss bru (26.2)

Farsund: Rammeavtale - tømrertjenester (2.3)

Farsund: Rammeavtale - ventilasjonstjenester (2.3)

Finnmark: Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 (22.3)

Flekkefjord: Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord 2018 - 2023 (15.3)

Flora, Bremanger, m.fl.: Driftskontrakt 1404 Ytre Sunnfjord 2018-2023 (20.3)

Flora: Rammeavtale, internkontroll elektro, Flora kommune (12.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Elkraft og Tele (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Grunn og Betongarbeider (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Luftbehandling (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Sanitæranlegg (1.3)

Forsand: Kultur og Idrettsbygg Forsand Kommune- Stål og Tekke arbeider (1.3)

Fusa: Eikelandsosen brannstasjon - Tilbygg/påbygg/ombygging. (22.2)

Gaular: Frivillig kunngjering :Breibandsutbygging i Gaular kommune, - området Viksdalen (9.4)

Gjesdal: Bygging av brannstasjon Ålgård (28.2)

Gjesdal: Rammeavtale på gulv og malertjenester (27.2)

Gjøvik, Toten m.fl.: Rammeavtale for Asfaltarbeider 2018 - Gjøvikregionen (5.3)

Gol: Avløpspumpestasjon Vikojordet (26.2)

Hammerfest: Etablering av Dalveien boligfelt (2.3)

Hammerfest: Rammeavtale prosjektledelse (26.2)

Hele landet: Byggeledelse og fagingeniører Evenes - Rammeavtale (27.2)

Hele landet: Rammeavtale konsulenttjenester (26.2)

Hordaland: 1150001 HI Matre ombygging av vannrenseanlegg Totalentreprise K301 (4.4)

Hordaland: Bru nr. 12-1594 Sotrabrua Trapper og plattformer (23.2)

Hordaland: Byggtekniske og landskapsarbeider - Grunn og betong - Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hordaland: Bygningsmessige arbeider– Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hordaland: Elektrotekniske arbeider og heis - Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hordaland: Forebyggende og avhjelpende vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper (2.3)

Hordaland: Kryssing Fjøsangerveien (26.2)

Hordaland: Mindre vegtiltak 2018 - Sunnhordland (2.3)

Hordaland: MS Stø Kurs - Utskifting hovedmotor og generatorsett mm. (7.3)

Hordaland: VVS-arbeider Sund omsorgsbustader Hidlamyrsvegen 3 (12.3)

Hurum: Parkering Filtvet (27.2)

Ibestad: Utvikling, Breivoll industriområde (22.2)

Karasjok: Ledningsanlegg Vulluasguolba- Renseanlegget (1.3)

Karmøy: Utskifting av dører og vinduer på Karmøy Rådhus (5.3)

Klepp: Gang- og sykkelveg - Fv 252 Lalandsvegen (28.2)

Kristiansand: Flekkerøy kirke (12.3)

Kvinnherad: ByggHaugesund2020 - Entreprise nybygg (16.3)

Kvinnherad: Kollektivknutepunkt Rosendal - Byggetrinn 2 (21.2)

Leirfjord: Leirfjord barne- og ungdomsskole (1.3)

Lenvik: Byggherreombud for totalentreprisen Finnsnes brannstasjon (2.3)

Lenvik: Finnsnes brannstasjon (15.3)

Lenvik: Oppgradering av Berglia barnehage (1.3)

Levanger: Åsen Flerbrukshall - Grunn- og utomhusarbeider (1.3)

Lillehammer: Energibrønner Gausdal Videregående skole (15.2)

Lørenskog: Anskaffelse av entreprenør til Skårer syd infrastruktur Allmenningen (6.3)

Lørenskog: Anskaffelse av skolepaviljonger til Rasta Skole (leieavtale) - ny utlysning (26.2)

Løten: Skifte av ventilasjonsaggregater Jønsrud skole (28.2)

Malvik: Sveberg Handels- og Næringspark - VA-ledninger fra området (21.2)

Meløy: Miljøtorg Halsa - Totalentreprise (8.3)

Molde: E39 Hjelset Vest GSV (23.2)

Moss: Renovering av Ramberg høydebasseng 101 (2.3)

Møre og Romsdal: Driftskontrakt 1501 Søre Sunnmøre 2018 - 2023 (19.3)

Møre og Romsdal: Driftskontrakt 1503 Indre Romsdal 2018 - 2023 (21.3)

Møre og Romsdal: Driftskontrakt 1504 Ytre Romsdal 2018 - 2023 (15.3)

Møre og Romsdal: Rammeavtale for kjøp av risiko- og beredskapsanalyser (27.2)

Namsos: Festplassen - Namsos sentrum (9.3)

Nannestad: Åsgreina barnehage (13.3)

Nedre Eiker: Flomsikring i Mjøndalen - Pumpestasjon og flomvoll (5.3)

Nes: Utbedring av Bassengvegen (26.2)

Nes: VA-ledningsanlegg Nesbyen sentrum (16.2)

Nordland og Troms: Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 (9.3)

Nordland: 187038 - Brønnøysund lufthavn - Reasfaltering av rullebane - Elektroarbeider (26.2)

Nordland: Vassås kirke, Bindal - Takrenovering. (12.3)

Notodden: Rehabilitering av Lienfoss bru, Notodden (16.3)

Oppland: Anskaffelse av byggetrinn 1b Gjende: bryggehus og servicebygg på Reinsvangen (22.3)

Oppland: Fornyelse av KL-ledning Dombås - Fokstua 2018 (2.3)

Oslo og Akershus: Assembly of USB sockets in used buses (2.3)

Oslo: 1135701 Utredning av nytt KLDRA (12.3)

Oslo: 1138901 FHI, tiltak oppgradering og vedlikehold H002 Byggherreombud (23.2)

Oslo: 1141301 Politihøgskolen i Oslo K101 Generalentreprise (28.2)

Oslo: Prinsdal skole - generalentreprise - massivtre (14.3)

Oslo: Prosjektleder for utvikling av eiendom – tidligfase og gjennomføring (2.3)

Oslo: Rammeavtale for sterkstrøm og svakstrøm (1.3)

Oslo: Østensjø skole - Utvidelse (19.3)

Oslo: Åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av solceller på Bislett stadion (1.3)

Porsanger, Karasjok m.fl.: Driftskontrakt 2002 Karasjok 2018-2023 (8.3)

Porsanger: 100372-C00395 B-E2 Banak fjernvarme - utvendige arbeider (5.3)

Porsanger: 100372-C00396 B-E3 Banak fjernvarme - innvendige arbeider (5.3)

Porsanger: 100373-C00397 P-E2 Porsangmoen fjernvarme (7.3)

Porsgrunn: Brevik kirke - Utskifting av takstein. Utvendig slemming av vegger. (20.2)

Rindal: Takarbeider Rindal kommunehus (2.3)

Ringebu: Tilbygg Fåvang Skole (2.3)

Ringerike: Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023 (13.2)

Ringerike: Ombygging av kontorer E-blokk (15.2)

Rogaland: Rammeavtale elektroarbeider og materiell (1.3)

Røros: RO-18-01 Leie av brakkerigg til barnehage (27.2)

Røros: RO-18-02:Anskaffelse av brakkerigg til sykehjem (27.2)

Sandefjord: Etablering av rundkjøring i kryss Nygårdsveien - Pindsleveien (13.3)

Sandefjord: Maler-, tapetsering- og gulvleggertjenester (5.3)

Sandefjord: Sandefjord Videregående skole - ny idrettshall - Byggeleder og Uavhengig kontroll (5.3)

Sandnes: Glass- og aluminiumsarbeider ved Skeiene ungdomsskole – delentreprise E05 (26.2)

Sel, Vågå m.fl.: Rammeavtaler for kjøp av rådgivende ingeniørtjenester (26.2)

Skedsmo: Generalentreprise - Akershus Kunstsenter med park (9.3)

Skedsmo: Stalsberghagen Gravlund - Nytt garasjeanlegg (1.3)

Skien: Håndverkertjenester - Tømrer - 09.04.2)018 - 09.04.2)022 (26.2)

Sogn og Fjordane: Samordning av infrastruktur E16 Fase2: Olimb- Kanada (27.2)

Sortland: UTENOMHUS, RÅDHUS II, SORTLAND KOMMUNE (1.3)

Stange: Kunstgress for fotball og friidrettsdekke på løpebaner på Ottestad Stadion (19.2)

Stangnes: 2016-12 Nye Stangnes miljøpark, Nytt Kundetorg (1.3)

Stavanger: Ladestasjoner Stavanger Parkering, invitasjon til søknad om deltakelse. (5.3)

Stavanger: SUS2023 - Anskaffelse av Byggeledere (7.3)

Stjørdal: Kryssing av Leksa - styrt boring (27.2)

Storfjord: UV-anlegg Storfjord kommune (28.2)

Strand: Voster gravplass - ny parkeringsplass (28.2)

Telemark: Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026 (8.3)

Time: Rammeavtale service og vedlikehold ventilasjon (5.3)

Tinn: EVA 02 Overføringsledning fra Djupetjønn til Kvitåvatn VV – del 2 (27.2)

Troms: Driftskontrakt 1906 Lyngen 2018-2023 (15.3)

Tromsø: Brensholmen skole- byggherrekontroll (28.2)

Tromsø: HP04 Fagereng øvre og HP06 Fagereng skole (27.2)

Tromsø: Nordnorsk Kunstmuseum K201 sikring is på tak (6.3)

Trondheim: Asfaltarbeider og fresing 2018 (3.3)

Trondheim: Nytt helse- og velferdssenter på Blakli - Totalentreprise (12.3)

Trysil: Jordet RA - nye utslipps/overledninger, utkobling eks. ledningsnett og pumpestasjon (6.3)

Trysil: Ringledning vann Jordet, Trysil kommune (26.2)

Trysil: Trysil kommune - Tørberget RA (6.3)

Trysil: VA Grindbakken-Haugavegen, Trysil kommune (23.2)

Trøndelag: Asfaltarbeider Region midt 2018-3, 4-50-2018-01 Kontrakt med egenskapskrav (16.3)

Trøndelag: Fv. 6922 Verrabotn-Meltingen, parsell Sørvågen og Presvågelva (12.3)

Trøndelag: Lade allé 62 - brannteknisk oppgradering (23.2)

Trøndelag: Rammmeavtale for kjøp av Trafikksikkerhetsrevisjon (TS -revisjon) (7.3)

Trøndelag: Rekkverk Trøndelag sør 2018 og Trøndelag 2019 (21.2)

Tynset: TY-18-01 Entreprise Litun terapibasseng (5.3)

Tysnes: BYGGING AV VEG- OG VA- ANLEGG NYTT BUSTADFELT LANDE - KROKEN (5.3)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E201 - GRUNN- OG BETONGARBEIDER (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E202 - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E302 - VENTILASJONSARBEIDER (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON - NEDSTRAND - E401 - EL. KRAFT OG TELETEKNISKE ANLEGG (23.2)

Tysvær: NY BRANNSTASJON NEDSTRAND - E301 - RØRLEGGERARBEIDER (23.2)

Tønsberg: Byggearbeider i veksthus på Rygg Miljøpark, totalentreprise (4.4)

Tønsberg: Gauterødveien GS-vei (6.3)

Vadsø: Rammeavtale VA entreprenørtjenester i forbindelse med hasteoppdrag (13.3)

Vanylven: Vassleidning Sandnes - Koparnes (21.2)

Vest-Agder: 1146301-401-501 UiA Påbygg tak Bygg F, G og J K101 Totalentreprise (20.3)

Vest-Agder: Prosjektledelse - rammeavtale for Vest-Agder fylkeskommune (23.2)

Vest-Agder: Totalentreprise - Eilert Sundt VGS - studiested Lyngdal (2.3)

Vestfold: Driftskontrakt veg - E0706 Vestfold elektro 2018-2021 (6.3)

Vestnes: Prekvalifisering for anskaffelse av Vestnes Helse- og velferdssenter (28.2)

Vestvågøy: Vestvågøy hjemmetjeneste (1.3)

Volda: Ombygging Folkestadtun (16.3)

Voss: Restaurering av strebepillarer (1.3)

Våler: RANUM RENSEANLEGG NY FORBEHANDLING OG BIOLOGISK RENSETRINN (26.2)

Ørland: Fornyelse eksisterende infrastruktur - operativt område vest (20.2)

Ørland: Utfylling og planering av steinmasser i Brekstadfjæra (23.2)

Østfold: RGB tavle E6 Solberg i Østfold (5.3)

Østfold: Totalentreprise underbygning SMS 2A (15.3)

Ålesund: Strømperenovering, 2018 (2.3)

Ås: 17/01633 Nytt Fjørféhus (9.3)

Åsnes: Rammeavtaler for anleggstjenester (19.2)

OBS: Mange aktuelle anbud også på forrige anbudsliste

Kilde: DoffinHold deg opdatert med Building Supply NO

Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Nå kommer sag-tilsynet

Takprodusent kjøper seg grønnere

Bonusfest i Bakkegruppen

Peab bygger ut sykehus

Fugler hindrer E6-utbygging

Gir 380-millionerskontrakt til «seg selv»

Peab Eiendomsutvikling har valgt Peab som totalentreprenør på Carl Berner Torg i Oslo.

Nyhetsbrev

Krypkjellerens lumske hemmeligheter

Resultatsmell for Hydro

Nytt skolebygg til Hent

Bygger «seniorleiligheter» for 234 mill.

Vant Coop-kontrakt til 78 mill.

Skoletilbygg i massivtre

Enda mer til stortingsprosjektet

Bygger ulovlig i strandsonen

Stem på årets håndverker

På etterskudd med GDPR?

Fossilfritt anleggsarbeid

Her går alt av maskiner, lastebiler og andre kjøretøy på strøm eller fornybar diesel.

NCC inntar festningen

En mobilkran har allerede løftet 22 tonn med utstyr over den 16 meter høye muren.

Implenia kan bli stilt for retten

Ukas vits: Ufrivillig jobbskifte

Størst vekst i Buskerud

Ukas konkurser

Solkongen

Stor interesse for milliardmuseum

Optimistiske ledere

Ber Statsbygg trekke konkurranse

Vant stor vannkraft-kontrakt

Vil endre TEK 17

Svartelistet av Vegvesenet

Skal dele ut 66,4 milliarder

Røkke og Fredriksen starter FP Bolig

Fem tilbydere pr. kontrakt

Ukas konkurser

Snart kommer hun til din arbeidsplass

Trenger ytterligere 90 millioner

Banebrytende E18-kontrakt

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Er du interessert i permanent merking?

Kistefos-museet: Nå er arbeidsplattformen etablert

Garantert ren luft med profesjonelt mobilt flisavsug

Besøk Datek Løfteteknikk på Hannovermessa 23.-27-april!

Møt HYTORC på Smart Industri 17-19 april

Sofias Bro klar til sesongåpningen

Datek Løfteteknikk leverer GIS elektriske kjettingtaljer.

Ny servicesjef hos iTec

Verktøyvogner fra Bahco i rustfritt stål

Ny markedssjef hos NOHA

Superior hullsager fra Bahco

Stansefabrikken på Hannover messen

Datek Løfteteknikk AS har inngått samarbeid med GIS AG!

Schneider Electrics kabelforlegningssystem finnes nå som BIM-objekter

Vit hva som skjer!

Selvbetjeningsportal for en enklere ordrehverdag

Schneider Electric deltar på Energismarte bygg, 14.-15. mars 2018

Du kan nå enkelt handle våre materialer på nett!

SP TOOLS AS OG TechnipFMC forlenger rammeavtale i henhold til opsjon i avtale inngått i 2016.

Datek Løfteteknikk har inngått samarbeid med Kaya safety!

Trangt, rotete og varmt serverrom? Vurder et mikrodatasenter!

Utleie av Torque tools

Bolteforspenning under vann, spør kNm Hydraulikk om løsning !

Ny DALI-dimmer styrer også lysfargen

NÅ: bondura® også med veiecelle!

Send til en kollega

0.14