Årets siste utlysninger

| Av Knut Bjørheim | Tips redaksjonen om en historie

2017 avsluttes med nesten 100 offentlige anbudskonkurranser innen bygg og anlegg.

Kunngjøringene er offentliggjort i perioden 13.12–20.12 (sortert etter tilbudsfrist):

Eigersund: Riving av Terminalbygg og Tollbygg ved Hovland Ferjeterminal

Tilbudsfrist: 5.1

Oslo: Parallelloppdrag - mulighetsstudie i Kvadraturen

Tilbudsfrist: 8.1

Oslo: UV-aggregater for Oset beredskapsanlegg

Tilbudsfrist: 11.1

Bergen: BUS 2 - Helse Bergen K202 Bygningsmessige arbeider innvendig

Tilbudsfrist: 11.1

Oslo: Fysikkbygningen - Lokaler til SFU og CCSE

Tilbudsfrist: 11.1

Sandefjord: Rørinspeksjon 2018

Tilbudsfrist: 11.1

Ringsaker: Pellerviken næringsområde

Tilbudsfrist: 12.1

Østre Toten: Skreia Renseanlegg - ombygging/rehab - VVS entreprisen

Skreia Renseanlegg - ombygging - elektroentreprisen - Østre Toten kommune

Tilbudsfrist: 12.1

Melhus: Eid barnehage pris og design

Flå barnehage pris og design

Tilbudsfrist: 12.1

Bergen: Helse Bergen K301 Røranlegg

Tilbudsfrist: 12.1

Oslo: Anskaffelse av arkitekttjenester til seks stasjoner langs nye Fornebubanen

Tilbudsfrist: 12.1

Stor-Elvdal: ARK og RIBr til omsorgsboligprosjekt.

Tilbudsfrist: 12.1

Forsvarsbygg/hele landet: Rammeavtale på prosjekteringsgruppe sikringstiltak

Tilbudsfrist: 12.1

Haugesund: Rehabilitering av tak

Tilbudsfrist: 12.1

Vaksdal: Toppsystem for SD - anlegg

Tilbudsfrist: 12.1

Trondheim: Rammeavtale for kjøp av tjenester innen byggeledelse, prosjekteringsledelse og kontroll av byggearbeider for Miljøpakken, Region midt

Tilbudsfrist: 12.1

Kvinnherad: Rammeavtale for planfaglige tjenester

Tilbudsfrist: 15.1

Ulvik: Ulvik Sjukeheim - Byggherreombud

Tilbudsfrist: 15.1

Bergen: Helse Bergen - BUS2 - K302 Luftbehandlingsanlegg

Tilbudsfrist: 15.1

Ulvik: Ulvik Sjukeheim - Totalentreprise

Tilbudsfrist: 15.1

Bergen: BUS2 - K401 - Helse Bergen

Tilbudsfrist: 15.1

Ski: Enkeltanskaffelse Anlegg for lufttilførsel

Tilbudsfrist: 15.1

Forsvarsbygg/Nordland og Troms: Rammeavtaler på rørleggertjenester inkl. materiell for Region Hålogaland

Tilbudsfrist: 15.1

Hedmark: HO-17-08: Kontroll løfteutstyr

Tilbudsfrist: 15.1

Mandal: Landgangsbro Endresens Løkke båthavn

Tilbudsfrist: 15.1

Forsvarsbygg/Oppland og Hedmark: Rammeavtaler på rørleggertjenester inkl. materiell

Tilbudsfrist: 15.1

Sør-Varanger: Kjøp av planleggingstjenester havnearealer i Høybukta vest

Tilbudsfrist: 16.1

Fauske: Uteområde Finneid skole

Tilbudsfrist: 16.1

Risør: Risør - Korstvedtveien - sanering VA

Tilbudsfrist: 16.1

Tromsø: Rammeavtale - Prosjektledelse, byggeledelse og arkitekttjenester

Tilbudsfrist: 16.1

Fusa: Fusa bu og behandlingssenter - ombygging Sørfløy

Tilbudsfrist: 17.1

Rana: Bydelsplan VA

Tilbudsfrist: 17.1

Oslo: 1138001 Operaen – teknisk nettverk for BMS-anlegg Entreprise K501

Tilbudsfrist: 17.1

Lier: Gang- og sykkelvei Eikseterveien

Tilbudsfrist: 17.1

Nord-Odal: Sand Sentralskole - Utskifting heis

Tilbudsfrist: 17.1

Tromsø: Kirkemo III Boligfelt Infrastruktur - Del 1

Tilbudsfrist: 17.1

Stavanger: Renovering av Sunde og Vågedalen sykehjem

Tilbudsfrist: 17.1

Akershus: 2017-055 Konsulentbistand - A til Ås

Tilbudsfrist: 18.1

Bergen: Skeie skole, totalentreprise - fjerning av paviljong

Tilbudsfrist: 18.1

Halden: Rødsbakken - Ringveien VVA

Tilbudsfrist: 18.1

Farsund: Markeveien. Generalentreprise

Tilbudsfrist: 19.1

Åsnes: Brannverntiltak Sønsterud Gård

Tilbudsfrist: 19.1

Svelvik: Driftsbygning Ebbestad gravlund - Svelvik sokn

Tilbudsfrist: 19.1

Stavanger: Renovering av Sunde og Vågedalen sykehjem

Tilbudsfrist: 19.1

Volleberg: Fv 114 Kantstopp og erosjonssikring Volleberg

Tilbudsfrist: 19.1

Bodø: Nord Universitet,Campus Bodø, ombygging av LAB

Tilbudsfrist: 19.1

Sandnes: HØ05, Høle tekniske planer - delfelt 1

Tilbudsfrist: 19.1

Halden: Rådgiverteam prosessledelse Os

Tilbudsfrist: 19.1

Sigdal: Bredbåndsutbygging i Sigdal (Nkom og fylkeskommunale midler)

Tilbudsfrist: 22.1

Agder: Prosjekt Agder fengsel, 1132301 Mandal / 1132601 Froland H005 - Fremdriftskoordinator

Tilbudsfrist: 22.1

Krødsherad: Bredbåndsutbygging (Nkom) i Krødsherad

Tilbudsfrist: 22.1

Lørenskog: Anskaffelse av skolepaviljonger til Rasta skole - leieavtale

Tilbudsfrist: 22.1

Sandnes: Kleivane boligfelt B3/B4 - Teknisk infrastruktur VVA og grøntanlegg

Tilbudsfrist: 22.1

Nøtterøy: Rammeavtale Byggentreprenør

Rammeavtale Maler og byggtapetserer

Tilbudsfrist: 22.1

Drammen: Parallelloppdrag - Ny bybru og gang- og sykkelbru

Tilbudsfrist: 23.1

Ringsaker: Mjøsparken - Bystrand med bruer

Tilbudsfrist: 23.1

Hammerfest: Detaljeprosjektering Leirvika

Tilbudsfrist: 24.1

Bergen: UUT 31 Jernbaneteknikk

Tilbudsfrist: 24.1

Bergen: "Tilbud Rundkjøring Fv 287 Øvre Kråkenes Mime nr: 15/225228"

Tilbudsfrist: 24.1

Spydeberg: VA-Øvre og Nedre Damvei

Tilbudsfrist: 24.2

Forsvarsbygg Vestlandet: Rammeavtaler tjenester elektrotekniske lavspenningsanlegg i Forsvarsbygg region Vest

Tilbudsfrist: 25.1

Bærum: Bryn-rehabilitering felt 006 og 009-017

Tilbudsfrist: 26.1

Vestnes: VVA Misfjordskogen Industriområdet

Tilbudsfrist: 26.1

Stavanger:SUS2023 - BVP - Totalentreprise K2001 P-hus for ansatte

Tilbudsfrist: 26.1

Trøgstad: Pilotprosjekt trykkavløp

Tilbudsfrist: 26.1

Steinkjer: VVA Skoggata

Tilbudsfrist: 26.1

Vestby: Konsulentavtale for reguleringsplan SFR med konsekvensutredning

Tilbudsfrist: 29.1

Forsvarsbygg Ørland: Støytiltak utenfor basen - entreprise 6

Tilbudsfrist: 29.1

Holmestrand: Nybygg og rehabilitering Holmestrand renseanlegg

Tilbudsfrist: 29.1

Levanger: Barne- og avlastningsbolig - Frol

Tilbudsfrist: 31.1

Fjell: Lyngheia bufellesskap

Tilbudsfrist: 31.1

Drangedal: Ombyggingsarbeider på presteboligen, Drangedal prestegård

Tilbudsfrist: 31.1

Berlevåg: Berlevåg Havn Utvidelse kai (1)

Tilbudsfrist: 1.2

Stavanger: Atlanteren - Infrastruktur BT1

Tilbudsfrist: 1.2

Kragerø: Varme- og Ventilasjonsanlegg Kragerø Biograf

Tilbudsfrist: 1.2

Bergen: UTFØRELSESENTREPRISE: DOKKEN – BREDALSMARKEN UEDB-11-17

Tilbudsfrist: 2.2

Bergen: Dokken - Bredalsmarken

Tilbudsfrist: 2.2

Røyken: Totalrehabilitering Høvikvollen servicebygg

Tilbudsfrist: 2.2

Ulefoss: Ulefoss brannstasjon. Ny vognhall.

Tilbudsfrist: 5.2

Leirfjord: Leines barnehage

Tilbudsfrist: 5.2

Eidsberg: Anskaffelse av prosjekteringsgruppe - forprosjekt Mysenbadet

Tilbudsfrist: 5.2

Oslo: Rammeavtaler for prosjekt- og byggeledelse

Tilbudsfrist: 5.2

Orkdal: Anskaffelse - Geovekstprosjekt Orkdal-Meldal-Frøya 2018 - LACHST81

Tilbudsfrist: 6.2

Sørum: Fv. 260 Frogner bru

Tilbudsfrist: 6.2

Barentshavet: Dybdekartlegging og prosessering for MAREANO Programmet 2018

Tilbudsfrist: 9.2

Lurøy: Utbygging og renovering Lovund helsetun

Tilbudsfrist: 9.2

Lillehammer: Nytt snorloft Maihaugsalen - Stiftelsen Lillehammer museum

Tilbudsfrist: 9.2

Volda: Rv. 651 Volda Ferjekai

Tilbudsfrist: 12.2

Bodø: Nye Aspåsen skole, Riving

Tilbudsfrist: 12.2

Trondheim: Torvet i Trondheim - Hovedentreprise TORVET

Tilbudsfrist: 15.2

Trondheim: MP Sykkeltiltak Lade

Tilbudsfrist: 15.2

Alta: Terminalbygg PostNord Alta

Tilbudsfrist: 15.2

Engerdal: EN-17-15: Engerdal Torg

Tilbudsfrist: 16.2

OBS: Mange aktuelle anbud også på forrige ukes anbudsliste

Kilde: DoffinHold deg opdatert med Building Supply NO

Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Hologram på skinner

En blanding mellom hologram og virkelighet skal hjelpe politikere med å fatte viktige beslutninger i forbindelse med by- og knutepunktutvikling ved Sundvollen langs Ringeriksbanen.

Byggeleder i 20 år

Over ni millioner i restaureringsmidler til kulturminner i Oppland

Kulturminnefondet har delt ut sine årlige midler i støtte til bevaring av kulturminner i Oppland.

Suksess for Engcon på Intermat

RIF kritiserer BA-bransjen for manglende kildehenvisning

Daglig leder for Construction City på plass

Benedicte T.N. Økland (37) er ansatt som daglig leder for Construction City fra 1. september 2018. Hun kommer fra stillingen som myndighetskontakt i Telenor Norge og har tidligere vært rådgiver for konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj og styresekretær i OBOS.

Nyhetsbrev

Først i Norge med ny type kontrakt

Lanserer ny standard for vann og avløp

Bortimot 30 personer hadde møtt opp da den nye DiVA-guiden ble lansert i Norconsults lokaler i Sandvika 22. mai. DiVA, Digital VA-forvaltning, skaper en helt ny standard for hoved- og saneringsplaner i vann- og avløpsbransjen.

Rusta åpnet på Stord

Grønn og smart eiendomsutvikling, er det lønnsomt?

Anita Helene Hall ny generalsekretær i Norsk Bergindustri

Anita Helene Hall er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Bergindustri. Hun hadde sin første arbeidsdag i sekretariatet 22. mai.

Peab fikk jernbaneprosjekt til 2,9 mrd i Göteborg

Den nye blågrønne bydelen i Førde

Ny trykkluftdrevet spikerpistol under 3-kilos grensen

Geotermisk pilotprosjekt i Finland slår verdensrekord

Det nordiske energiselskapet St1 sitt prosjekt om å bygge Finlands første industriskala utslippsfrie geotermiske varmeanlegg har slått verdensrekorden for dypeste brønn for energiproduksjon.

Franzefoss først med miljødeklarasjon på pukk i Norge

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Skanska skal bygge Lillestrøms mest miljøvennlige boligprosjekt

Skanska har høye miljøambisjoner for boligprosjektet Aveny Vest, og prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM-NOR. Prosjektet vil bestå av 176 selveierleiligheter fordelt på tre selvstendige bygg med svært god beliggenhet i hjertet av Lillestrøm.

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Ny bolig til 51 000 per kvadratmeter

OBOS lanserer ny innovativ prismodell som vil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet. Ved salgsstart for de første 141 leilighetene i Ulvenparken borettslag på Ulven, kan kjøper velge mellom OBOS Bostart eller ordinær pris.

Pluss

Lettere å finne fram når lys, farger og kontraster prosjekteres riktig

En ny rapport fra SINTEF Byggforsk viser hvordan prosjekterende kan bruke luminanskontrast, farger og belysning for å gjøre det lettere å finne fram i bygninger.

Asplan Viak med historisk gode resultater

Ny forskning kan gi billigere broer og mer pålitelige vindmøller

Broer med elementer av fiberarmert plast (kompositt) kan bli et vanlig syn i Europa, og vindmøller kan bli mer pålitelige og tåle mer, dersom nytt felleseuropeisk forskningsprosjekt når sine mål.

Kostnadsrammen for Nye Jordal Amfi økes

Sammenhengende motorvei helt frem til Øyer

Kvinneandelen øker i Bygg Reis Deg styret

Regjeringen leverer på anleggsmoms

Boligprisfall i Sverige

Assemblin leverer VVS til Oslos nyeste smartbygg

Stenger museum i 7 år

Ukas konkurser

Vil sikre planoverganger

Skal utvikle norsk byggestandard

Nå kommer sag-tilsynet

Takprodusent kjøper seg grønnere

Nytt skolebygg til Hent

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Schneider Electric på #smartere stand på Eliaden - Smart = Mer effektivt og brukervennlig

NTN-SNR Produkter Av Høy Kvalitet

Servi Hybrid Drive

Datek Løfteteknikk har levert kraner til Follobaneprosjektet!

THORSMAN festemateriell, kvalitet som varer! Delta på webinar onsdag 23. mai

KB Stålindustri tilbyr teknisk isolering

Alf I Larsen AS fikk besøk av Det Norske Bransjemagasinet

Servi Lifecycle Services (SLS)

Kitting - besparelse i boks

Pallegafler for montering på skuffe

Nivellerende og vibrasjonsdempende maskinsko til alle typer maskiner

Standard kjettingredskap

Drillmate matetvinge

Studpuller

Rustfrie dekor-rør

RMIG City Emotion – Georgswerder energihøyde

NOT Pulverlakk AS tilbyr kromfri forbehandling av pulverlakkert aluminium

Stilling ledig: Trainee Salgsansvarlig

Kulelager og rullelager av høy kvalitet

Inter-Supply AS på NM i Taktekking 2018

Møt Nordic Roads på Vei og Anlegg-messa!

Stilling ledig: Innkjøper - Metaller & Plast

NYHET! GH wiretaljer med kapasitet opp til 200T!

Stilling ledig

Er du interessert i permanent merking?

Send til en kollega

0.143