23948sdkhjf

Konkurser i bygg og anlegg – hvilken rolle spiller regnskap

| Medlemsnyhet | Bedrift Nordiske Innholdsmarkedsføring

I januar 2022 var det 90 selskaper innen bygg og anlegg som gikk i konkurs. Det er ikke nødvendigvis et svært høyt tall, verken historisk eller sammenlignet med andre bransjer.

Likevel er det selvfølgelig ingen som starter et selskap med hensikt å gå i konkurs, og en konkurs er et tegn på at noe ikke har utviklet seg etter planen. Det kan være mange grunner bak det, og i de aller fleste tilfeller har selvfølgelig revisjon ikke noe med konkursen å gjøre. Uansett kan det være interessant å se på konkurser opp mot temaet regnskap og revisjon.

Revisjonens rolle i sunn forretningsdrift
Til å begynne med er det viktig å være klar over at det finnes selskaper som ikke har revisjonsplikt i det hele tatt. Se gjerne en mer detaljert forklaring av revisjon, da det er flere forskjellige kriterier som avgjør hvorvidt en virksomhet har regnskapsplikt og revisjonsplikt. Likevel finnes det et klart skille som er relevant når det gjelder eksemplet med 90 konkursåpninger i januar 2022: AS eller ikke AS. Alle aksjeselskaper har både regnskapsplikt og revisjonsplikt, og den store majoriteten av selskapene på konkurslisten i januar var AS.

Nå er det selvfølgelig også slik at revisjon skal gjennomføres én gang hvert år, og noen av selskapene på listen har sannsynligvis ikke rukket å levere regnskap for ett helt år før konkursen. Dessuten kan det være tilfeller der revisjon ikke er gjennomført slik den skal. I stort vil det være et stort rødt flagg hvis lovpålagt revisjon ikke gjennomføres slik den skal, og årsregnskap ikke leveres i tide.

Selskaper med sunn drift vil gjøre sitt ytterste for å oppfylle disse kravene, og vil da også dra nytte av den gjennomgangen av regnskapet som skjer ved en revisjon. Det er viktig å huske på at revisjonen ikke bare er en formalitet, den gir også svært nyttige tilbakemeldinger til virksomheten når det gjelder kvaliteten til regnskapet. Det betyr igjen at selskapet kan iverksette helt konkrete initiativer når det gjelder å forbedre for eksempel mangler knyttet til det såkalte transaksjonsprinsippet. Det kan høres tørt ut, men det betyr helt konkret at alle transaksjoner skal bokføres med riktig verdi. Her kan det være mulig å oppdage feilprisinger, leverandørfeil, utro tjenere og mye mer.

Kan bytte til ny revisor gi et hint om konkursrisiko?
Det er faktisk forsket på hvorvidt bytte av revisor kan være et tegn på høy konkursrisiko. Bakgrunnen for noe av denne forskningen var saken der kraftselskapet Troms Kraft AS oppdaget av det var betydelige avvik i datterselskapet Kraft & Kultur. Angivelig skal bytte av revisor ha vært et av de siste virkemidlene som ble benyttet av Kraft & Kultur for å skjule regnskapsmanipulasjon.

Analyse av data fra andre selskaper viste ikke til noen tydelig sammenheng, og i de aller fleste tilfeller vil en ny revisor ha akkurat de samme mulighetene til å avdekke eventuelle problemer i selskapet. Det er derfor sannsynligvis svært uvanlig at noen faktisk prøver å utnytte en slik situasjon.

Korrekt revisjon som forebyggende faktor
Et årsregnskap skal som hovedregel utarbeides etter «forutsetning om fortsatt drift». Det betyr helt enkelt at regnskapet og opplysningene i det skal basere seg på at virksomheten faktisk skal fortsette driften. I noen få tilfeller vil det være relevant å utarbeide et årsregnskap som er basert på at driften vil avvikles.

Temaet fortsatt drift er relevant når det gjelder konkursproblematikk. Konkurs betyr helt åpenbart at selskapet ikke er i en posisjon for fortsatt drift. Spørsmålet er hvor langt tilbake i tid en slik situasjon egentlig oppsto? Tapt egenkapital og lignende risikosignaler vil kunne fanges opp relativt tidlig i noen tilfeller. Samtidig er del mange små selskaper som også har svært begrensede midler og eiendeler, og der ting da også kan endre seg raskt.

Sammenligning av revisortjenester – for å redusere den direkte pengebruken
Det er neppe noen selskaper som går i konkurs ene og alene grunnet kostnadene til revisjon, men revisortjenester er selvfølgelig en del av virksomhetens totale kostnadsbilde. Først er det viktig å huske på at revisjonen forhåpentligvis også skaper positive ringvirkninger, i form av for eksempel mer korrekte transaksjonsbeløp, raskere regnskapsføring og bedre styring og kontroll.

Samtidig er det ingen som vil betale mer enn nødvendig for en like god tjeneste, og derfor kan det være lurt å sammenligne priser og tilbud fra flere revisorer. Alle selskaper er unike, men det vil likevel ofte være mulig å gi et omtrentlig estimat av kostnadene for en ordinær revisjon av årsregnskap. I tillegg er bransjekunnskap noe som kan være svært relevant, da den kan gjøre revisjonen både raskere og mer effektiv.

Oppsummert henger konkurser, regnskap og revisjon selvfølgelig sammen – men det er ingen åpenbar årsakssammenheng. Konkursåpning, dårlig regnskapsføring og manglende revisjon oppstår noen ganger sammen, men det kan være helt andre faktorer som forårsaker alle tre symptomene på suboptimal drift.

Medlemsnyhet

Bedrift
Nordiske Innholdsmarkedsføring

Send til en kollega

0.062