23948sdkhjf

Masterpact MTZ - Fornyet effektbryter med bedre sikkerhet, fleksibilitet og digital opplevelse

| Medlemsnyhet | Bedrift Schneider Electric Norge AS

Den populære effektbryteren Masterpact MTZ fra Schneider Electric får nå flere nye avanserte funksjoner for vern, måling og sikkerhet, tilpasset behovene i kritiske og krevende installasjoner.

Masterpact MTZ tilbyr funksjonene som er nødvendige for å bygge smarte, effektive og sikre anlegg for energidistribusjon.

Funksjoner for vern, måling og sikkerhet for MTZ, kan deles i to hovedkategorier:

Standardfunksjoner og DigitaleModuler (DM)


Standardfunksjoner
Funksjoner som overlast og kortslutningsvern samt integrert (energi)måling og mulighet for kommunikasjon, leveres som standard i alle Masterpact MTZ.

DigitaleModuler (DM) 
er tilvalg som kan bestykkes, bestilles og leveres når bryteren bestilles komplett i første omgang, men de kan også bestilles separat i etterkant for opplasting i vernet på eksisterende brytere. Dette kan gjøres når som helst, også under drift og uten strømbrudd, hvilket gir meget stor grad av fleksibilitet.
Modulene kan bestilles 24/7 i Schneider Electric GoDigital nettbutikk eller hos teknisk support

Schneider Electric utvider sitt sortiment av digitale moduler med følgende funksjoner:

 Nye vernfunksjoner som gir bedre beskyttelse av mennesker, utstyr og eiendom:

ERMS - Energy Reduction Maintenance Settings
(servicetripsetting/energireduksjon for Micrologic X) Reduserer lysbue-energi med
3 ggr i snitt, og bidrar dermed til økt sikkerhet og redusert risiko for servicepersonell under vedlikehold.

Jordfeil-alarm - ANSI 51N/51G
Tidlig deteksjon av resistiv jordfeil (sakte svekking av isolerte deler), muliggjør preventive tiltak før uhell/driftsavbrudd inntreffer

Under-/Overspenningsvern - ANSI 27/59
Trigger alarm eller brytertripp når spenningsovervåkingen når innstilt øvre eller nedre grense. (og tid). Kan forhindre alvorlige lastforstyrrelser som kan oppstå dersom driftsspenningen varierer. Benyttes i samband med Generatorvern, og gir bedre overvåking av installasjonen under lastfordeling, omkobler-system, (nød) generator start etc.

 Retureffektvern - ANSI 32P
Benyttes i hovedsak som generatorvern.  
Trigger alarm eller brytertripp når total aktiv-effekt er negativ + oppnådd innstilt grenseverdi og tid. Tap/bortfall av drivkraften for generator (turbin, diesel motor, etc.), kan føre til ødeleggelse av generatorer når de blir synkronmotorer.

Ny målefunksjon for overvåking av energi og effektkvalitet:

Individuell harmonisk analyse
Pålitelighet og effektivitet i en elektrisk installasjon kan påvirkes av overharmoniske.

MTZ gir THDv- og THDi-analyse som standard. Det kan gi en første indikasjon om harmonisk forurensing. Denne modulen sørger i tillegg for:

Dyp analyse av enkeltharmoniske for V & I opp til rank 40 (IEC61000-4-30)
Sanntidsmåling: Summerer verdier for 3 s perioder.

Sammen med eksisterende digitale moduler for måling, vedlikehold og diagnose, utgjør dette et svært komplett utvalg som er tilpasset behovene i kritiske og krevende installasjoner.

Energi per fase
Funksjon/bruksområde.
Måler energiforbruk per fase. Benyttes ved f.eks. store mengder ubalanserte laster i lavspenningsanlegg, eller når forskjellige brukere eller leietakere forsynes fra hver fase.

Kurveform analyse ved trip
Denne funksjonen logger automatisk fem perioder for fase og nøytral- strømmer ved tripp av bryter. Den automatiske registreringen av kurveform kan hjelpe service- og vedlikeholdspersonell å analysere utkoblingen i detalj. På et øyeblikk bidrar dette til å forstå detaljene og alvorlighetsgraden rundt en tripp/utkobling (med amplitude og varighet) og den potensielle skaden på installasjonen.

Gjeninnkoblingsassistent
Denne funksjonen har som formål å hjelpe elektropersonell til å gjenopprette strømtilførselen snarest mulig ved utkobling. Enkelt brukergrensesnitt på MTZ mobil app.

Uthenting av data om hendelsen med NFC-kommunikasjon.

«Step by step» veiledning for å gjenopprette strømtilførselen.

Betjeningsassistent
Denne funksjonen har som formål å bistå den som skal betjene Masterpact bryteren for å gjeninnkoble den, enten trinn for trinn veiledning for manuell innkobling (NFC), eller ved hjelp av blåtann-kommunikasjon på avstand.

Se ellers Schneider Electrics nettsider om Masterpact MTZ


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Schneider Electric Norge AS

Sandstuveien 68
0607 Oslo
Norge
Schneider Electric Norge AS

Send til en kollega

0.086