23948sdkhjf

Standarden for vedlikeholdsterminologi – nå på norsk

| Medlemsnyhet | Bedrift Standard Online AS

Den viktige standarden NS-EN 13306 som kom på engelsk i 2017, er nå oversatt til norsk

NS-EN 13306 definerer hele begrepsapparatet innenfor vedlikehold til bruk innenfor alle sektorer og bransjer, og angir generiske termer og definisjoner for de tekniske, administrative og ledelsesrelaterte sidene ved vedlikehold.

Felles definisjon gir god samhandling
Vedlikehold utgjør et vesentlig bidrag til en enhets driftssikkerhet. Det kreves korrekte og formelle definisjoner, noe som vil gi brukere av beslektede standarder en bedre forståelse av vedlikeholdstermene som brukes. Disse termene kan være særlig viktige for ordlyden i vedlikeholdskontrakter.

138 termer fordelt på 10 områder
Standarden inneholder 138 termer som f.eks. vedlikeholdsmål, vedlikeholdsstrategi, vedlikeholdsplan, driftssikkerhet, forbruksenhet, reservedel, sikringsreservedel, pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet, tilgjengelighet, driftsbegrensninger og  funksjonskontroll.

Standarden inneholder også figurer som illustrerer begrepene og hierarkiet mellom dem og termene er sortert på områder som:

  • Grunnleggende termer
  • Egenskaper ved enheter
  • Svikt og hendelser
  • Feil og tilstander
  • Former for vedlikehold
  • Vedlikeholdsaktiviteter

Hovedmål ved vedlikehold
Standarden er laget for å hjelpe vedlikeholdsledelsen å definiere en strategi etter følgende mål:

  • å sikre at enheten er tilgjengelig og fungerer som krevd, til optimale kostnader;
  • å vurdere sikkerheten, personene, miljøet og eventuelle andre obligatoriske krav forbundet med enheten;
  • å ta hensyn til enhver miljøpåvirkning;
  • å opprettholde enhetens holdbarhet og/eller kvaliteten på produktet eller tjenesten som er levert, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

Tyske og franske termer
Den engelske utgaven av NS-EN 13306 kom i 2017 og har de samme engelske termene som i den norske utgaven. I tillegg er termene også beskrevet på tysk og fransk.

Les mer her

Medlemsnyhet

Bedrift
Standard Online AS

Mustads Vei 1
0283 Oslo
Norge

Send til en kollega

0.057