23948sdkhjf

Krav til helse- og miljøvennlige boliger i Husbankens grunnlån

| Medlemsnyhet | Bedrift Bygganalyse

Samarbeid mellom DiBK og Bygganalyse.

DiBK og Bygganalyse skal i samarbeid utføre kostnadsberegninger av merkvalitet i forbindelse med Husbankens grunnlån.

Grunnlån fra Husbanken skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som inneklima, miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, fremskaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet skal bidra til å oppnå boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd.

Teknisk forskrift (TEK 17) har flere krav til boligkvalitet som utbyggere må innfri ved oppføring av boliger. Dette er minimumskrav. Det er et mål om at flere boliger skal få
bedre kvaliteter i et livsløpsperspektiv enn kravene i TEK for inneklima, ytre miljø og klima, og at Husbankens grunnlån skal bidra til dette. Kriteriene legger derfor vekt på egenskaper som det er spesielt viktig for samfunnet å ivareta ut over kravene i TEK.

Utredningene er en merkostnadsanalyse, det vil si at kostnader til merkvalitet og betalingsvilje i markedet skal ses i sammenheng. 

Følgende kvaliteter skal kostnadsberegnes og vurderes betalingsvilje for:

  • Begrenset bruk av helse- og miljøskadelige stoffer
  • Avfallssortering i byggeprosessen
  • Fuktforebyggende byggeprosess
  • Fleksibilitet i planløsningen
  • Produktdokumentasjon
  • Kompetanse på helse- og miljøvennlig bygging

Arbeidet skal fullføres i løpet av januar 2019.

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Bygganalyse

Drammensveien 133
0277 Oslo
Norge
Bygganalyse

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.122