23948sdkhjf

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

| Medlemsnyhet | Bedrift DMR Miljø og Geoteknikk AS

Krav til miljøsaneringsbeskrivelse har hjemmel i Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9.

Kravet inntrer ved vesentlige endringer, herunder fasadeendring, riving, rehabilitering eller reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 kvm, kravet trer også inn hvis tiltaket genererer mer enn 10 tonn bygg- og rivningsavfall.

DMR Miljø og Geoteknikk AS har bred erfaring innen miljøkartlegging av alle typer bygg, og har godkjennelse til prosjektering RIM i tiltaksklasse 1 og 2. 

Vårt fokus er alltid på et bra samarbeid; kundens behov, forventninger og ønsker blir fulgt opp gjennom tett og god kommunikasjon under prosjektets livsløp.

DMR kan bidra i forbindelse med:

 • Organisering, planlegging og gjennomføring av miljøkartlegging og miljøsanering.
 • Rådgivning innenfor hvilke helse- og miljøskadelige stoffer man kan forvente å finne i byggematerialer og komponenter.
 • Påvisning, rådgivning ift. behandling og fjerning av farlig avfall og avfall med PCB i bygningskonstruksjoner, bygningsdeler og komponenter.
 • Håndtering av farlig avfall .
 • Krav til miljøkartlegging og vilkår for gjenbruk av betong- og teglavfall til anleggsformål.

Påvisning og sanering av asbest er beskrevet i Byggforvaltning 773.340 og 773.341. Planlegging 241.070 gir generell informasjon om planlegging og dokumentasjon av avfallshåndtering i byggesaker.

Miljøsaneringsbeskrivelsen leveres komplett med forslag til avfallsplan. Rapporten inneholder beskrivelser, bakgrunnsdata, lokaliteter for funn, plantegninger, bildevedlegg, prøveresultater, sjekkliste, regelverk, grenseverdier, generelle anbefalinger og veiledning til håndtering og sluttbehandling.

Krav til miljøsaneringsbeskrivelse har hjemmel i Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9. 

Kravet inntrer ved riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 kvm BRA. Kravet gjelder også ved oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall.

Prøvetakingen er destruktiv hvis ikke annet er avtalt. Tyngre rivemasser prøvetas med borhammer, drill med diamatbor, hammer og meisel, eller lignende ut ifra behov i prosjekt. Prøvetaking av farlig avfall utføres etter interne rutiner ift. type materiale og forurensning.

Under kartlegging fokuseres det på følgende helse- og miljøfarlige stoffer tilknyttet bygningsmassen:

 • asbest
 • EE-avfall
 • BFH
 • ftalater
 • klorparafiner
 • tungmetaller
 • PCB
 • KFK/HFK/HKFK
 • krom 6 + i betong
 • PAH
 • pentaklorfenol.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud:

Carina Øraker Kjenne, avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver (+47 926 67 470).

https://www.dmr.as/kontakt-oss/dmr-oslo/

https://www.dmr.as/kontakt-oss/dmr-trondheim/

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
DMR Miljø og Geoteknikk AS

Maridalsveien 163
N-0461 Oslo
0461 Oslo
Norge
DMR Miljø og Geoteknikk AS

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.126