23948sdkhjf

Firesafe og koronasituasjonen

| Medlemsnyhet | Bedrift Firesafe AS

Vi ønsker å informere alle våre kunder og samarbeidspartnere om at Firesafe tar utbredelsen av Covid-19 svært alvorlig, og har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smitte både internt og eksternt.

Vi må alle gjøre vårt beste for å bidra til å forhindre smittespredning.

Hva gjør vi:
Firesafe arbeider for å holde driften i gang så godt det lar seg gjøre framover. I tillegg til anbefalingene fra myndighetene har Firesafe konkrete tiltak som er iverksatt:

Alle medarbeidere er pliktig til å informere lederen sin ved mistanke om, eller bekreftet smitte hos seg selv eller andre man har vært i kontakt med. Vi skal kun ha friske medarbeidere på jobb.
Alle kurs og eksterne arrangementer er avlyst for å unngå smittespredning.
Alle medarbeidere som har mulighet, oppfordres til hjemmekontor.
Strenge hygienetiltak i forbindelse med arbeidshverdagen er iverksatt. Vi håndhilser ikke, men synes det er veldig hyggelig å møte alle kundene våre. Hansker benyttes alltid ved kundebesøk.
De ansatte skal holde minst en meter avstand, både med hverandre og de kundene vi møter.
Alle ansatte i Firesafe har gjennomgått digital opplæring om smittevern, og blir jevnlig oppdatert i henhold til FHI. Denne opplæringen er også oversatt til polsk.
Medarbeidere benytter seg av personlig verneutstyr og verktøy slik at det ikke skal forekomme smitte.
Det er opprettet en beredskapsgruppe bestående av ledere fra ulike avdelinger for å kunne sikre tilstrekkelig og enhetlig informasjon til alle ansatte og kunder.

Oppfordring til våre kunder for å sikre medarbeidere:
Fordi det å ivareta våre ansatte er like viktig som å ivareta kunder, ber vi dere om å overholde de anbefalte retningslinjene som er gitt.

Vi tar ansvar:
Firesafe er bevisst vårt ansvar i samfunnsdugnaden for å begrense spredningen av koronaviruset. Firesafe iverksetter nødvendige tiltak for at tjenester blir levert og vil løpende foreta egne vurderinger samt etterfølge myndighetenes anbefalinger for å begrense spredningsrisikoen.

Kontaktperson:
Ta gjerne kontakt med Pia Remøy Gudmundsen på +47 41 27 88 74 eller pia.gudmundsen@firesafe.no for ytterlige henvendelser. 
 
 
Viktige brannsikringstiltak:
Viktig å opprettholde egenkontrollen av brannteknisk utstyr
Sørge for fortsatt lovpålagt kontroll og service utført av kompetent virksomhet på branntekniske installasjoner (brannalarm, automatiske slokkeanlegg, håndslokkemiddel ol)
Firesafe utfører og oppgraderer lovpålagte bygningsmessige brannsikringstiltak, vi arbeider i henhold til innførte smittevernstiltak.
Firesafe kunder som har en fastavtale med oss blir ivaretatt som vanlig, kontakt gjerne support@firesafe.no dersom dere ønsker bistand.

Medlemsnyhet

Bedrift
Firesafe AS

Robsrudskogen 15
1470 Lørenskog
Norge
Firesafe AS

Send til en kollega

0.063