23948sdkhjf

Forurensning ved kjøp/salg av eiendom, nybygg og endret arealbruk

| Medlemsnyhet | Bedrift DMR Miljø og Geoteknikk AS

Forurensningsundersøkelser utføres ofte i forbindelse med f.eks. kjøp/salg av eiendom, ønske om endret arealbruk eller undersøkelse av miljørisiko i forhold til arealbruk, inneklima, grunnvann eller resipient.

Undersøkelse av mulig forurensede eiendommer utføres typisk i følgende situasjoner:

 • Ved nybygg, ombygning og annet entreprenørarbeid.
  Ved kjøp/salg av eiendom (due dilligense).
  Ved akutte forurensningsuhell.
  Ved endret arealbruk av en eiendom.
  Ved risiko for verditap i en eiendom.
  På bakgrunn av kunnskap om en gitt eiendoms tidligere og nåværende arealbruk, fastlegges det hvilke forurensningskomponenter det vil være relevant å undersøke for.

Forløpet i forbindelse med undersøkelse ser typisk slik ut:

Avklaring av hvilke potensielle forurensningskilder der er/har vært på eiendommen.
Orienterende forureningsundersøkelse til vurdering av om eiendommen er forurenset.
Eventuell supplerende undersøkelse til avgrensning af forurensning.
Utarbeidelse av en risikovurdering og tiltaksplan.
Oppgaveløsningen vil i alle tilfeller bli foretatt i et tett samarbeide med våre kunder og de lokale miljømyndighetene, med mål om å sikre økonomisk og miljømessig optimale løsninger.

Det kan i mange opdrag være en fordel å kombinere miljø og geotekniske undersøkelser.

Du kan også ringe oss på 22 12 02 03. 

https://www.dmr.as/forurenset-grunn/undersokelse-og-risikovurdering/undersokelse-og-tiltaksplaner/

Medlemsnyhet

Bedrift
DMR Miljø og Geoteknikk AS

Industrivej 10A
0651 Smedgata 32, Oslo
Norge
DMR Miljø og Geoteknikk AS

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.068